W artykule 3, w pierwszym tiret, liczbę „15\" zastępuje się liczbą „25\"W artykule 3, w pierwszym tiret, liczbę „15" zastępuje się liczbą „25"
D 0323: Decyzja Komisji 2000/323/we z dnia 4 maja 2000 r ustanawiająca Komitet Konsumentów
1 Mb. 5
czytać
Tytuł i odniesienie do publikacjiTytuł i odniesienie do publikacji
Informacja dotycząca oświadczeń Republiki Cypryjskiej i Rumunii w sprawie uznania przez te kraje właściwości Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie wydawania orzeczeń w trybie prejudycjalnym w odniesieniu do aktów
37.91 Kb. 1
czytać
1949 r powstała pierwsza organizacja międzyrządowa integrująca kraje zachodnioeuropejskie1949 r powstała pierwsza organizacja międzyrządowa integrująca kraje zachodnioeuropejskie
W 1949 r powstała pierwsza organizacja międzyrządowa integrująca kraje zachodnioeuropejskie Rada Europy
0.62 Mb. 11
czytać
Unii europejskiejUnii europejskiej
Ostateczna wersja europejskiego podręcznika „Jak wystawiać europejski nakaz aresztowania”
484.75 Kb. 9
czytać
Sprawozdanie z sesji eurodig „who sets the rules for the internet?”, Sztokholm, 14 – 15 czerwca 2012 RSprawozdanie z sesji eurodig „who sets the rules for the internet?”, Sztokholm, 14 – 15 czerwca 2012 R
W dniach 14 – 15 czerwca br odbyło się coroczne spotkanie Eurodig paneuropejskiego dialogu w sprawach zarządzania internetem
34.18 Kb. 1
czytać
Katolicyzm I. Nazwa • samo słowo „katolickiKatolicyzm I. Nazwa • samo słowo „katolicki
Nazwa katolicki powstała w opozycji do protestantyzmu, katolicki powszechny; protestantyzm odszczepienie od Katolicyzmu, zboczenie z prawdziwej drogi
70.57 Kb. 1
czytać
Bożena Gronowska Pięćdziesiąta rocznica powstania Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z perspektywy PolskiBożena Gronowska Pięćdziesiąta rocznica powstania Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z perspektywy Polski
Pięćdziesiąta rocznica powstania Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z perspektywy Polski
100.18 Kb. 1
czytać
Bożena GronowskaBożena Gronowska
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 12 lutego 2004 r w sprawie Perez przeciwko Francji
27.95 Kb. 1
czytać
Cezary Michalczuk Rozwiązania prawne obowiązujące Polskę po wejściu do strefy SchengenCezary Michalczuk Rozwiązania prawne obowiązujące Polskę po wejściu do strefy Schengen
Iii filar Unii Europejskiej. Wśród nich wymienić należy przede wszystkim przepisy karnoprawnych konwencji unijnych, regulacje krajowe stanowiące implementację Decyzji Ramowych przyjętych przez Radę ue
98.14 Kb. 1
czytać
I. Unia Europejska: struktura, podmiotowość prawna. Charakter prawny Unii EuropejskiejI. Unia Europejska: struktura, podmiotowość prawna. Charakter prawny Unii Europejskiej
Unię Europejską umów międzynarodowych. Z całą pewnością nie jest ona również państwem – zwłaszcza że z tue wynika jednoznacznie zamiar poszanowania tożsamości państw członkowskich
207.57 Kb. 6
czytać
Wspólne stanowisko rady z dnia 31 stycznia 2000 r w sprawie proponowanego protokołu przeciwko nielegalnej produkcji I nielegalnemu handlowi bronią palną, jej częściami I elementami oraz amunicją do niejWspólne stanowisko rady z dnia 31 stycznia 2000 r w sprawie proponowanego protokołu przeciwko nielegalnej produkcji I nielegalnemu handlowi bronią palną, jej częściami I elementami oraz amunicją do niej
Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej
18.08 Kb. 1
czytać
Prezes sądu okręgowego w łOMŻy lista biegłych sądowychPrezes sądu okręgowego w łOMŻy lista biegłych sądowych
Podane dane mają charakter informacyjny, zaś charakter opinii biegłego posiada wyłącznie ekspertyza sporządzona na zlecenie sądu lub organów prowadzących postępowania przygotowawcze w sprawach karnych
194.44 Kb. 1
czytać
Zagadnienia wprowadzające historia procesu integracji europejskiejZagadnienia wprowadzające historia procesu integracji europejskiej
Aristide Briand, współtwórca Traktatu z 1928 r o wyrzeczeniu się wojny – w 1930 r wystąpił na forum Ligi Narodów z propozycją utworzenia europejskiego stowarzyszenia państw o charakterze federacyjnym → nie przeszło
1.05 Mb. 14
czytać
Warszawa, ul. Ogrodowa 8, lokal 62, tel./fax. (22) 241-14-23Warszawa, ul. Ogrodowa 8, lokal 62, tel./fax. (22) 241-14-23
30.82 Kb. 1
czytać
Anna Olszewska Edward TomczykAnna Olszewska Edward Tomczyk
Akty prawne regulujące instytucję mediacji w polskim systemie prawnym
324.42 Kb. 5
czytać

  1   2


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna