Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie prac konserwacyjno restauratorskich na Polskim Cmentarzu Wojennym w Loreto (Włochy) – etap ii”Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie prac konserwacyjno restauratorskich na Polskim Cmentarzu Wojennym w Loreto (Włochy) – etap ii”
Wykonanie prac konserwacyjno restauratorskich na Polskim Cmentarzu Wojennym w Loreto (Włochy) – etap ii”
128.51 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonymSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym
Załącznik nr 2 wzór załącznika do formularza ofertowego „szczegółowa kalkulacja oferowanej ceny” 20
1.16 Mb. 13
czytać
Usługi w zakresie organizacji wyjazdów na zajęcia terenowe, konferencje naukowe, certyfikowane szkolenia oraz targi międzynarodowe w ramach projektu „Studia inżynierskie gwarancją rozwoju utp I społeczeństwa opartego na wiedzy”Usługi w zakresie organizacji wyjazdów na zajęcia terenowe, konferencje naukowe, certyfikowane szkolenia oraz targi międzynarodowe w ramach projektu „Studia inżynierskie gwarancją rozwoju utp I społeczeństwa opartego na wiedzy”
168.83 Kb. 2
czytać
ZP28/2008 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w OlsztynieZP28/2008 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
170.48 Kb. 1
czytać
Utrzymanie porządku na cmentarzach żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie gen. Władysława Andersa w Uzbekistanie i KirgistanieUtrzymanie porządku na cmentarzach żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie gen. Władysława Andersa w Uzbekistanie i Kirgistanie
Załącznik Nr 1a: Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
97.19 Kb. 1
czytać
 Zamieszczanie obowiązkowe / Obligatory announcement  Zamieszczanie nieobowiązkowe / Non-obligatory announcement Zamieszczanie obowiązkowe / Obligatory announcement  Zamieszczanie nieobowiązkowe / Non-obligatory announcement
Wzrost konkurencyjności I innowacji s. I a. Pietrucha poprzez wdrożenie nowej technologii produkcji geosiatek dwuosiowych”
144.27 Kb. 3
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
Rozszerzenie funkcjonalności użytkowanego w imgw pib systemu Wsparcia Synoptyków –leads I usługa utrzymania systemu leads przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy
490.71 Kb. 4
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonegoSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego
Dostawa : odczynników I sprzętu jednorazowego do diagnostyki gruźlicy dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej oraz odczynników do barwienia cytochemicznego I pasków ph dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej według Załącznik Nr 1 części I iv
254.24 Kb. 3
czytać
W przedmiocieW przedmiocie
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi realizowanymi przez Starostwo Powiatowe w Wyszkowie
56.32 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń poddasza budynku szkoły podstawowej w Opolu przy ul. Olimpijskiej 4aSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń poddasza budynku szkoły podstawowej w Opolu przy ul. Olimpijskiej 4a
Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń poddasza budynku szkoły podstawowej w Opolu przy ul. Olimpijskiej 4a
107.08 Kb. 1
czytać
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy ul. Ks. A. Kordeckiego 20Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy ul. Ks. A. Kordeckiego 20
USŁuga informatyczna zapewniająca działanie systemu tworzenia I udostępniania treści multimedialnych w 10-ciu lokalizacjach na terenie utp
192.67 Kb. 2
czytać
Siwz dostawa 11 sprzętowych odtwarzaczy treści multimedialnych wraz ze stosowanymi licencjami systemów operacyjnych I aplikacyjnych oraz softwarowegoSiwz dostawa 11 sprzętowych odtwarzaczy treści multimedialnych wraz ze stosowanymi licencjami systemów operacyjnych I aplikacyjnych oraz softwarowego
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 11 sprzętowych odtwarzaczy treści multimedialnych wraz ze stosowanymi licencjami systemów operacyjnych i aplikacyjnych oraz softwarowego serwera emisyjnego do zarządzania emisją treści multimedialnych
214.39 Kb. 2
czytać
Polska agencja prasowaPolska agencja prasowa
Bracka 6/8, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m st. Warszawy, XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem krs 0000067663, nip 526-025-07-42, wysokość kapitału zakładowego, opłaconego w całości – 30 695 520 pln
201.79 Kb. 3
czytać
Szkoła Główna Służby Pożarniczej Warszawa Nr sprawy pn 29/14Szkoła Główna Służby Pożarniczej Warszawa Nr sprawy pn 29/14
Zamówienie o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 207 000 euro, realizowane w ramach projektu rozwojowego dobr/0011/R/ID1/2013/03
191.12 Kb. 5
czytać
W trybie konkursu ofertW trybie konkursu ofert
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie decyzji Zarządu pfron z dnia 16. 09. 2015r
138.81 Kb. 1
czytać

  1   2
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna