Gminny program opieki nad zabytkami dla gminy osiecznicaGminny program opieki nad zabytkami dla gminy osiecznica
0.54 Mb. 6
czytać
Program opieki nad zabytkami gminy bolków na lata 2010 – 2013 bolkóW, styczeń 2010 rProgram opieki nad zabytkami gminy bolków na lata 2010 – 2013 bolkóW, styczeń 2010 r
Charakterystyka i historia miejscowości oraz najważniejszych znajdujących się w nich zabytków 55
1.65 Mb. 18
czytać
Brm. 0012 2013. Bk protokół nr 1/2013Brm. 0012 2013. Bk protokół nr 1/2013
Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz po otwarciu posiedzenia i powitaniu Gości, Dyrektora Gimnazjum nr 16, Przedstawicieli Rady Pedagogicznej oraz Radnych przedstawił porządek obrad, który Komisja przyjęła jednogłośnie bez uwag
30.64 Kb. 1
czytać
Protokół nr 2/2014 z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i SportuProtokół nr 2/2014 z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu
Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz po powitaniu Zebranych na posiedzeniu Gości oraz Radnych przedstawił porządek obrad który Komisja przyjęła jednogłośnie
57.53 Kb. 1
czytać
Brm. 0012 12. 2013. Bk protokół nr 12/13Brm. 0012 12. 2013. Bk protokół nr 12/13
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz oraz Wiceprzewodniczący Komisji Tomasz Maśnica
33.31 Kb. 1
czytać
Przewodniczący Komisji Andrzej ZydorowiczPrzewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz
U z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu z dnia 12 lutego 2014 roku był do wglądu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice. Wobec braku uwag ze strony P. P. Radnych Przewodniczący Komisji poddał projekt protokołu
38.52 Kb. 1
czytać
Protokół nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i SportuProtokół nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu
Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz po powitaniu Zebranych na posiedzeniu Gości oraz Radnych przedstawił porządek obrad który Komisja przyjęła jednogłośnie
27.75 Kb. 1
czytać
Protokół nr 10/12 z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i SportuProtokół nr 10/12 z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu
Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz po otwarciu posiedzenia i powitaniu Gości oraz Radnych przedstawił porządek obrad, który Komisja przyjęła jednogłośnie bez uwag
41.9 Kb. 1
czytać
Brm. 0012 2013. Bk projektBrm. 0012 2013. Bk projekt
Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz po otwarciu posiedzenia, powitaniu Zebranych przedstawił porządek obrad, który Komisja przyjęła jednogłośnie bez uwag
38.98 Kb. 1
czytać
WojewóDZKI PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI W województwie śLĄskim na lata 2006–2009WojewóDZKI PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI W województwie śLĄskim na lata 2006–2009
Wielokulturowość ziem województwa przejawia się w dziełach pochodzących z różnych prądów kulturowych oraz w bogactwie kultury duchowej znajdującej odzwierciedlenie w wierzeniach, języku
1.23 Mb. 14
czytać
Chmielnickiego stowarzyszenia kulturalnegoChmielnickiego stowarzyszenia kulturalnego
Chmielnickie Stowarzyszenie Kulturalne złożyło wniosek w Narodowym Centrum Kultury
35.2 Kb. 1
czytać
Paradoksy konsumpcjonizmu. Typologia I lingwosemiotykaParadoksy konsumpcjonizmu. Typologia I lingwosemiotyka
Zarówno cywilizacja, jak i kultura to są tylko pewne uogólnione pojęcia-terminy, więc ich znaczenie jest w całości uzależnione od woli badacza
112.05 Kb. 3
czytać
Karta zgłoszenia nr 1 do II etapu konkursuKarta zgłoszenia nr 1 do II etapu konkursu
Opis produktu (idea, główne atrakcje, grupa docelowa, infrastruktura turystyczna I okołoturystyczna I in.)
95.84 Kb. 1
czytać
Informacja o stanie realizacji Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011 WstępInformacja o stanie realizacji Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011 Wstęp
Informacja o stanie realizacji Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011
0.64 Mb. 5
czytać
Raport z realizacji planu rozwoju lokalnego powiatu gnieźnieńskiego w 2006 roku wydział promocji I rozwoju starostwo powiatowe w gnieźnie sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, 22 marca 2007 r. WstęPRaport z realizacji planu rozwoju lokalnego powiatu gnieźnieńskiego w 2006 roku wydział promocji I rozwoju starostwo powiatowe w gnieźnie sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, 22 marca 2007 r. WstęP
Powiat Gnieźnieński od samego początku swojego istnienia stawiał, i czyni tak do dziś, duży nacisk na planowanie strategiczne. Planowanie pozwala na podejmowanie wielu działań w sposób przemyślany i dostosowany do możliwości finansowych
0.55 Mb. 11
czytać

  1   2


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna