Spis treśCI: 1 wprowadzenie 1Spis treśCI: 1 wprowadzenie 1
Ogólna charakterystyka gminy oraz ocena zasobów i walorów środowiska przyrodniczego 10
0.82 Mb. 17
czytać
Gmina PawłowiczkiGmina Pawłowiczki
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłowiczki 95
1.15 Mb. 16
czytać
Lewin brzeskiLewin brzeski
Am trans progres sp z o o w Poznaniu ul. Sarmacka 7 ak nova sp z o o z siedzibą w Odolanowie przy ul. Ostrowskiej 42
1.28 Mb. 40
czytać
Plan gospodarki odpadami dla gminy kietrz na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014-2017”Plan gospodarki odpadami dla gminy kietrz na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014-2017”
Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kietrz na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014-2017”
1.1 Mb. 21
czytać
Gmina łubniany program ochrony środowiska dla gminy łubniany na lata 2004 – 2007 z perspektywą do roku 2011Gmina łubniany program ochrony środowiska dla gminy łubniany na lata 2004 – 2007 z perspektywą do roku 2011
Podstawy formalno-prawne opracowania
1.14 Mb. 14
czytać
Założenia programowe i organizacyjneZałożenia programowe i organizacyjne
Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami w powiecie płockim do 2010 roku”
115.04 Kb. 1
czytać
Ppuh „BaSz” przy współpracy Urzędu Gminy w Pierzchnicy Pierzchnica 2008 spis treści częŚĆ I – Gminny Program Ochrony ŚrodowiskaPpuh „BaSz” przy współpracy Urzędu Gminy w Pierzchnicy Pierzchnica 2008 spis treści częŚĆ I – Gminny Program Ochrony Środowiska
1.66 Mb. 20
czytać
Uchwała nr xxix/138/ 05Uchwała nr xxix/138/ 05
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm./ art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska / Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn zm
1.95 Mb. 27
czytać
Wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy grodzisk mazowieckiWraz z planem gospodarki odpadami dla gminy grodzisk mazowiecki
Samodzielne Stanowisko ds. Wsi i Ochrony Środowiska tut. Urzędu Miejskiego w składzie
2.17 Mb. 16
czytać
Zarząd powiatu w Grodzisku Mazowieckim program ochrony środowiskaZarząd powiatu w Grodzisku Mazowieckim program ochrony środowiska
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz ustawą o odpadach Rady powiatów mają obowiązek uchwalenia nowych programów ochrony środowiska do 31 grudnia 2003 r
1.42 Mb. 16
czytać
Program ochrony środowiska dla powiatu płOŃskiego na lata 2013– 2016 z perspektywą do roku 2020”Program ochrony środowiska dla powiatu płOŃskiego na lata 2013– 2016 z perspektywą do roku 2020”
Założenia wyjściowe Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018
1.83 Mb. 25
czytać
Program ochrony środowiska do 2011 r.” 2003 Spis treści I. Wprowadzenie 4Program ochrony środowiska do 2011 r.” 2003 Spis treści I. Wprowadzenie 4
Ochrona środowiska naturalnego jest obowiązkiem obywateli i władz publicznych, które poprzez politykę zrównoważonego rozwoju powinny zapewnić nie tylko bezpieczeństwo ekologiczne, ale i dostęp do zasobów nieuszczuplonych współczesnemu
1.5 Mb. 13
czytać
Rada powiatu żuromińskiego zarząd powiatu żuromińskiego program ochrony środowiska powiatu żuromińskiego 2004-2011Rada powiatu żuromińskiego zarząd powiatu żuromińskiego program ochrony środowiska powiatu żuromińskiego 2004-2011
Założenia i merytoryczny zakres Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żuromińskiego st
1.05 Mb. 12
czytać
Dla powiatu wyszkowskiegoDla powiatu wyszkowskiego
Z tego powodu konieczne jest wyznaczenie długookresowej strategii postępowania w zakresie ochrony poszczególnych elementów środowiska I minimalizacji skutków działalności. W tym celu opracowuje się programy ochrony środowiska
1.19 Mb. 19
czytać
Program ochrony środowiska w powiecie mińskim na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020 spis treśCIProgram ochrony środowiska w powiecie mińskim na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020 spis treśCI
Instrumenty realizacji polityki ekologicznej powiatu
2.85 Mb. 23
czytać

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna