Zgierz, dn. 19. 12. 2014 r. 31 Wojskowy oddział gospodarczyZgierz, dn. 19. 12. 2014 r. 31 Wojskowy oddział gospodarczy
Usługa: konserwacja i naprawa systemów alarmowych oraz konserwacja i naprawa systemów sygnalizacji pożaru
2.05 Mb. 15
czytać
Umowa o dzieło zawarta pomiędzy zam w tel: zwanym dalej Organizatorem, a Zespołem Muzycznym progress zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez Janusz Klimek, 42-260 Kamienica Polska, ul. Konopnickiej 143. §1Umowa o dzieło zawarta pomiędzy zam w tel: zwanym dalej Organizatorem, a Zespołem Muzycznym progress zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez Janusz Klimek, 42-260 Kamienica Polska, ul. Konopnickiej 143. §1
Zawarta pomiędzy zam w tel: zwanym dalej Organizatorem, a Zespołem Muzycznym progress zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez Janusz Klimek, 42-260 Kamienica Polska, ul. Konopnickiej 143
18.6 Kb. 1
czytać
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonegoPostępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
229.25 Kb. 2
czytać
Wyższa Szkoła HumanitasWyższa Szkoła Humanitas
Wyższej Szkoły Humanitas do biblioteki książek dla studentów kierunku bezpieczeństwo i higien pracy
143.21 Kb. 1
czytać
Awf kraków al. Jana Pawła II 78 31-571 Kraków Znak sprawy: k-2 /bip/10/2016Awf kraków al. Jana Pawła II 78 31-571 Kraków Znak sprawy: k-2 /bip/10/2016
Podręczniki, Monografie I varia oraz czasopism naukowych: Antropomotoryka, Folia Turistica, Studies in Sport Humanities, Rehabilitacja Medyczna, Czasopisma Puls awf oraz materiałów promocyjnych, tj
72.04 Kb. 1
czytać

  1


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna