Beata Ciepła Projekt 18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznejBeata Ciepła Projekt 18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej
Projekt 18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
482.45 Kb. 8
czytać
Prezydent m. St. WarszawyPrezydent m. St. Warszawy
Dz. U. r. Nr 80 poz. 717 z późn zm., w związku z uchwałą nr xlvi/1158/2005 Rady m st. Warszawy z dnia z dnia 3 marca 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa Rada
2.41 Mb. 71
czytać
Rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w GdańskuRektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku
Iii wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą kw gd1G/00079212/6
24.39 Kb. 1
czytać
Okresowe roczne końcoweOkresowe roczne końcowe
Zenon Lorek Oddział zporr I interreg Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
0.67 Mb. 8
czytać
Dyrektywa rady z dnia 11 grudnia 1986 rDyrektywa rady z dnia 11 grudnia 1986 r
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 100 i 235
35.5 Kb. 1
czytać
Biuletyn EuropejskiBiuletyn Europejski
Zwrócono się z apelem do dziennikarzy o współpracę na etapie tworzenia informacji, zachęcając również media bulwarowe do udziału w informowaniu społeczeństwa o Unii Europejskiej
20.8 Kb. 1
czytać
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poig 2007-2013Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poig 2007-2013
Budowa standardów infrastrukturalnych na bazie wymagań systemów, dobrych praktyk i aktualnych rozwiązań technologicznych 2
2.57 Mb. 26
czytać
Dyrektywa 2003/35/we parlamentu europejskiego I rady z dnia 26 maja 2003 r przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów Dyrektywa 2003/35/we parlamentu europejskiego I rady z dnia 26 maja 2003 r przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów
Traktatu4, w świetle tekstu jednolitego zatwierdzonego przez Komitet Pojednawczy w dniu 15 stycznia 2003 r
124.13 Kb. 1
czytać
Prawo międzynarodowe publiczne (30h) Semestr zimowy 2009/2010 Wykład 5Prawo międzynarodowe publiczne (30h) Semestr zimowy 2009/2010 Wykład 5
Kanału, co sprowokowało tzw konflikt sueski. Po jego zakończeniu, dnia 24 kwietnia 1957 roku, rząd egipski przyjął deklarację, w której wyraził swą wolę, by „Kanał Sueski był efektywną i należycie działającą drogą morską
39.62 Kb. 1
czytać
Spis treści str. I. Sprawozdanie z realizacji programu badawczego inp pan 2 II. Działalność wspomagająca badania 26Spis treści str. I. Sprawozdanie z realizacji programu badawczego inp pan 2 II. Działalność wspomagająca badania 26
Rok 2014 był czwartym rokiem realizacji nowego pięcioletniego programu badawczego inp pan „Tworzenie I stosowanie prawa w świetle współczesnych problemów aksjologicznych”
0.75 Mb. 11
czytać
Sprawa tysiąC p. PolsceSprawa tysiąC p. Polsce
Wyrok ten stanie się prawomocny zgodnie z warunkami określonymi przez artykuł 44 § 2 Konwencji. Wyrok ten podlega korekcie wydawniczej
191.68 Kb. 4
czytać
Informacje dotyczące zalecenia nr 8 Tekst zaleceniaInformacje dotyczące zalecenia nr 8 Tekst zalecenia
Komitetu Praw Człowieka sformułowanych po rozpatrzeniu V sprawozdania okresowego Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich I politycznych obejmującego okres od 1 stycznia 1995 r do 1 października
75.33 Kb. 1
czytać
Jarosław Matras Standard „równości broni” w postępowaniu w przedmiocie tymczasowego aresztowaniaJarosław Matras Standard „równości broni” w postępowaniu w przedmiocie tymczasowego aresztowania
Ujęto w nim praktyczne uwagi, które pozwoliłyby na zapewnienie realizacji standardu „równości broni" w postępowaniach „aresztowych", przy właściwym wykorzystaniu istniejących w k p k instrumentów procesowych
94.07 Kb. 1
czytać
1. Zalecenia i propozycje1. Zalecenia i propozycje
Dnia 14 lutego 2013 r. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny postanowił, zgodnie z art. 29 ust. 2 regulaminu wewnętrznego, sporządzić opinię z inicjatywy własnej w sprawie
73.3 Kb. 1
czytać
Cezary Michalczuk Rozwiązania prawne obowiązujące Polskę po wejściu do strefy SchengenCezary Michalczuk Rozwiązania prawne obowiązujące Polskę po wejściu do strefy Schengen
Iii filar Unii Europejskiej. Wśród nich wymienić należy przede wszystkim przepisy karnoprawnych konwencji unijnych, regulacje krajowe stanowiące implementację Decyzji Ramowych przyjętych przez Radę ue
98.14 Kb. 1
czytać

  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna