Zgierz, dn. 19. 12. 2014 r. 31 Wojskowy oddział gospodarczyZgierz, dn. 19. 12. 2014 r. 31 Wojskowy oddział gospodarczy
Usługa: konserwacja i naprawa systemów alarmowych oraz konserwacja i naprawa systemów sygnalizacji pożaru
2.05 Mb. 15
czytać
Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Usługa dzierżawy i serwisu urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek wraz z usługą rozliczania kosztów oraz monitoringu stanu urządzeń oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych
0.57 Mb. 5
czytać
Szp/fz – 19/2012 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSzp/fz – 19/2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
VI. warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń lub dokumentóW, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 5
383.67 Kb. 10
czytać
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie S. APrzedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie S. A
Samochodowej w Oławie. Bazę Oddziału stanowiły dwie Placówki Terenowe działające na terenie Oławy, a podlegające pod Oddział Osobowy oraz Oddział Towarowy pks we Wrocławiu
55.33 Kb. 1
czytać
Zp-10/TZ/2014 Urząd Zamówień PublicznychZp-10/TZ/2014 Urząd Zamówień Publicznych
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27. 11. 2014r
150.95 Kb. 1
czytać
Miasto stołeczne warszawa dzielnica praga południe delegatura biura zamówień publicznychMiasto stołeczne warszawa dzielnica praga południe delegatura biura zamówień publicznych
Konserwację kserokopiarek wraz z dostawą i wymianą oryginalnych części oraz materiałów eksploatacyjnych ”
83.29 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na przeglądy okresowe I pogwarancyjne urządzeń medycznych oraz naprawy bieżące sprzętu medycznego wynikające z eksploatacji (znak sprawy wzm/23/PN/2009) Rozdział 1 – Informacje o zamawiającymSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia na przeglądy okresowe I pogwarancyjne urządzeń medycznych oraz naprawy bieżące sprzętu medycznego wynikające z eksploatacji (znak sprawy wzm/23/PN/2009) Rozdział 1 – Informacje o zamawiającym
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 133. 000,00 euro
116.69 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 1 do ZaproszeniaZałącznik nr 1 do Zaproszenia
Konserwacja I utrzymanie techniczne urządzeń technologii basenu, sytemu wizualizacji I obsługi bms urządzeń obiektów sportowych wraz
85.93 Kb. 1
czytać

  1


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna