W artykule 3, w pierwszym tiret, liczbę „15\" zastępuje się liczbą „25\"W artykule 3, w pierwszym tiret, liczbę „15" zastępuje się liczbą „25"
D 0323: Decyzja Komisji 2000/323/we z dnia 4 maja 2000 r ustanawiająca Komitet Konsumentów
1 Mb. 5
czytać
Do unii europejskiejDo unii europejskiej
Niniejszym, w załączeniu kieruje się do Delegacji projekt Traktatu o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii I słowacji do Unii Europejskiej: spis treśCI
106.34 Kb. 1
czytać
I tekst aktu końcowego pełnomocnicyI tekst aktu końcowego pełnomocnicy
Jej królewskiej mości królowej zjednoczonego królestwa wielkiej brytanii I irlandii póŁnocnej
176.56 Kb. 3
czytać
Wstęp do prawa europejskiego 2012 2013Wstęp do prawa europejskiego 2012 2013
Wspólnoty, do harmonijnego rozwoju działalności gospodarczej w ramach całej Wspólnoty, ciągłej i równomiernej ekspansji, większej stabilizacji, szybszego wzrostu stopy życiowej i ściślejszych stosunków między państwami, które ona jednoczy
91.68 Kb. 1
czytać
Prawo europejskiePrawo europejskie
We- jej zasadniczym celem jest stworzenie wspólnego rynku poprzez realizację czterech swobód: przepływu towarów, przepływu usług, przepływu kapitału oraz prowadzenie wspólnych polityk
29.65 Kb. 1
czytać
Prawo wspólnotowe (wykład) – III ed/iii ez – dr Anna Zbaraszewska (2011/2012) 1/ Forma zaliczeniaPrawo wspólnotowe (wykład) – III ed/iii ez – dr Anna Zbaraszewska (2011/2012) 1/ Forma zaliczenia
Stan prawny na 31 marca 2010 r., Wydanie 2, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010
24.22 Kb. 1
czytać
Zagadnienia wprowadzające historia procesu integracji europejskiejZagadnienia wprowadzające historia procesu integracji europejskiej
Aristide Briand, współtwórca Traktatu z 1928 r o wyrzeczeniu się wojny – w 1930 r wystąpił na forum Ligi Narodów z propozycją utworzenia europejskiego stowarzyszenia państw o charakterze federacyjnym → nie przeszło
1.05 Mb. 14
czytać
Europejskie organy ścigania (konwersatorium) Europeistyka (stacjonarne II stopnia) Rok I semestr 2 2014/2015 sylabusEuropejskie organy ścigania (konwersatorium) Europeistyka (stacjonarne II stopnia) Rok I semestr 2 2014/2015 sylabus
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa I sprawiedliwości jako polityka ue, zakres przedmiotowy I terytorialny
19.42 Kb. 1
czytać
Sprawozdanie nr 58/2013 Sprawozdanie z międzyparlamentarnego posiedzenia komisji z udziałem parlamentów narodowych w sprawie programu sztokholmskiego: stan zaawansowania współpracy policyjnej i sądowej w sprawach cywilnych i karnychSprawozdanie nr 58/2013 Sprawozdanie z międzyparlamentarnego posiedzenia komisji z udziałem parlamentów narodowych w sprawie programu sztokholmskiego: stan zaawansowania współpracy policyjnej i sądowej w sprawach cywilnych i karnych
Zorganizowane przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości I spraw Wewnętrznych (libe) oraz Komisję Prawną (juri). W spotkaniu udział wzięło 37 parlamentarzystów krajowych reprezentujących 27 izb parlamentarnych z 20 państw
95.93 Kb. 1
czytać

  1


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna