Instrukcja dla oferentóWInstrukcja dla oferentóW
Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie, ul. 1 Maja 21 tel./fax: +48 46 8621953 ogłasza przetarg ofertowy na zakup i dostawę fabrycznie nowego sprzętu multimedialnego oraz sprzętu komputerowego do prowadzenia zajęć
182.51 Kb. 1
czytać
Zapytanie ofertowe „Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zawidowie i Ośrodka Kultury w Zawidowie”Zapytanie ofertowe „Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zawidowie i Ośrodka Kultury w Zawidowie”
O dokonanych zmianach Zamawiający poinformuje na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia
140.75 Kb. 1
czytać
Specyfikacja techniczno – ilościowa Część I – NotebookiSpecyfikacja techniczno – ilościowa Część I – Notebooki
Część I – Notebooki na potrzeby projektu „AiD” (poz. 11 [1szt]), projektu „CIŚ” (poz. 6, 11 [1szt.], 13, 14), projektu „Swiss” (poz. 4) oraz działalności statutowej ncbj
0.91 Mb. 13
czytać
Załącznik nr 6 do siwz poZałącznik nr 6 do siwz po
Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
279.9 Kb. 3
czytać
Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Wymagania ogólneSzczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Wymagania ogólne
Oferta musi zawierać dokładne nazwy i ceny poszczególnych urządzeń proponowanych na podstawie niniejszej specyfikacji
221.18 Kb. 3
czytać
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk ul. Niezapominajek 8Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk ul. Niezapominajek 8
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
110.28 Kb. 1
czytać
Formularz Cenowy – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia częŚĆ IFormularz Cenowy – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia częŚĆ I
Dell optiplex 9020 sff z vPro lub urządzenie o parametrach nie gorszych niż opisane poniżej
400.53 Kb. 6
czytać
Opis techniczny przedmiotu zamówienia – punkt 1 Zestaw obsługi wirtualnego laboratorium dydaktycznego, wirtualnych stanowisk administracyjnych oraz serwera wydrukówOpis techniczny przedmiotu zamówienia – punkt 1 Zestaw obsługi wirtualnego laboratorium dydaktycznego, wirtualnych stanowisk administracyjnych oraz serwera wydruków
Zadanie 1 „Dostawa elementów i wyposażenia: wirtualnego laboratorium dydaktycznego; stacjonarnych zestawów dydaktyczno prezentacyjnych; monitorów do informacji publicznej”
290.31 Kb. 5
czytać
Ag doradztwo Adam GórskiAg doradztwo Adam Górski
45.72 Kb. 1
czytać
Zakres materiału obowiązujący na konkursie „Informatyka hobby, nauka, pracaZakres materiału obowiązujący na konkursie „Informatyka hobby, nauka, praca
56.74 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia „Zakup sprzętu komputerowego, podzespołów I oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach”Specyfikacja istotnych warunków zamówienia „Zakup sprzętu komputerowego, podzespołów I oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach”
Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach Małgorzatę Stanioch
315.01 Kb. 3
czytać

  1


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna