Specyfikacja istotnych warunkóWSpecyfikacja istotnych warunkóW
W tym od kradzieży z włamaniem I rabunku, dewastacji I szyb od stłuczenia, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej oraz obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego
2.14 Mb. 12
czytać
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk ul. Niezapominajek 8Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk ul. Niezapominajek 8
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
110.28 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawę oprogramowaniaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawę oprogramowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
172.52 Kb. 3
czytać
PEŁnomocnik dowódcy ds. Zamówień publicznych kmdr ppor. Zdzisław wroński dniaPEŁnomocnik dowódcy ds. Zamówień publicznych kmdr ppor. Zdzisław wroński dnia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa jednorazowa zestawów komputerowych, urządzeń komputerowych oraz urządzeń fotokopujacych do Jednostki Wojskowej 4024 w Gdyni 1, 81-301 przy ul. Strażackiej 2-8
0.53 Mb. 4
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
128.21 Kb. 1
czytać
Ifps/ 50 /12 Warszawa dnia 18. 07. 2012 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaIfps/ 50 /12 Warszawa dnia 18. 07. 2012 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 w zw z art. 10 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
77.58 Kb. 1
czytać
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Pełnienie nadzoru inwestorskiego (specjalność konstrukcyjno – budowlana, sanitarna, elektryczna), konserwatorskiego, archeologicznego I autorskiego nad zadaniem
138.73 Kb. 1
czytać
dla przetargu nieograniczonego (o wartości poniżej 125. 000 euro) na: zakup 26 zestawów komputerowych dla prokuratur okręgu krakowskiego Załącznikidla przetargu nieograniczonego (o wartości poniżej 125. 000 euro) na: zakup 26 zestawów komputerowych dla prokuratur okręgu krakowskiego Załączniki
Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
406.47 Kb. 4
czytać
Ea-5-2014 Świdnica, 03. 03. 2014r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy ul. Leśna 27-29 58-100 Świdnica zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyEa-5-2014 Świdnica, 03. 03. 2014r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy ul. Leśna 27-29 58-100 Świdnica zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę
16.85 Kb. 1
czytać
Ea-20-2012 Świdnica, 26. 06. 2012r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy ul. Leśna 27-29 58-100 Świdnica zawiadomienieEa-20-2012 Świdnica, 26. 06. 2012r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy ul. Leśna 27-29 58-100 Świdnica zawiadomienie
Nazwa zadania: dostawy materiałÓw kardiologicznych na potrzeby pracowni hemodynamiki
17.06 Kb. 1
czytać
Ea-5-2013 Świdnica, 09. 04. 2013r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy ul. Leśna 27-29 58-100 Świdnica zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyEa-5-2013 Świdnica, 09. 04. 2013r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy ul. Leśna 27-29 58-100 Świdnica zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę
29.71 Kb. 1
czytać
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. 3 Maja 2Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. 3 Maja 2
Operacyjnego województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013. Osi priorytetowej 3, rozwój infrastruktury społecznej działania 2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia I pomocy społecznej. Projekt pn
93.53 Kb. 1
czytać
Zarząd Dróg I zieleni w gdańsku Działający w imieniu Gminy Miasta GdańskZarząd Dróg I zieleni w gdańsku Działający w imieniu Gminy Miasta Gdańsk
Prowadzony w trybie Ustawy z dn. 29. 01. 2004 r Prawo Zamówień Publicznych (dalej Pzp)
379.28 Kb. 3
czytać

1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna