Uchwała nr xxi/224/2008 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 30 czerwca 2008 rUchwała nr xxi/224/2008 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 30 czerwca 2008 r
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 w związku z art. 7 Ust. 1 Pkt. 9 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
196.91 Kb. 1
czytać
Zawiadomienie o rozprawieZawiadomienie o rozprawie
Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2013 r poz. 267 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
6.45 Kb. 1
czytać
Z sesji Rady Gminy Uścimów odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w godZ sesji Rady Gminy Uścimów odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w god
Roboczy charakter sesji poprzedziło uroczyste spotkanie opłatkowe radnych, sołtysów, Wójta i pracowników Urzędu oraz zaproszonych gości. Spotkaniu przewodniczył Ksiądz kanonik Andrzej Filipiuk – Proboszcz Parafii w Uścimowie
46.87 Kb. 1
czytać
Projekt sieci komunikacyjnejProjekt sieci komunikacyjnej
Nasze sukcesy czy porażki, zadowolenie bądź przeżywane stresy zależą w dużej mierze od tego, w jaki sposób nawiązujemy kontakty, prowadzimy rozmowy i w ogóle komunikujemy się z innymi ludźmi
146.07 Kb. 1
czytać
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: Przetarg nieograniczony pn: Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Naczachowie oraz wprowadzenie systemu redukcji odpadów niebezpiecznych na terenie Miasta I Gminy IzbicaZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: Przetarg nieograniczony pn: Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Naczachowie oraz wprowadzenie systemu redukcji odpadów niebezpiecznych na terenie Miasta I Gminy Izbica
Dotyczy: Przetarg nieograniczony pn: Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Naczachowie oraz wprowadzenie systemu redukcji odpadów niebezpiecznych na terenie Miasta i Gminy Izbica Kujawska
26.07 Kb. 1
czytać
Stan Rady 15 radnych Obecnych – 15 radnychStan Rady 15 radnych Obecnych – 15 radnych
Obrady V sesji Rady Gminy w Białowieży otworzył I im przewodniczył Jan Gwaj – Przewodniczący Rady Gminy wypowiadając następujące słowa: “Otwieram V sesję Rady Gminy Białowieża”
53.79 Kb. 1
czytać
Harmonogram odbierania odpadów komunalnych dla Gminy Zbójno 2014Harmonogram odbierania odpadów komunalnych dla Gminy Zbójno 2014
W dniu 24. 01. 2014 ( piątek) odbierane będą odpady bio od osób, które zadeklarowały takie odpady w deklaracji
46.18 Kb. 1
czytać
Realizacja inwestycji gminnych w roku 2009 Budowa wodociągów gminnychRealizacja inwestycji gminnych w roku 2009 Budowa wodociągów gminnych
Witkowice, ul. Częstochowska, koszt 000,00 zł. Dokumentacja projektowo – wykonawcza będzie ukończona w I kw. 2010 r
42.19 Kb. 1
czytać
Załączniki do protokołu kontroli służą tylko do użytku wewnętrznegoZałączniki do protokołu kontroli służą tylko do użytku wewnętrznego
Gminy Lipnik za okres 2004 roku przeprowadzonej w dniach od 13 maja do 22 lipca 2005 roku w Urzędzie Gminy w Lipniku, 27–540 Lipnik 20 przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w osobach
1.48 Mb. 17
czytać
Administracja samorządowa I finanse publiczne III rok V semestr zarządzanie kadramiAdministracja samorządowa I finanse publiczne III rok V semestr zarządzanie kadrami
Wprowadzanie do pracy. Ocenianie pracowników. Szkolenia pracowników. Kariera zawodowa. Systemy wynagradzania pracowników. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej. Dodatkowe aspekty zarządzania personelem
13.84 Kb. 1
czytać
Pytanie Czy należy zawrzeć umowę o powierzenie danych osobowych pomiędzy Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a Wójtem Gminy w sytuacji odbierania I wysyłania korespondencji gops przez kancelarię Urzędu Gminy? OdpowiedźPytanie Czy należy zawrzeć umowę o powierzenie danych osobowych pomiędzy Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a Wójtem Gminy w sytuacji odbierania I wysyłania korespondencji gops przez kancelarię Urzędu Gminy? Odpowiedź
Pomocy Społecznej jako administrator danych zawartych w ewidencji korespondencji może z uwagi na powierzenie zadań obsługi korespondencji pracownikowi urzędu gminy zawrzeć z Wójtem Gminy umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych
17.4 Kb. 1
czytać
Uchwała nr 4/2014 gminnej komisji wyborczej w Komarówce Podlaskiej z dnia 21 października 2014 r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczychUchwała nr 4/2014 gminnej komisji wyborczej w Komarówce Podlaskiej z dnia 21 października 2014 r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
31.58 Kb. 1
czytać
Komendant Komisariatu Policji w Dobczycach Asp. Sztab. Paweł Brytańczyk z-ca Kom. Policji w Dobczycach Zofai Kozielska Pełn. Burmistrza ds. Uzaleznień Kierownicy referatKomendant Komisariatu Policji w Dobczycach Asp. Sztab. Paweł Brytańczyk z-ca Kom. Policji w Dobczycach Zofai Kozielska Pełn. Burmistrza ds. Uzaleznień Kierownicy referat
Radni Rady Miejskiej w Dobczycach – w liczbie 12 osób
Referat 92.41 Kb. 1
czytać
Pismo Zarządu Gminy w JarociniePismo Zarządu Gminy w Jarocinie
Oddajemy do rąk Państwa pierwszy numer Biuletynu Samorządowego. Propozycję jego wydania zawarłem w swoim wystąpieniu jako kandydat na Wójta podczas II sesji Rady Gminy w dniu 4 listopada 1998 r
70.75 Kb. 1
czytać

  1


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna