Załącznik nr 2 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Raport dot opracowania projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku I na lata kolejneZałącznik nr 2 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Raport dot opracowania projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku I na lata kolejne
Dokument „Strategii …” przygotowano w celu przedstawienia Radzie Miasta, aby zgodnie z praktyką wielu miast Unii Europejskiej, polityka i strategia transportowa była dokumentem wysokiej rangi
3.42 Mb. 42
czytać
Uchwała Nr xix/182/12 Rady Miasta I Gminy GołańczUchwała Nr xix/182/12 Rady Miasta I Gminy Gołańcz
Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2012 r poz. 391), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
305.93 Kb. 1
czytać
Uchwała nr xxi/224/2008 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 30 czerwca 2008 rUchwała nr xxi/224/2008 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 30 czerwca 2008 r
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 w związku z art. 7 Ust. 1 Pkt. 9 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
196.91 Kb. 1
czytać
Protok ó Ł Nr xvi/2004 Sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 kwietnia 2004 roku w godz od 1000 1430 w sali Muzeum w PraszceProtok ó Ł Nr xvi/2004 Sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 kwietnia 2004 roku w godz od 1000 1430 w sali Muzeum w Praszce
Wręczenie odznaczenia za 55 lat służby pożarniczej Komendantowi Miejsko-Gminnemu osp w Praszce
97.77 Kb. 1
czytać
Projekt sieci komunikacyjnejProjekt sieci komunikacyjnej
Nasze sukcesy czy porażki, zadowolenie bądź przeżywane stresy zależą w dużej mierze od tego, w jaki sposób nawiązujemy kontakty, prowadzimy rozmowy i w ogóle komunikujemy się z innymi ludźmi
146.07 Kb. 1
czytać
Z pracy rady miejskiejZ pracy rady miejskiej
Na obradach XXXIX sesji Rady Miejskiej w Lwówku, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2006 roku podjęto następujące uchwały
145.71 Kb. 1
czytać
Informacja o wyniku przetarguInformacja o wyniku przetargu
Urzędzie Miasta I gminy w Mikołajkach I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr geod. 372/23, położonej w Mikołajkach pomiędzy ulicami Dybowską I łabędzią, obręb Mikołajki opisanej w księdze wieczystej nr
5.26 Kb. 1
czytać
Informacja o wyniku przetarguInformacja o wyniku przetargu
Urzędzie Miasta I gminy w Mikołajkach I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr geod. 372/24, położonej w Mikołajkach pomiędzy ulicami Dybowską I łabędzią, obręb Mikołajki opisanej w księdze wieczystej nr
5.39 Kb. 1
czytać
Uchwała nr xl/214/05 rady miasta I gminy bukUchwała nr xl/214/05 rady miasta I gminy buk
Zmieniająca Uchwałę Nr V/30/99 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 22 stycznia 1999r w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
14.27 Kb. 1
czytać
Organizacja przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wnioskówOrganizacja przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków
Kontrolą objęto prowadzenie w gminie ewidencji działalności gospodarczej oraz organizację i tryb przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r do dnia 19 września 2007 r
92.88 Kb. 1
czytać
Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w „Rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2010”Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w „Rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2010”
Zamawiającym jest Gmina Żerków, ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Żerków, tel. 62 740 30 24, fax. 62 740 36 27
24.8 Kb. 1
czytać
Sprawozdani eSprawozdani e
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Osiecznej za 2015 rok
89.55 Kb. 1
czytać
Urząd Miasta i Gminy WołówUrząd Miasta i Gminy Wołów
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wołowie zasad gospodarowania środkami publicznymi w 2006 roku, pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, terminowości i skuteczności
30.46 Kb. 1
czytać
Partner Projekt pt. Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki I społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie soaPartner Projekt pt. Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki I społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie soa
Projekt pt. Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki I społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie soa
51.02 Kb. 1
czytać
Prezydent miasta siedlcePrezydent miasta siedlce
W okresie pierwszego półrocza 2009 roku, kontrole zewnętrzne przeprowadziły następujące organy
88.41 Kb. 1
czytać

  1   2


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna