„ Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Kamienia Pomorskiego na lata 2007-2013„ Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Kamienia Pomorskiego na lata 2007-2013
Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Kamienia Pomorskiego na lata 2007-2013”
2.62 Mb. 42
czytać
Podstawowe zasady realizacji prawa Wspólnoty Europejskiej przez krajową administrację publicznąPodstawowe zasady realizacji prawa Wspólnoty Europejskiej przez krajową administrację publiczną
Z punktu widzenia konkretnych przepisów samego prawa wspólnotowego przedmiotowy zakres obowiązków organów państwa członkowskiego w zakresie realizacji acquis wyznaczony jest w art. 10 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (twe)
39.23 Kb. 1
czytać
Uzasadnienie do uchwały budżetowej powiatu wołomińskiego na 2013 rokUzasadnienie do uchwały budżetowej powiatu wołomińskiego na 2013 rok
Budżet został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych
94.78 Kb. 1
czytać
Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych gerontologia społeczna z elementami geriatrii informacje ogólneEfekty kształcenia dla studiów podyplomowych gerontologia społeczna z elementami geriatrii informacje ogólne
Umiejscowienie studiów w obszarze/obszarach kształcenia (z uwzględnieniem dziedziny/dziedzin nauki): studia przyporządkowane są do obszaru nauk społecznych oraz obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
30.6 Kb. 1
czytać
Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej prowadzi badania w ramach kolejnego projektu- „Diagnoza sytuacji społeczno- zawodowej kobiet wiejskich w Polsce”Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej prowadzi badania w ramach kolejnego projektu- „Diagnoza sytuacji społeczno- zawodowej kobiet wiejskich w Polsce”
Diagnoza sytuacji społeczno- zawodowej kobiet wiejskich w Polsce”, dofinansowywanego przez Europejski Fundusz Społeczny, a realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działania Schemat b
29.24 Kb. 1
czytać

  1
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna