Wystąpienie pokontrolne śLĄski urząd wojewódzki w katowicach ul. Jagiellońska 25Wystąpienie pokontrolne śLĄski urząd wojewódzki w katowicach ul. Jagiellońska 25
Jolanta Sosińska – starszy inspektor upoważnienie nr kov. 0030 2015.; pełniąca funkcję kierownika zespołu kontrolerów
31.44 Kb. 1
czytać
Xiv „Wojewódzkim Konkursie o Unii Europejskiej dla skeXiv „Wojewódzkim Konkursie o Unii Europejskiej dla ske
Zapraszamy do udziału wszystkie dzieci i młodzież, które pragną wzbogacić swoją wiedzę o Unii Europejskiej
36.3 Kb. 1
czytać
Wydział automatyki, elektroniki I informatyki ul. Akademicka 16Wydział automatyki, elektroniki I informatyki ul. Akademicka 16
Gliwicach przy ul. Akademickiej 16. Wydział dysponuje 10-kondygnacyjnym budynkiem (oddanym do użytku w 1973 r.) o kubaturze 64870 m3 I powierzchni zabudowy 17279 w budynku tym mają swoją siedzibę trzy Instytuty Wydziału
137.37 Kb. 1
czytać
ProtokóŁ nr 1/2012 XXXIII sesji zgromadzenia ogólnego śLĄskiego związku gmin I powiatów wodzisław Śląski, dn. 1 czerwca 2011 rProtokóŁ nr 1/2012 XXXIII sesji zgromadzenia ogólnego śLĄskiego związku gmin I powiatów wodzisław Śląski, dn. 1 czerwca 2011 r
Związek zrzeszał 127 członków (116 gmin i 11 powiatów). Zgodnie ze Statutem Związku quorum wymagane do przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne uchwał
20.66 Kb. 1
czytać
OR. 0057 2013 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta i Urzędu Miasta w okresie od 15 grudnia 2012r do 8 marca 2013rOR. 0057 2013 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta i Urzędu Miasta w okresie od 15 grudnia 2012r do 8 marca 2013r
Rb-un (roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej)
227.08 Kb. 2
czytać
Gp-or. 0050. 5423. 2014 zarządzenie nr 5423/2014 prezydenta miasta stołecznego warszawy z dnia 15 stycznia 2014r w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru Powszechnego w WarszawieGp-or. 0050. 5423. 2014 zarządzenie nr 5423/2014 prezydenta miasta stołecznego warszawy z dnia 15 stycznia 2014r w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru Powszechnego w Warszawie
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), art. 16 ust. 2 ustawy
7.92 Kb. 1
czytać
Informacja o pracy Urzędu Gminy w Szczutowie za 2007rInformacja o pracy Urzędu Gminy w Szczutowie za 2007r
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, mające na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty
254.54 Kb. 4
czytać
Regulamin organizacyjnyRegulamin organizacyjny
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, zwany dalej „Dyrektorem Urzędu”, jest terenowym organem administracji morskiej, działającym na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1991r o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
491.52 Kb. 9
czytać
Nazwa usługi lub ogólne określenie kategorii sprawNazwa usługi lub ogólne określenie kategorii spraw
Bariera uniemożliwiająca/utrudniająca świadczenie usług drogą elektroniczną – wskazanie artykułu, ustępu, tytułu aktu prawnego wraz z publikatorem
131.48 Kb. 1
czytać
Regulamin organizacyjnyRegulamin organizacyjny
Regulamin dotyczy wszystkich stanowisk pracy oraz wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu
358.47 Kb. 5
czytać
Początki przepisów z zakresu ochrony przed promieniowaniemPoczątki przepisów z zakresu ochrony przed promieniowaniem
Naukowo-Wydawniczego, broszurkę pod tytułem Przepisy o środkach ochronnych zabezpieczających lekarzy, pracowników pomocniczych I chorych w czasie stosowania promieni X dla celów rozpoznawczych I leczniczych oraz warunki pracy lekarzy I personelu pomocniczego
30.04 Kb. 1
czytać
Ministra infrastrukturyMinistra infrastruktury
Na podstawie art. 119 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn zm. 2)) zarządza się, co następuje
64.64 Kb. 1
czytać
Wojewoda podlaski andrzej meyerWojewoda podlaski andrzej meyer
Ustawa z dnia 21 listopada 1967r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
275.37 Kb. 3
czytać
Zarządzenie nr 13/2011 WÓjta gminy turawa z dnia 21 lutego 2011 r w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnychZarządzenie nr 13/2011 WÓjta gminy turawa z dnia 21 lutego 2011 r w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych
Nr L do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. W sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji I zakresu działania archiwów zakładowych
7.29 Kb. 1
czytać
Porządek obrad: Powitanie. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwałPorządek obrad: Powitanie. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał
Akademickie Mistrzostwa Świata 2012 I uniwersjada 2013, współpraca z azs – P. Murdzia
54.01 Kb. 1
czytać

  1   2
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna