Stosowanej polityki i procedur w zakresie zapewnienia jakości oraz stosowanego systemu informacyjnegoStosowanej polityki i procedur w zakresie zapewnienia jakości oraz stosowanego systemu informacyjnego
Wewnętrzny system zapewnienia jakości zgodnie z zaleceniami pka powinien obejmować informacje dotyczące
96.36 Kb. 1
czytać
Unii europejskiejUnii europejskiej
Wniosek w sprawie rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólnotowy system kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania
1.57 Mb. 18
czytać
Zainicjowanie „Europejskiego sojuszu na rzecz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw”Zainicjowanie „Europejskiego sojuszu na rzecz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw”
26.94 Kb. 1
czytać
Teksty przyjęTETeksty przyjęTE
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretanii (com(2006)
445.55 Kb. 5
czytać
W strategii „Europa 2020 uznano centralne znaczenie przejścia na zieloną, niskoemisyjną i zasobooszczędną gospodarkę dla inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemuW strategii „Europa 2020 uznano centralne znaczenie przejścia na zieloną, niskoemisyjną i zasobooszczędną gospodarkę dla inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu
Nieefektywne wykorzystanie zasobów, nadmierne obciążenie środowiska I zmiana klimatu, a także wykluczenie I nierówności społeczne stanowią wyzwanie dla długoterminowego wzrostu gospodarczego
102.63 Kb. 1
czytać

  1
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna