Załącznik nr 2 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Raport dot opracowania projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku I na lata kolejneZałącznik nr 2 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Raport dot opracowania projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku I na lata kolejne
Dokument „Strategii …” przygotowano w celu przedstawienia Radzie Miasta, aby zgodnie z praktyką wielu miast Unii Europejskiej, polityka i strategia transportowa była dokumentem wysokiej rangi
3.42 Mb. 42
czytać
Nasz znak: wa. 6740 311. 2012. Mk. Aar sucha Beskidzka, 12. 09. 2012rNasz znak: wa. 6740 311. 2012. Mk. Aar sucha Beskidzka, 12. 09. 2012r
Dz. U. z 2008r., Nr 193, poz. 1194 z późn zmianami) zawiadamia się, że w dniu 18. 07. 2012r zostało wszczęte (po wezwaniu uzupełnione w dniu 23. 08. 2012) postępowanie w sprawie
19.25 Kb. 1
czytać
Nasz znak: wa. 6740 408. 2012. Mk. Aar sucha Beskidzka, 12. 09. 2012rNasz znak: wa. 6740 408. 2012. Mk. Aar sucha Beskidzka, 12. 09. 2012r
Dz. U. z 2008r., Nr 193, poz. 1194 z późn zm oraz art. 49 i 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego
18.05 Kb. 1
czytać
Zarządzenie Nr 47/08 Starosty Krakowskiego z dnia 15 maja 2008r w sprawie referatów i zamiejscowych stanowisk pracy utworzonych w Wydziałach Starostwa Powiatowego w KrakowieZarządzenie Nr 47/08 Starosty Krakowskiego z dnia 15 maja 2008r w sprawie referatów i zamiejscowych stanowisk pracy utworzonych w Wydziałach Starostwa Powiatowego w Krakowie
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn zm.) oraz § ust. 3 i 4, § ust. 3 i 4 Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2007r. Nr 431, poz. 2860 z późn zm.) zarządzam co następuje
Referat 121.84 Kb. 1
czytać
ObwieszczenieObwieszczenie
Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013. 267 – t j z późn zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
19.64 Kb. 1
czytać
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: „Budowa chlewniRaport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: „Budowa chlewni
Autor – mgr inż. Andrzej Koper Biegły Wojewody Mazowieckiego w zakresie sporządzania ocen
433.83 Kb. 5
czytać
Informacj a z prac zarządu województwa lubelskiegoInformacj a z prac zarządu województwa lubelskiego
Gospodarowanie mieniem Samorządu Województwa Lubelskiego
180.11 Kb. 3
czytać
InformacjaInformacja
Województwo Lubelskie posiada z mocy prawa łącznie 70 jednostek organizacyjnych, w szczególności
64.36 Kb. 1
czytać
AB. 7351-2/09 Nowy Dwór Mazowiecki dn. 30. 10. 2009AB. 7351-2/09 Nowy Dwór Mazowiecki dn. 30. 10. 2009
Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
0.63 Mb. 5
czytać

  1
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna