Bip usdk pl Kraków: Dostawa odczynników immunochemicznych 18 grup Numer ogłoszenia: 175836 2013; data zamieszczenia: 06. 05. 2013Bip usdk pl Kraków: Dostawa odczynników immunochemicznych 18 grup Numer ogłoszenia: 175836 2013; data zamieszczenia: 06. 05. 2013
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
37.75 Kb. 1
czytać
Radom, dnia 5 listopada 2009 rRadom, dnia 5 listopada 2009 r
Dostawę konsolety do programowania i realizacji świateł teatralnych dla Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu”
130.82 Kb. 1
czytać
Radom, dnia 29 października 2010 rRadom, dnia 29 października 2010 r
Dostawę konsolety do programowania i obsługi świateł oraz urządzeń oświetlenia sceny kameralnej w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu”
152.38 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonymSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym
Załącznik nr 2 wzór załącznika do formularza ofertowego „szczegółowa kalkulacja oferowanej ceny” 20
1.16 Mb. 13
czytać
Usługi w zakresie organizacji wyjazdów na zajęcia terenowe, konferencje naukowe, certyfikowane szkolenia oraz targi międzynarodowe w ramach projektu „Studia inżynierskie gwarancją rozwoju utp I społeczeństwa opartego na wiedzy”Usługi w zakresie organizacji wyjazdów na zajęcia terenowe, konferencje naukowe, certyfikowane szkolenia oraz targi międzynarodowe w ramach projektu „Studia inżynierskie gwarancją rozwoju utp I społeczeństwa opartego na wiedzy”
168.83 Kb. 2
czytać
Wojewódzkie centrum pediatrii „kubalonka” w istebnej 43-470 Istebna Istebna 500, tel.(0-33) 857-56-00,faxWojewódzkie centrum pediatrii „kubalonka” w istebnej 43-470 Istebna Istebna 500, tel.(0-33) 857-56-00,fax
Ige-specyficznych w systemie panelowym z dzierżAWĄ sprzętu niezbędnego do automatycznego wykonania badań oraz komputerowej analizy wyniku
125 Kb. 1
czytać
F. rzp. 3410-126-3/10 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)F. rzp. 3410-126-3/10 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest materiałem do wiadomości i wykorzystania wyłącznie w ramach niniejszego postępowania zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
148.05 Kb. 1
czytać
ZatwierdzamZatwierdzam
Na podstawie art. 39 I następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
154.31 Kb. 4
czytać
I. nazwa oraz adres zamawiającegoI. nazwa oraz adres zamawiającego
Nazwa: Zakup i dostawa leków, preparatów farmaceutycznych, płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, płynów i sprzętu jednorazowego do terapii nerko zastępczej
2.56 Mb. 18
czytać
Apetyt na języki – znajomość języków obcych szansa na lepszy start z życiu zawodowymApetyt na języki – znajomość języków obcych szansa na lepszy start z życiu zawodowym
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
141.45 Kb. 1
czytać
Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaPostępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa licencji i aktualizacji oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika
180.54 Kb. 2
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego”Specyfikacja istotnych warunków zamówienia „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego”
Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29. 01. 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
243.21 Kb. 3
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania I urządzeń peryferyjnychSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania I urządzeń peryferyjnych
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
489.25 Kb. 5
czytać
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy ul. Ks. A. Kordeckiego 20Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy ul. Ks. A. Kordeckiego 20
USŁuga informatyczna zapewniająca działanie systemu tworzenia I udostępniania treści multimedialnych w 10-ciu lokalizacjach na terenie utp
192.67 Kb. 2
czytać
Siwz dostawa 11 sprzętowych odtwarzaczy treści multimedialnych wraz ze stosowanymi licencjami systemów operacyjnych I aplikacyjnych oraz softwarowegoSiwz dostawa 11 sprzętowych odtwarzaczy treści multimedialnych wraz ze stosowanymi licencjami systemów operacyjnych I aplikacyjnych oraz softwarowego
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 11 sprzętowych odtwarzaczy treści multimedialnych wraz ze stosowanymi licencjami systemów operacyjnych i aplikacyjnych oraz softwarowego serwera emisyjnego do zarządzania emisją treści multimedialnych
214.39 Kb. 2
czytać

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna