OŚwiadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta Ładzice, dnia 29. 04. 2003rOŚwiadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta Ładzice, dnia 29. 04. 2003r
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk
22.57 Kb. 1
czytać
Uwaga: Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubrykUwaga: Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”
32.44 Kb. 1
czytać
Radnego powiatuRadnego powiatu
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego, zupełnego wypełnienia każdej z rubryk
16.27 Kb. 1
czytać
Kierownika jednostki organizacyjnej gminyKierownika jednostki organizacyjnej gminy
Ja, niżej podpisany(a), adam baranowski
45.25 Kb. 1
czytać
Uwaga: Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubrykUwaga: Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk
20.33 Kb. 1
czytać
Łuków, dnia 20. 10. 2003 rŁuków, dnia 20. 10. 2003 r
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, zgodnie z art
25.47 Kb. 1
czytać
OŚwiadczenie majątkoweOŚwiadczenie majątkowe
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, poz. 558. Nr 113. póz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, zgodnie z art
22.04 Kb. 1
czytać
Adam wolański urodzony(a) 31. 08. 1966 w ŁodziAdam wolański urodzony(a) 31. 08. 1966 w Łodzi
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód w wysokości: przychód 3200,00 zł, dochód – 1700,00zł
12.36 Kb. 1
czytać
OŚwiadczenie majątkowe radnego gminyOŚwiadczenie majątkowe radnego gminy
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie­nia każdej z rubryk
127.73 Kb. 1
czytać
Adamczyk – brózda alicja dyrektor Zespołu Szkół w Rozdzielu OŚwiadczenie majątkowe za 2014 rokAdamczyk – brózda alicja dyrektor Zespołu Szkół w Rozdzielu OŚwiadczenie majątkowe za 2014 rok
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk
15.41 Kb. 1
czytać
Adamski jan oświadczenie majątkowe za 2006 rokAdamski jan oświadczenie majątkowe za 2006 rok
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk
13.61 Kb. 1
czytać
Uwaga: Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubrykUwaga: Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy"
23.14 Kb. 1
czytać
OŚwiadczenie majątkoweOŚwiadczenie majątkowe
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”
17.17 Kb. 1
czytać

  1


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna