Polityka gospodarczaPolityka gospodarcza
Azerbejdżan jest członkiem guam (Organizacja na Rzecz Demokracji I rozwoju, w której skład wchodzą Gruzja, Ukraina, Azerbejdżan I mołdowa) I czarnomorskiej Organizacji Współpracy Gospodarczej
58.53 Kb. 1
czytać
Publisher: opoce; Publication: pl; Publication Style: Polish dyrektywa rady 92/12/ewgPublisher: opoce; Publication: pl; Publication Style: Polish dyrektywa rady 92/12/ewg
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego ar
94.53 Kb. 1
czytać
Stan faktycznyStan faktyczny
Wszęła więc postępowanie przed sądem, który zwrócił się z pyt. Prejudycjalnym do ets-u: czy działanie organu admin. Było właściwe I czy mają zastosowania rozporządzenia dot. Wspólnej organizacji rynku zbóż I licencji eksportowo-importowych
96.06 Kb. 1
czytać
Rynek (warunki wymiany)Rynek (warunki wymiany)
Każdemu z pojęć oznaczonych literami przyporządkuj odpowiednie określenie oznaczone liczbą
225.56 Kb. 4
czytać
Teksty przyjęTETeksty przyjęTE
Rady dotyczącej zawarcia protokołu zmieniającego umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka w sprawie niektórych aspektów usług lotniczych w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii I rumunii do Unii Europejskiej
1.83 Mb. 24
czytać
Francja metryczkaFrancja metryczka
Zachodnia Europa, nad Zatoką Biskajską i kanałem La Manche, nad Morzem Śródziemnym, pomiędzy Włochami i Hiszpanią
48.26 Kb. 1
czytać
Wykaz, o którym mowa w artykule 24 Aktu Przystąpienia: SłoweniaWykaz, o którym mowa w artykule 24 Aktu Przystąpienia: Słowenia
L 0083: Dyrektywa 2001/83/we parlamentu Europejskiego I rady z dnia 6 listopada 2001 r w sprawie wspólnotowego kodeksu dotyczącego produktów leczniczych stosowanych u ludzi
75.16 Kb. 1
czytać
Komunikat prasowy 3054. posiedzenie Rady Sprawy gospodarcze I finansoweKomunikat prasowy 3054. posiedzenie Rady Sprawy gospodarcze I finansowe
Rada przyjęła decyzję w sprawie udzielenia Irlandii pomocy finansowej oraz zalecenie ustalające warunki przyznania takiej pomocy
73.45 Kb. 1
czytać
Komunikat prasowy 3161. posiedzenie Rady Rolnictwo I rybołówstwoKomunikat prasowy 3161. posiedzenie Rady Rolnictwo I rybołówstwo
Jeżeli chodzi o rybołówstwo, ministrowie przeprowadzili debatę jawną w sprawie regionalizacji I przekazywalnych koncesji połowowych w ramach reformy wspólnej polityki rybołówstwa (wpryb)
71.51 Kb. 1
czytać
Poradnik eksportera i inwestora Ministerstwo GospodarkiPoradnik eksportera i inwestora Ministerstwo Gospodarki
Jest to już drugie wydanie zawierające uaktualnione dane, z uwagi na dokonane w okresie od
0.75 Mb. 15
czytać
Cz I wybrane zagadnienia podatkowe w świetle wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Cz. II podatek akcyzowy omówienie przepisów wraz z orzecznictwem etsCz I wybrane zagadnienia podatkowe w świetle wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Cz. II podatek akcyzowy omówienie przepisów wraz z orzecznictwem ets
Szkolenie z zakresu wybranych zagadnień podatkowych w świetle wyroków europejskiego trybunału sprawiedliwości oraz podatku akcyzowego
454.68 Kb. 22
czytać
Rozporządzenie komisji (WE) nr 1762/95 z dnia 19 lipca 1995 r zmieniające rozporządzenie (ewg) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (ewg) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks CelnyRozporządzenie komisji (WE) nr 1762/95 z dnia 19 lipca 1995 r zmieniające rozporządzenie (ewg) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (ewg) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny
Uwzględniając rozporządzenie Rady (ewg) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny1, ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia Austrii, Finlandii I szwecji, w szczególności jego ar
1.45 Mb. 9
czytać
Budżet korygujący nr 2 NA ROK budżetowy 2005Budżet korygujący nr 2 NA ROK budżetowy 2005
Rady 2000/597/WE, Euratom z dnia 29 września 2000 r w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich
5.83 Mb. 52
czytać
Francesco Adornato* Ochrona rodzinnego gospodarstwa rolnego we włoszechFrancesco Adornato* Ochrona rodzinnego gospodarstwa rolnego we włoszech
Projekt realizowany w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2015
74.12 Kb. 1
czytać
MakroekonomiaMakroekonomia
Rzadkość oznacza, że istniejące zasoby są niewystarczające do istniejących potrzeb. W skutek rzadkości powstaje konieczność racjonalnego najbardziej ograniczonego podziału tego dobra
102.39 Kb. 1
czytać

  1   2


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna