Regulamin zarządu ab s. A. z siedzibą we Wrocławiu I. Postanowienia ogólneRegulamin zarządu ab s. A. z siedzibą we Wrocławiu I. Postanowienia ogólne
Regulamin niniejszy regulamin, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą
30.04 Kb. 1
czytać
Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S. A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „nordea nawigator finansowy efs” Data owu – 24 czerwca 2005 rNordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S. A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „nordea nawigator finansowy efs” Data owu – 24 czerwca 2005 r
Ycie ubezpieczonego oraz dożycie przez ubezpieczonego do końca okresu, na jaki zawarto umowę ubezpieczenia (§ 3, ust. 1)
34.98 Kb. 1
czytać
Statut akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu uchwalony dnia XXX 2010 r przez Zebranie Założycielskie Rozdział I postanowienia ogólneStatut akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu uchwalony dnia XXX 2010 r przez Zebranie Założycielskie Rozdział I postanowienia ogólne
Poznaniu zwany dalej ako działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
65.36 Kb. 1
czytać
§ 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Akademicki Klub Turystyki Kajakowej \"bystrze\" zwane dalej Klubem. § 2§ 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Akademicki Klub Turystyki Kajakowej "bystrze" zwane dalej Klubem. § 2
Stowarzyszenie nosi nazwę Akademicki Klub Turystyki Kajakowej "bystrze" zwane dalej Klubem
27.62 Kb. 1
czytać
Automobilklub ziemi tyskiejAutomobilklub ziemi tyskiej
Stowarzyszenie nosi nazwę „ Automobilklub Ziemi Tyskiej „, zwane w dalszej części statutu
58.65 Kb. 1
czytać
Rozdział 1 dlaczego status kobiety w islamie?Rozdział 1 dlaczego status kobiety w islamie?
Islam nie uznaje podziału na cesarskie i boskie. Wszystko należy do Allaha i każdy musi poddawać się Jego woli. Tylko Allahowi Jedynemu należy się modlitwa, przywiązanie, poddanie, do Niego należy osąd i władza
19.6 Kb. 1
czytać
Spis treści str. I. Sprawozdanie z realizacji programu badawczego inp pan 2 II. Działalność wspomagająca badania 26Spis treści str. I. Sprawozdanie z realizacji programu badawczego inp pan 2 II. Działalność wspomagająca badania 26
Rok 2014 był czwartym rokiem realizacji nowego pięcioletniego programu badawczego inp pan „Tworzenie I stosowanie prawa w świetle współczesnych problemów aksjologicznych”
0.75 Mb. 11
czytać
191 orzeczenie191 orzeczenie
Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: wnioskodawcy, Sejmu rp I prokuratora Generalnego o zbadanie
283.3 Kb. 4
czytać
Ministra Pracy i Polityki SpołecznejMinistra Pracy i Polityki Społecznej
Organizacji pozarządowej, o którym (-ych) mowa w art. 3 Ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalnosci pożytku publicznego I o wolontariacie
136.06 Kb. 1
czytać
Izby gospodarczejIzby gospodarczej
Polsko Amerykańska Izba Gospodarcza zwana dalej „Izbą” jest organizacją samorządu
75.81 Kb. 1
czytać
Uchwała Nr xxiv/182/2008 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 29 października 2008 w sprawie przystąpienia Powiatu Strzyżowskiego do Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”Uchwała Nr xxiv/182/2008 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 29 października 2008 w sprawie przystąpienia Powiatu Strzyżowskiego do Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit f oraz art. 75 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r nr 142, poz. 1592 z późn zm.) Rada Powiatu w Strzyżowie uchwala co następuje
78.79 Kb. 1
czytać
Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja RzeszowskaStowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska
W nawiązaniu do ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
32.05 Kb. 1
czytać
Uchwała Nr 4/2010/2011Uchwała Nr 4/2010/2011
Regulaminu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie, Rada Rodziców w dniu 28. 09. 2010 roku wybrała w trakcie przewidzianych regulaminem wyborów Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2010/2011 w
5.42 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia siwz „Budowa warsztatowo – dydaktycznego budynku szkolenia praktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem”Specyfikacja istotnych warunków zamówienia siwz „Budowa warsztatowo – dydaktycznego budynku szkolenia praktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem”
O wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
2.08 Mb. 17
czytać

  1


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna