Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjneNazwa przedmiotu: Technologie informacyjne
Celem zajęć jest zapoznanie studenta z budową I obsługą komputera, zasadą działania Internetu, usprawnienie pisania I redagowania tekstów, nauczenie tworzenia własnych prezentacji multimedialnych I graficznych
0.58 Mb. 10
czytać
Kierunek: filologia polska studia pierwszego stopniaKierunek: filologia polska studia pierwszego stopnia
1.73 Mb. 23
czytać
Kierunek: filologia polska studia pierwszego stopniaKierunek: filologia polska studia pierwszego stopnia
1.72 Mb. 21
czytać
Kierunek: filologia polska studia pierwszego stopniaKierunek: filologia polska studia pierwszego stopnia
1.71 Mb. 21
czytać
Wydział humanistyczny metryczka przedmiotuWydział humanistyczny metryczka przedmiotu
Student ma uporządkowaną wiedze ogólną z zakresu historii filozofii i zna elementarna terminologię z zakresu filozofii
229.23 Kb. 4
czytać
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej Kierunek: filologia specjalność: filologia angielskaPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej Kierunek: filologia specjalność: filologia angielska
Anna Tereszkiewicz, dr Ewa Witalisz, dr Jerzy Świątek, mgr Leszek Smutek, mgr Bożena Wegiel, mgr Sergiej Tarasow, mgr Krzysztof Rusnak, mgr Shah Ahmed
0.57 Mb. 8
czytać
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora uj z 15 lutego 2012 rZałącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora uj z 15 lutego 2012 r
K w01 : ma uporządkowaną, pogłębioną I rozszerzoną wiedzę o charakterze I miejscu nauk społecznych w szczególności z zakresu metodologii I praktyki prowadzenia badań naukowych I badań o charakterze stosowanym właściwych dla kierunku
1.58 Mb. 27
czytać
Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 4 /21. 11. 2011Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 4 /21. 11. 2011
Student znając podstawowe nurty kulturowe i doktryny estetyczne dostrzega ich wpływ na twórczość artystyczną, umie przeprowadzić analizę i hermeneutyczną interpretację dzieła sztuki współczesnej. Potrafi napisać recenzję wystawy
135.95 Kb. 1
czytać
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej Kierunek: filologia specjalność: filologia angielskaPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej Kierunek: filologia specjalność: filologia angielska
Anna Tereszkiewicz, dr Ewa Witalisz, dr Jerzy Świątek, mgr Leszek Smutek, mgr Bożena Wegiel, mgr Sergiej Tarasow, mgr Krzysztof Rusnak, mgr Shah Ahmed
0.53 Mb. 9
czytać
Kierunek: filologia polska studia pierwszego stopniaKierunek: filologia polska studia pierwszego stopnia
2.29 Mb. 28
czytać
Opis przedmiotu/modułu kształcenia (sylabus) Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskimOpis przedmiotu/modułu kształcenia (sylabus) Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
74.84 Kb. 1
czytać
Program nauczaniaProgram nauczania
0.67 Mb. 8
czytać
Sztuka współczesna Nazwa w j angSztuka współczesna Nazwa w j ang
Rozróżnia I wyjaśnia podstawowe trendy w sztuce od czasów Marcela Duchampa do czasów najnowszych. Identyfikuje najważniejszych artystów I dzieła sztuki wieku XX i XXI. Zna najważniejsze wystawy I pisma dotyczące sztuki najnowszej
93.04 Kb. 1
czytać

  1   2
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna