W transporcieW transporcie
In this paper are presented few methodological problems related to valuing and acceptation risk in transport. In this lecture are presented such problems as: philosophical, ethical and practical rules of risk acceptation
104.06 Kb. 1
czytać
Wykład 5 Procesy samoorganizująceWykład 5 Procesy samoorganizujące
Na poprzednim wykładzie mówiliśmy krótko o procesach samoorganizacji. Samoorganizacja jest jednym z najogólniejszych podstawowych procesów w przyrodzie
49.49 Kb. 1
czytać
W poniższych zadaniach prawdziwa jest tylko jedna odpowiedźW poniższych zadaniach prawdziwa jest tylko jedna odpowiedź
Sfera niebieska, gwiazdozbiory, ekliptyka, Układ Słoneczny, prawa Keplera, satelity i pojazdy kosmiczne, gwiazdy, ewolucja gwiazd, galaktyki i inne obiekty pozagalaktyczne, kosmologia, Wszechświat
104 Kb. 1
czytać
Ruch definicjaRuch definicja
Kinematyka zajmuje się opisywaniem ruchu bez uwzględnienia przyczyn i warunków w jakich powstaje
17.95 Kb. 1
czytać
KolorymetriaKolorymetria
R. Kocjan „Chemia analityczna. Podręcznik dla studentów. Analiza instrumentalna. Tom 2”
85.89 Kb. 1
czytać
Wstęp teoretycznyWstęp teoretyczny
I pęd (p) atomom i cząsteczkom w ściśle określonych porcjach – kwantach. Pojedynczy kwant promieniowania nazywa się fotonem. Zgodnie z relacją Plancka energia promieniowania jest wprost proporcjonalna do częstości: ν = c/λ lub do liczby
121.88 Kb. 1
czytać
Metody spektroskopowe – częŚĆ 1 Podział instrumentalnych metod analitycznychMetody spektroskopowe – częŚĆ 1 Podział instrumentalnych metod analitycznych
Metody optyczne – związane ze sprężystym oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego na próbkę
25.9 Kb. 1
czytać
Wykład 2 Metody spektroskopowe – część 1Wykład 2 Metody spektroskopowe – część 1
I. Spektroskopia molekularna – zajmuje się oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego z cząsteczkami
57.95 Kb. 1
czytać
Laboratorium z chemii fizycznejLaboratorium z chemii fizycznej
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze zjawiskiem adsorpcji na podstawie pomiaru tego zjawiska z roztworów kwasu octowego
39.93 Kb. 1
czytać
Podział I charakterystyka metod instrumentalnych analizy chemicznej charakterystyka analizy instrumentalnejPodział I charakterystyka metod instrumentalnych analizy chemicznej charakterystyka analizy instrumentalnej
Komputeryzacja stosowanego sprzętu ułatwia zaś pozyskiwanie dużej ilości interesujących danych, wyświetlanych automatycznie bez konieczności dodatkowych przeliczeń, również przetwarzanych i archiwizowanych
51.86 Kb. 1
czytać
Optyczna diagnostyka medyczna 1Optyczna diagnostyka medyczna 1
Określenie stężenia barwników w roztworach wodnych za pomocą pomiarów gęstości optycznej
69.06 Kb. 1
czytać
Cel: wyznaczenie współczynnika absorpcji promieniowania  dla danego materiału oraz grubości połówkowej. PrzyrządyCel: wyznaczenie współczynnika absorpcji promieniowania  dla danego materiału oraz grubości połówkowej. Przyrządy
Mieniotwórczości polega na spontanicznej przemianie jąder atomowych danego pierwiastka na jądra atomowe innego pierwiastka z równoczesnym wypromieniowa­niem cząstek 
65.75 Kb. 1
czytać
Nauka o materiałachNauka o materiałach
Dlatego jest bardzo ważne, aby każdy inteligentny człowiek posiadał podstawową wiedzę o aktualnie dostępnych materiałach i rozumiał ich zachowanie się w warunkach eksploatacyjnych, gdyż to umożliwia racjonalny dobór i stosowanie materiałów
73.18 Kb. 1
czytać
Ćwiczenie nr 7 dr Magdalena Pakosińska Parys WęglowodanyĆwiczenie nr 7 dr Magdalena Pakosińska Parys Węglowodany
Identyfikacja cukrów w oparciu o reakcje charakterystyczne: odróżnianie cukrów złożonych od prostych, własności redukujące cukrów prostych, odróżnianie ketozy od aldozy, odróżnianie pentoz od heksoz
97.37 Kb. 1
czytać
Myśl polityczna \"młodych\" narodowców w latach 30Myśl polityczna "młodych" narodowców w latach 30
Postawę ówczesnych endeków wyrażał członek endeckiej Młodzieży Wszechpolskiej Deryng mówiąc: "Nacjonalista może być wierzący lub nie, ale nie może być nim ten, komu byłby bliższy Rzym niż ojczyzna"
19.52 Kb. 1
czytać

  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna