Decyzja komitetu wykonawczegoDecyzja komitetu wykonawczego
Państw Schengen leży ujednolicenie reguł wydawania wiz w ramach wspólnej polityki w zakresie przepływu osób, w celu uniknięcia możliwych negatywnych następstw w odniesieniu do wjazdu na terytorium Państw Schengen i bezpieczeństwa
0.96 Mb. 11
czytać
Kto może skorzystać z abolicjiKto może skorzystać z abolicji
Rzeczypospolitej Polskiej (na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
20.84 Kb. 1
czytać
Abolicja dla cudzoziemcóW (2012) informacjaAbolicja dla cudzoziemcóW (2012) informacja
Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach
40.95 Kb. 1
czytać
Cezary Michalczuk Rozwiązania prawne obowiązujące Polskę po wejściu do strefy SchengenCezary Michalczuk Rozwiązania prawne obowiązujące Polskę po wejściu do strefy Schengen
Iii filar Unii Europejskiej. Wśród nich wymienić należy przede wszystkim przepisy karnoprawnych konwencji unijnych, regulacje krajowe stanowiące implementację Decyzji Ramowych przyjętych przez Radę ue
98.14 Kb. 1
czytać
Sprawozdanie z seminarium regionalnego poświęconego ochronie danych osobowych w sektorze policji zorganizowanego przez Radę EuropySprawozdanie z seminarium regionalnego poświęconego ochronie danych osobowych w sektorze policji zorganizowanego przez Radę Europy
W seminarium wzięli udział pracownicy Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Adam Krzyżak, dyrektor Departamentu Prawnego oraz Justyna Seweryńska, specjalista w Gabinecie Generalnego Inspektora
38.78 Kb. 1
czytać
Agnieszka Serzysko Europejski nakaz aresztowania (ena)Agnieszka Serzysko Europejski nakaz aresztowania (ena)
Europejski nakaz aresztowania (ena) jest środkiem prawnym funkcjonującym w Unii Europejskiej, powołanym na mocy Decyzji Ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 roku w sprawie Europejskiego Nakazu Aresztowania I procedury przekazywania osób między państwami
108.71 Kb. 1
czytać

  1


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna