Przewodniczący – Sędzia sa – Barbara TrębskaPrzewodniczący – Sędzia sa – Barbara Trębska
Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dnia 9 marca 2010 r sygn akt 74/09/PA
102.74 Kb. 1
czytać
W artykule 3, w pierwszym tiret, liczbę „15\" zastępuje się liczbą „25\"W artykule 3, w pierwszym tiret, liczbę „15" zastępuje się liczbą „25"
D 0323: Decyzja Komisji 2000/323/we z dnia 4 maja 2000 r ustanawiająca Komitet Konsumentów
1 Mb. 5
czytać
Sądy w opinii społeczeństwa polskiego, pod redakcją Marii Boruckiej-Arctowej i Krzysztofa Pałeckiego, Wyd. Polpress, Kraków 2003Sądy w opinii społeczeństwa polskiego, pod redakcją Marii Boruckiej-Arctowej i Krzysztofa Pałeckiego, Wyd. Polpress, Kraków 2003
20.84 Kb. 1
czytać
Powództwo o odszkodowanie wniesione przez spadkobierców ofiar masakr wojennych w umawiającym się państwie przeciwko innemu umawiającemu się państwu w związku z działaniami jego sił zbrojnychPowództwo o odszkodowanie wniesione przez spadkobierców ofiar masakr wojennych w umawiającym się państwie przeciwko innemu umawiającemu się państwu w związku z działaniami jego sił zbrojnych
C-292/05 Eirini Lechouritou, Vasileios Karkoulias, Georgios Pavlopoulos, Panagiotis Brátsikas, Dimitrios Sotiropoulos, Georgios Dimopoulos przeciwko Dimosio tis Omospondiakis Dimokratias tis Germanias
231.48 Kb. 4
czytać
Program studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawoProgram studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawo
Rozumienie i posługiwanie się podstawowymi pojęciami prawnymi umożliwiającymi analizowanie i rozumienie zjawisk prawnych
273.36 Kb. 5
czytać
Program studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawoProgram studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawo
Rozumienie i posługiwanie się podstawowymi pojęciami prawnymi umożliwiającymi analizowanie i rozumienie zjawisk prawnych
275.43 Kb. 5
czytać
OGÓlne warunki przewozu morzem pasażERÓw I ich bagażU ważne od 01 stycznia 2015 r do dnia wprowadzenia zmianOGÓlne warunki przewozu morzem pasażERÓw I ich bagażU ważne od 01 stycznia 2015 r do dnia wprowadzenia zmian
Warunki stanowią integralną część Umów zawieranych w okresie obowiązywania Warunków
63.88 Kb. 1
czytać
DO: Sekretariatu Generalnego Rady Europy Avenue de l’Europe f-67075 strasbourg cedex od: Naczelnej Rady Adwokackiej ul. Świętojerska 16DO: Sekretariatu Generalnego Rady Europy Avenue de l’Europe f-67075 strasbourg cedex od: Naczelnej Rady Adwokackiej ul. Świętojerska 16
Komitetu Ministrów w sprawie nadzoru nad wykonywaniem wyroków I warunków ugód pragnie przedstawić stanowisko w sprawie wykonywania przez władze polskie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
46.21 Kb. 1
czytać
Materiały do wykładu X z prawa międzynarodowego publicznego. Semestr letni 2007/2008Materiały do wykładu X z prawa międzynarodowego publicznego. Semestr letni 2007/2008
Prawem krajowym sposobu obsługiwania przez francuskich przewodników lotniczych połączeń czarterowych na trasie: usa-francja
28.41 Kb. 1
czytać
Do unii europejskiejDo unii europejskiej
Niniejszym, w załączeniu kieruje się do Delegacji projekt Traktatu o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii I słowacji do Unii Europejskiej: spis treśCI
106.34 Kb. 1
czytać
Pytania problemowePytania problemowe
Pojęcie kryminalistyki jako dyscypliny naukowej – taktyka i technika kryminalistyczna
43.23 Kb. 1
czytać
Zagadnienia prawne przedstawione do rozstrzygnięcia 15Zagadnienia prawne przedstawione do rozstrzygnięcia 15
Sąd Najwyższy po rozstrzygnięciu przedstawionego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego we wniosku z dnia 23 listopada 2007 r., Bsa i-4110-6/07, zagadnienia prawnego
326.04 Kb. 6
czytać
Zgromadzenie plenarneZgromadzenie plenarne
Belliard 99 b-1040 Bruksela tel. +32 (0)2 546 90 11 faks +32 (0)2 513 48 93 internet
117.31 Kb. 1
czytać
I. Unia Europejska: struktura, podmiotowość prawna. Charakter prawny Unii EuropejskiejI. Unia Europejska: struktura, podmiotowość prawna. Charakter prawny Unii Europejskiej
Unię Europejską umów międzynarodowych. Z całą pewnością nie jest ona również państwem – zwłaszcza że z tue wynika jednoznacznie zamiar poszanowania tożsamości państw członkowskich
207.57 Kb. 6
czytać
Rozporządzenie rady (WE) 2271/96 z dnia 22 listopada 1996 r zabezpieczające przed skutkami eksterytorialnego stosowania ustawodawstwa przyjętego przez państwo trzecie oraz działaniami opartymi na nim lub z niego wynikającymiRozporządzenie rady (WE) 2271/96 z dnia 22 listopada 1996 r zabezpieczające przed skutkami eksterytorialnego stosowania ustawodawstwa przyjętego przez państwo trzecie oraz działaniami opartymi na nim lub z niego wynikającymi
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 73c, 113 i 235
48.81 Kb. 1
czytać

  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna