Plan połĄczenia abg spin spóŁka akcyjna z producent systemów informatycznych radcomp spóŁka akcyjnaPlan połĄczenia abg spin spóŁka akcyjna z producent systemów informatycznych radcomp spóŁka akcyjna
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000049592
25.22 Kb. 1
czytać
ProtokóŁ nr xxxiv/10 z sesji rady powiatu mieleckiego w dniu 23 marca 2010 rokuProtokóŁ nr xxxiv/10 z sesji rady powiatu mieleckiego w dniu 23 marca 2010 roku
Posiedzeniu Rady przewodniczył Marek Paprocki – Przewodniczący Rady Powiatu, który otworzył obrady o godz. 00. Stwierdził, że w sesji bierze udział 24 radnych, co pozwala na podejmowanie prawomocnych uchwał
106.62 Kb. 1
czytać
Protokół Nr xl/2010 z XL sesji Rady Miasta Łańcuta odbytej w dniu 8 czerwca 2010 rProtokół Nr xl/2010 z XL sesji Rady Miasta Łańcuta odbytej w dniu 8 czerwca 2010 r
Xl sesja Rady Miasta Łańcuta odbyła się pod przewodnictwem pana Krzysztofa Szczepaniaka – Przewodniczącego Rady Miasta
220.82 Kb. 3
czytać
Protokoł Nr xxxiii/2013 Sesji Rady Miasta Siedlce odbytej w dniu 30 sierpnia 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta SiedlceProtokoł Nr xxxiii/2013 Sesji Rady Miasta Siedlce odbytej w dniu 30 sierpnia 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Siedlce
Powitał zaproszonych gości, mieszkańców miasta, przedstawicieli lokalnych środków masowego przekazu, Radnych Miasta. Stwierdził, że w obradach uczestniczy 23 Radnych
203.29 Kb. 4
czytać
Protok ó Ł Nr xxi/09 XXI sesji Rady Powiatu w Elblągu odbytej w dniu 24 kwietnia 2009 r w Elblągu, przy ul. Saperów 14 aProtok ó Ł Nr xxi/09 XXI sesji Rady Powiatu w Elblągu odbytej w dniu 24 kwietnia 2009 r w Elblągu, przy ul. Saperów 14 a
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu, Panią Mirosławę Laskowską– Zastępcę Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Elblągu
134.32 Kb. 1
czytać
Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju księga jakośCIUrząd Miasta w Jedlinie-Zdroju księga jakośCI
Załącznik Nr1 Wykaz procedur systemowych i operacyjnych procedur pisemnych i ustnych
159.91 Kb. 3
czytać

  1
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna