Regulamin zarządu ab s. A. z siedzibą we Wrocławiu I. Postanowienia ogólneRegulamin zarządu ab s. A. z siedzibą we Wrocławiu I. Postanowienia ogólne
Regulamin niniejszy regulamin, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą
30.04 Kb. 1
czytać
Statut spóŁki I. Postanowienia ogólneStatut spóŁki I. Postanowienia ogólne
Firma Spółki brzmi: „ab spółka Akcyjna”. Spółka może używać jej skrótu „ab s. A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego
91.5 Kb. 1
czytać
ŚL. zpn podokręgu Racibórz. I. Postanowienia ogólneŚL. zpn podokręgu Racibórz. I. Postanowienia ogólne
Rozgrywki o mistrzostwo Podokręgu prowadzone są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym regulaminem oraz obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej
116.56 Kb. 1
czytać
Dyrektywa 94/22/we parlamentu europejskiego I rady z dnia 30 maja 1994 r w sprawie warunków udzielania I korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie I produkcję węglowodorówDyrektywa 94/22/we parlamentu europejskiego I rady z dnia 30 maja 1994 r w sprawie warunków udzielania I korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie I produkcję węglowodorów
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 57, zdanie pierwsze i trzecie, art. 66 i art. 100 A
48.14 Kb. 1
czytać
Krakowski okręgowy związek koszykówkiKrakowski okręgowy związek koszykówki
W sezonie sportowym 2011/12 rozgrywki zostaną przeprowadzone w następujących klasach rozgrywkowych
450.13 Kb. 3
czytać
Zarządzenie Nr 50 /2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Studiów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego”Zarządzenie Nr 50 /2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Studiów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego”
Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 w związku z art. 62 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ustawy z dnia
108.11 Kb. 1
czytać
Rozporządzenie rady (ewg) nr 2018/93 z dnia 30 czerwca 1993 r w sprawie przekazywania danych statystycznych dotyczących połowów I działalności rybackiej przez Państwa Członkowskie dokonujące połowów na Atlantyku Północno ZachodnimRozporządzenie rady (ewg) nr 2018/93 z dnia 30 czerwca 1993 r w sprawie przekazywania danych statystycznych dotyczących połowów I działalności rybackiej przez Państwa Członkowskie dokonujące połowów na Atlantyku Północno Zachodnim
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego ar
0.59 Mb. 4
czytać
Rozporządzenie rady (WE) nr 788/96 z dnia 22 kwietnia 1996 r w sprawie przekazywania przez Państwa Członkowskie statystyk dotyczących produkcji akwakulturyRozporządzenie rady (WE) nr 788/96 z dnia 22 kwietnia 1996 r w sprawie przekazywania przez Państwa Członkowskie statystyk dotyczących produkcji akwakultury
Komisją a Państwami Członkowskimi, w szczególności w ramach Stałego Komitetu ds. Statystyki Rolnictwa powołanego decyzją 72/279/ewg2
118.22 Kb. 1
czytać
Zarządzenie 1/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi z dnia 18. 03. 2013r w sprawie wprowadzenia Regulaminu PracyZarządzenie 1/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi z dnia 18. 03. 2013r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity z 1998r. Dz. U. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami ) zarządzam co następuje
205.69 Kb. 2
czytać
Załącznik nr 1 do uchwały nr vii/50/2003 Rady Gminy I Miasta Jabłonowo Pomorskie z 25 kwietnia 2003 rZałącznik nr 1 do uchwały nr vii/50/2003 Rady Gminy I Miasta Jabłonowo Pomorskie z 25 kwietnia 2003 r
Sołectwo nie posiada osobowości prawnej, lecz posiada zdolność sądową w sprawach dotyczących zakresu działania
68.82 Kb. 1
czytać
Statut sołectwa Budy Rozdział I postanowienia ogólneStatut sołectwa Budy Rozdział I postanowienia ogólne
Teren sołectwa obejmuje wsie: Budy, Budy-Adelinów, Budy-Dobry Widok, Budy-Jakubowice, Budy-Szpinek i Budy-Szreniawa
48.07 Kb. 1
czytać
Zarz ą dzenie nr 13 /2011 Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z/s w Bratoszewicach z dnia 17 marca 2011 r w sprawie trybu opracowywania rocznego programu działalności Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą wZarz ą dzenie nr 13 /2011 Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z/s w Bratoszewicach z dnia 17 marca 2011 r w sprawie trybu opracowywania rocznego programu działalności Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w
Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, zasad jego realizacji i sprawozdawczości z realizacji
337.72 Kb. 3
czytać
Program współpracy Wojewody Mazowieckiego w 2015 r z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Rozdział I postanowienia ogólneProgram współpracy Wojewody Mazowieckiego w 2015 r z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Rozdział I postanowienia ogólne
Program współpracy Wojewody Mazowieckiego w 2015 r z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
87.69 Kb. 1
czytać
2016 r. Regulamin organizacyjny Ministerstwa Zdrowia Rozdział Przepisy wstępne2016 r. Regulamin organizacyjny Ministerstwa Zdrowia Rozdział Przepisy wstępne
Nr 91, poz. 1018, jest urzędem administracji rządowej, obsługującym Ministra Zdrowia, zwanego dalej „Ministrem”, w zakresie wykonywania zadań określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r w sprawie szczegółowego zakresu
217.27 Kb. 5
czytać
Otwarte mistrzostwa polski kobiet I męŻczyzn pole sport bydgoszcz, 13 czerwca 2015 r. OrganizatorzyOtwarte mistrzostwa polski kobiet I męŻczyzn pole sport bydgoszcz, 13 czerwca 2015 r. Organizatorzy
Mistrzostwa są rozgrywane w ramach współzawodnictwa sportowego organizowanego przez Polski Związek Tańca Sportowego na podstawie delegacji art. 13, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r o sporcie
35.69 Kb. 1
czytać

  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna