Warszawa, ul. Hoża 63/67 Zakład Dolnośląski ul. Joannitów 13, 50 –525 Wrocław nip: 526-25-42-704, regon: 017301607, o kapitale zakładowym 788. 193. 790,00 złWarszawa, ul. Hoża 63/67 Zakład Dolnośląski ul. Joannitów 13, 50 –525 Wrocław nip: 526-25-42-704, regon: 017301607, o kapitale zakładowym 788. 193. 790,00 zł
Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy XII wydział Gospodarczy K. R. S. – Nr krs: 0000322634
74.14 Kb. 1
czytać
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w NysiePowiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Nysie
Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn zm.), skrót w treści siwz – u p z p., prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z w/w ustawą
168.87 Kb. 1
czytać
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk ul. Niezapominajek 8Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk ul. Niezapominajek 8
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
110.28 Kb. 1
czytać
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nazwa I adres zamawiającegoSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nazwa I adres zamawiającego
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, zwanej dalej „ustawą”
175.66 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawę oprogramowaniaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawę oprogramowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
172.52 Kb. 3
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
225.98 Kb. 4
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie
130.12 Kb. 1
czytać
Siwz dostawa odczynników chemicznych I sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Fizjologii ZwierzątSiwz dostawa odczynników chemicznych I sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Fizjologii Zwierząt
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
258.71 Kb. 2
czytać
Kraków: Dostawa odczynników I materiałów kontrolnych do aparatu atb expression Numer ogłoszenia: 282489 2013; data zamieszczenia: 30. 12. 2013Kraków: Dostawa odczynników I materiałów kontrolnych do aparatu atb expression Numer ogłoszenia: 282489 2013; data zamieszczenia: 30. 12. 2013
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
25.17 Kb. 1
czytać
Dostawa sprzętu komputerowego oraz telewizora w ramach projektu pn.: „Wykwalifikowany absolwent – ceniony pracownik realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX rozwój wykształcenia I kompetencji w regionachDostawa sprzętu komputerowego oraz telewizora w ramach projektu pn.: „Wykwalifikowany absolwent – ceniony pracownik realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX rozwój wykształcenia I kompetencji w regionach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX rozwój wykształcenia I kompetencji w regionach, Działania 2 Podniesienie atrakcyjności I jakości szkolnictwa zawodowego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
276.19 Kb. 2
czytać
Realizowanego w trybie przetargu nieograniczonegoRealizowanego w trybie przetargu nieograniczonego
Na dostawę samochodów chłodni, samochodów dostawczych izotermicznych z agregatem chłodniczym, cystern do przewozu I dystrybucji wody typ cw-10
0.51 Mb. 6
czytać
Realizowanego w trybie przetargu nieograniczonegoRealizowanego w trybie przetargu nieograniczonego
Dni i godziny pracy zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 00 do 15. 00
0.51 Mb. 5
czytać
Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach art. 11 ust. 8 ustawyZamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy
Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Skowronków i Lwowskiej w Tarnowie metoda wykopowa i bezwykopowa”
35.4 Kb. 1
czytać
Zamieszczanie ogłoszeniaZamieszczanie ogłoszenia
Wywóz stałych odpadów komunalnych z terenu cmentarza komunalnego Agrykola zlokalizowanego przy ul. Agrykola 23 w Elblągu i z terenu cmentarza komunalnego Dębica zlokalizowanego przy ul. Łęczyckiej 46 w Elblągu
28.84 Kb. 1
czytać
Krajowa szkoła sądownictwa I prokuratury 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 5Krajowa szkoła sądownictwa I prokuratury 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 5
OŚrodek szkoleniowy w dębem, 05-140 serock (+48 22) 774-20-62, fax (+48 22) 774-20-62
463.15 Kb. 3
czytać

1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna