Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznegoKarta charakterystyki preparatu niebezpiecznego
Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14. 12. 2004 r zmieniające rozporządzenie w sprawie kart charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego
76.51 Kb. 1
czytać
Karta charakterystykiKarta charakterystyki
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I rady z dnia 18 grudnia 2006r ws. Reach)
66.92 Kb. 1
czytać
Rozporządzenie ministra zdrowia1Rozporządzenie ministra zdrowia1
Na podstawie art. 2221 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn zm. 3)) zarządza się, co następuje
297.64 Kb. 4
czytać
Vol LV, suppl. VII, 63 sectio d 2000Vol LV, suppl. VII, 63 sectio d 2000
Energia pochłonięta w komórce idzie głównie na jej jonizację I wzbudzenia. Tworzą się wolne rodniki, które są wolnożyjącymi cząsteczkami chemicznymi. Wolne rodniki reagują albo ze sobą albo z cząstkami aktywnymi biologicznie
27.05 Kb. 1
czytać
Toksykologia Materiały pomocnicze dla słuchaczy Policealnego Studium Technik Bezpieczeństwa i Higieny PracyToksykologia Materiały pomocnicze dla słuchaczy Policealnego Studium Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Toksykologia – to nauka o truciznach (z greckiego toksikon – trucizna, logos – wiedza, nauka). Zajmuje się badaniami jakościowych i ilościowych skutków szkodliwego działania związków chemicznych na człowieka i wszystkie formy życia
290.9 Kb. 4
czytać
Zarządzenie 1/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi z dnia 18. 03. 2013r w sprawie wprowadzenia Regulaminu PracyZarządzenie 1/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi z dnia 18. 03. 2013r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity z 1998r. Dz. U. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami ) zarządzam co następuje
205.69 Kb. 2
czytać
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy – 2 – I. Rozpoczynanie działalności gospodarczej1. Bezpieczeństwo i higiena pracy – 2 – I. Rozpoczynanie działalności gospodarczej
I. Rozpoczynanie działalności gospodarczej Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana
275.72 Kb. 3
czytać
Dyrektywa 97/68/we parlamentu europejskiego I radyDyrektywa 97/68/we parlamentu europejskiego I rady
Państw Członkowskich odnoszących się do środków dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach
0.84 Mb. 5
czytać

  1
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna