Cezary Tomasz Szyjko Enigma nowego regionalizmu europejskiego Warszawa 2010 Redakcja naukowaCezary Tomasz Szyjko Enigma nowego regionalizmu europejskiego Warszawa 2010 Redakcja naukowa
Dwustopniowy podział samorządu terytorialnego zamieniono w trzystopniowy – gmina, powiat, województwo. Ale warto zauważyć, że w tym samym czasie takie kraje unijne jak Hiszpania
1.37 Mb. 20
czytać
Umowa nr /2014 z rUmowa nr /2014 z r
Umowa zostaje zawarta pomiędzy Wojewodą Małopolskim, reprezentowanym przez mgr Renatę Grochal – Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, zwanym dalej Wojewodą
49.1 Kb. 1
czytać
Rozporządzenie komisji (WE) nr 896/2001 z dnia 7 maja 2001 r ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (ewg) nr 404/93 w odniesieniu do uzgodnień dotyczących przywozu bananów do WspólnotyRozporządzenie komisji (WE) nr 896/2001 z dnia 7 maja 2001 r ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (ewg) nr 404/93 w odniesieniu do uzgodnień dotyczących przywozu bananów do Wspólnoty
Uwzględniając rozporządzenie Rady (ewg) nr 404/93 z dnia 13 lutego 1993 r w sprawie wspólnej organizacji rynku bananów1, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 216/20012, w szczególności jego ar
115.38 Kb. 1
czytać
Regulamin do Umowy Abonenckiej sieci net-serwis sp z o oRegulamin do Umowy Abonenckiej sieci net-serwis sp z o o
Niniejszy Regulamin, zwany dalej “Regulaminem”, został wydany na podstawie art. 384 § 1 kodeksu cywilnego oraz odpowiednich przepisów regulujących działalność w zakresie telekomunikacji
71.58 Kb. 1
czytać
Zasady przyznawania osobie bezrobotnej, absolwentowi cis lub absolwentowi kis jednorazowego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej Rozdział I postanowienia ogólneZasady przyznawania osobie bezrobotnej, absolwentowi cis lub absolwentowi kis jednorazowego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej Rozdział I postanowienia ogólne
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
80.4 Kb. 1
czytać
Regulamin przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego, absolwenta cis lub absolwenta kisRegulamin przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego, absolwenta cis lub absolwenta kis
Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
91.59 Kb. 1
czytać
Rozporządzenie komisji (WE) nr 2771/99 z dnia 16 grudnia 1999 r ustanawiające szczegółowe zasady stosowania przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/99 w odniesieniu do interwencji na rynku masła I śmietanyRozporządzenie komisji (WE) nr 2771/99 z dnia 16 grudnia 1999 r ustanawiające szczegółowe zasady stosowania przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/99 w odniesieniu do interwencji na rynku masła I śmietany
Rady (WE) nr 1255/99 z dnia 17 maja 1999 r w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych1, w szczególności jego art. 10 i 40
410.74 Kb. 5
czytać
Rozdział I ocena realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości I przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Narodowego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2002 rokuRozdział I ocena realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości I przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Narodowego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2002 roku
Sprawozdanie z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2002 roku
2.09 Mb. 51
czytać
Regulamin wynagradzaniaRegulamin wynagradzania
Regulamin określa zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w Agencji Mienia Wojskowego na podstawie umowy o pracę, powołania oraz stosunku służbowego żołnierzy zawodowych, z uwzględnieniem przepisów
186.38 Kb. 1
czytać
Regulamin cs mentor biuro tlumaczeń § 1 Postanowienia OgólneRegulamin cs mentor biuro tlumaczeń § 1 Postanowienia Ogólne
Zamawiającym”, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie świadczenia usług zwanym „Regulaminem”, na podstawie złożonego przez Zamawiającego w formie pisemnej Formularza zamówienia tłumaczenia
23.81 Kb. 1
czytać
P rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoP rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Dotyczy: zorganizowania wyjazdu (obozu) integracyjno-edukacyjnego w Zakopanem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
112.3 Kb. 1
czytać

  1


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna