Podstawy zarządzaniaPodstawy zarządzania
Biznes plan / Ewa Filar, Jerzy Skrzypek. Wyd. 3 rozsz. Warszawa : Poltext, 2003. 213, [1] s rys., schem., tab., wykr; 23 cm + dyskietka
99.06 Kb. 3
czytać
Rok akademicki 2014/2015 – semestr letni Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w PolsceRok akademicki 2014/2015 – semestr letni Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce
Potrafi zdefiniować pojęcie służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz dokonać ich klasyfikacji w ramach poszczególnych form organizacyjnych aparatu państwowego w Polsce w jego rozwoju dziejowym
41.91 Kb. 1
czytać
Rok akademicki 2014/2015 – semestr letni Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w PolsceRok akademicki 2014/2015 – semestr letni Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce
Potrafi zdefiniować pojęcie służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz dokonać ich klasyfikacji w ramach poszczególnych form organizacyjnych aparatu państwowego w Polsce w jego rozwoju dziejowym
30.45 Kb. 1
czytać
Syllabus Wydział / Kierunek / Specjalność wydział nauk o zdrowiu/ Zdrowie PubliczneSyllabus Wydział / Kierunek / Specjalność wydział nauk o zdrowiu/ Zdrowie Publiczne
Profil kształcenia (odpowiednie podkreślić): ogólnoakademicki, praktyczny, praktyczno-ogólnoakademicki
223.58 Kb. 1
czytać
Podstawy organizacjiPodstawy organizacji
Antropologia organizacji : metodologia badań terenowych / Monika Kostera. Warszawa : Wydaw. Naukowe pwn, 2003. 217, [2] s rys., tab; 24 cm
46.37 Kb. 1
czytać
Struktura agencji reklamowychStruktura agencji reklamowych
Agencje reklamowe to przedsiębiorstwa szybko rozwijające się na polskim rynku reklamowym. Wzrasta ilość nowych agencji oraz wachlarz usług, jakie oferują
9.74 Kb. 1
czytać
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr xxxvii/253/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 13. 01. 2010r. Uzasadnienie wniosku – prezentacja kandydataZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr xxxvii/253/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 13. 01. 2010r. Uzasadnienie wniosku – prezentacja kandydata
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, funkcję tę pełnił prze kolejne 7 lat. Swoją działalność zawodową rozszerzył poprzez członkostwo w Towarzystwie Naukowym Płocka
11.84 Kb. 1
czytać
Opis zakładanych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznychOpis zakładanych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych
Odniesienie do efektów kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk społecznych
97.18 Kb. 1
czytać
Ograniczenie podaży kierunek 1: Ograniczenie krajowej produkcji amfetaminyOgraniczenie podaży kierunek 1: Ograniczenie krajowej produkcji amfetaminy
W 2011 r w ramach ograniczania krajowej produkcji amfetaminy funkcjonariusze kgp
56.66 Kb. 1
czytać

  1


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna