Sylabus informacje ogólneSylabus informacje ogólne
Zastosowanie kopalnego dna w badaniach paleontologicznych, archeologicznych I kryminalistycznych
59.12 Kb. 1
czytać
Konwersatorium biologiczne (botanika) sylabus informacje ogólneKonwersatorium biologiczne (botanika) sylabus informacje ogólne
Student powinien posiadać zakres wiadomości ogólnobiologicznych na poziomie podstawowym matury z biologii
39.93 Kb. 1
czytać
Rośliny nasienne sylabus informacje ogólneRośliny nasienne sylabus informacje ogólne
Student powinien posiadać zakres wiadomości ogólnobiologicznych na poziomie podstawowym matury z biologii
60.19 Kb. 1
czytać
Struktura I funkcja błon biologicznych sylabus informacje ogólneStruktura I funkcja błon biologicznych sylabus informacje ogólne
Student powinien posiadać zakres wiadomości z chemii ogólnej i analitycznej, chemii organicznej, fizyki, biochemii i fizjologii zwierząt
54.9 Kb. 1
czytać
Sylabus informacje ogólneSylabus informacje ogólne
Poznanie nowoczesnych metod polimeryzacji kontrolowanej oraz nowych trendów w chemii związków wielkocząsteczkowych
41.76 Kb. 1
czytać
Oddziaływanie czynników środowiska na organizmy żywe sylabus informacje ogólneOddziaływanie czynników środowiska na organizmy żywe sylabus informacje ogólne
Student powinien posiadać podstawowe wiadomości z biochemii, fizjologii roślin i podstaw toksykologii
56.19 Kb. 1
czytać
Drzewa I krzewy rodzime I introdukowane we florze polskiDrzewa I krzewy rodzime I introdukowane we florze polski
Przedmiot do wyboru, moduł specjalnościowy biologia ogólna i molekularna, biologia środowiskowa
61.12 Kb. 1
czytać
Ekologia roślin I fitosocjologia sylabus informacje ogólneEkologia roślin I fitosocjologia sylabus informacje ogólne
Student powinien posiadać zakres wiadomości z botaniki, zoologii oraz ekologii na poziomie studiów pierwszego stopnia w obszarze nauk przyrodniczych
54.96 Kb. 1
czytać
Sylabus informacje ogólneSylabus informacje ogólne
Celem przedmiotu jest powtórzenie, utrwalenie i rozszerzenie umiejętności rozwiązywania zadań ze stechiometrii, obliczania stężeń, stałej równowagi, pH mocnych oraz słabych kwasów i zasad
34.19 Kb. 1
czytać
Biochemia mikroorganizmów sylabus informacje ogólneBiochemia mikroorganizmów sylabus informacje ogólne
Studenci są również zapoznawani z biochemicznym podłożem chorób wywoływanych przez bakterie i grzyby jak również wykorzystania mikroorganizmów w przemyśle i ochronie środowiska
62.01 Kb. 1
czytać
Sylabus informacje ogólneSylabus informacje ogólne
Student powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla studiów pierwszego stopnia w obszarze nauk przyrodniczych
55.75 Kb. 1
czytać
Biochemia środowiska sylabus informacje ogólneBiochemia środowiska sylabus informacje ogólne
Student powinien posiadać podstawowe wiadomości z przedmiotów biochemia, fizjologia roślin, fizjologia zwierząt zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego dla studiów pierwszego stopnia w obszarze nauk przyrodniczych
61.76 Kb. 1
czytać
Mechanizmy ewolucji sylabus informacje ogólneMechanizmy ewolucji sylabus informacje ogólne
Celem przedmiotu jest przedstawienie ewolucji jako złożonego procesu przebiegającego na poziomie: genów, osobników, populacji, gatunków i ponadgatunkowym, a także wyjaśnienie mechanizmów tego procesu
54.8 Kb. 1
czytać

  1


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna