Wyniki monitoringuWyniki monitoringu
Kontrola wdrażania znowelizowanej ustawy o systemie oświaty I zapisów rozporządzenia w sprawie zakresu I organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi I młodzieżą w Szpz
49.31 Kb. 1
czytać
Bezpieczeństwo psychologiczne elementem spójnej polityki Zarządzania KryzysowegoBezpieczeństwo psychologiczne elementem spójnej polityki Zarządzania Kryzysowego
Temat: Bezpieczeństwo psychologiczne elementem spójnej polityki Zarządzania Kryzysowego
68.34 Kb. 1
czytać
Z działalności i wykorzystania środków finansowychZ działalności i wykorzystania środków finansowych
Miejski Program Profilaktyki I przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii I przemocy w Rodzinie w Szklarskiej Porębie, w 2008 r realizowany jest na podstawie Uchwały Nr xvii/170/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 grudnia
172.41 Kb. 2
czytać
Tytuł: Prowadzenie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowychTytuł: Prowadzenie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Prowadząc powyższe działania Zarząd Stowarzyszenia powinien mieć na uwadze równość szans kobiet I mężczyzn zarówno we władzach jak I osobach wykonujących poszczególne zadania. W ustaleniu planów działań I form realizacji zadań biorą udział
55.58 Kb. 1
czytać
Rady gminy w gorzycachRady gminy w gorzycach
Dz u z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn zm./, w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 I art. 40, ust 3 I 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz u z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póżn zm./ Rada Gminy uchwala
37.02 Kb. 1
czytać
Miejski program profilaktykiMiejski program profilaktyki
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych
45.47 Kb. 1
czytać
Protokół sprawozdawczo- wyborczy wzd kspl nszz „Solidarność” Jedlnia Letnisko 7-8 czerwiec 2010rProtokół sprawozdawczo- wyborczy wzd kspl nszz „Solidarność” Jedlnia Letnisko 7-8 czerwiec 2010r
Sprawozdanie Rady Sekcji –głos zabrał Kazimierz Ulaniecki, oraz Teresa Grotkiewicz
44.27 Kb. 1
czytać
W środowisku szkolnym Redakcja naukowa Paweł F. Nowak, Aleksandra M. RogowskaW środowisku szkolnym Redakcja naukowa Paweł F. Nowak, Aleksandra M. Rogowska
Członkowie: prof nadzw dr hab. Jerzy Pośpiech, prof nadzw dr hab inż. Andrzej Sokołowski, prof nadzw adi. II st. Aleksander Ostrowski, doc dr Daniel Vogel, doc dr Beata Fedyn, dr Dariusz Chojecki
1.56 Mb. 20
czytać
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Sadkowicach Rozdział 1 Postanowienia ogólne § 1Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Sadkowicach Rozdział 1 Postanowienia ogólne § 1
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Sadkowicach zwany dalej Regulaminem określa
74.87 Kb. 1
czytać
Ogólnopolska kampania społeczna „Piękna bo zdrowa”Ogólnopolska kampania społeczna „Piękna bo zdrowa”
Anna Dereszowska, Edyta Jungowska, Katarzyna Pakosińska, Katarzyna Zielińska, Katarzyna Glinka, Agnieszka Popielewicz, Anna Wendzikowska, Ewa Pacuła, Maja Hirsch, Aleksandra Mikołajczyk, Marzena Sienkiewicz i Agata Młynarska
21.22 Kb. 1
czytać
Propozycje stworzenia systemu bezpieczeństwa lokalnego przy współudziale organizacji samorządowych, społecznych i lokalnych koalicji społecznych oraz podmiotów ochrony prawnejPropozycje stworzenia systemu bezpieczeństwa lokalnego przy współudziale organizacji samorządowych, społecznych i lokalnych koalicji społecznych oraz podmiotów ochrony prawnej
58.84 Kb. 1
czytać
Cele i zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialneCele i zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne
Uwzględnienie w programie wychowawczym priorytetowych zadań pracy wychowawczej szkoły na bieżący rok
237.52 Kb. 1
czytać
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu Wydział Zamiejscowy w Mielcu Serdecznie zaprasza do udziału w Studenckiej Konferencji Naukowej ntWyższa Szkoła Handlowa w Radomiu Wydział Zamiejscowy w Mielcu Serdecznie zaprasza do udziału w Studenckiej Konferencji Naukowej nt
Alkoholizm, narkomania i inne uzależnienia jako wyzwanie dla współczesnej pedagogiki społecznej – teoria i praktyka
32.83 Kb. 1
czytać
Gminny program profilaktykiGminny program profilaktyki
Dlatego problemy związane z alkoholem są przedmiotem działań zarówno administracji rządowej, jak i samorządów lokalnych
184.67 Kb. 1
czytać

  1


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna