OGŁoszenie o zamówieniu – robota budowlana ogłoszenie dotyczyOGŁoszenie o zamówieniu – robota budowlana ogłoszenie dotyczy
OGŁoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
49.65 Kb. 1
czytać
Znak: B. 271 2012 bki zagnańsk, dnia 23 stycznia 2012r zamawiaj ą c yZnak: B. 271 2012 bki zagnańsk, dnia 23 stycznia 2012r zamawiaj ą c y
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi, pompownią ścieków pd a1 w msc. Kajetanów Dolny, gm. Zagnańsk’’
69.25 Kb. 1
czytać
Wzory formularzyWzory formularzy
Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy wiedzy i doświadczenia, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych
150.97 Kb. 1
czytać
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t j. Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm. ) zwanej dalej Ustawą Pzp
25.93 Kb. 1
czytać
Zp-10/TZ/2014 Urząd Zamówień PublicznychZp-10/TZ/2014 Urząd Zamówień Publicznych
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27. 11. 2014r
150.95 Kb. 1
czytać
Paroprzepuszczalna, odporna na zabrudzenia zastosowanieParoprzepuszczalna, odporna na zabrudzenia zastosowanie
Polecana do malowania pierwotnego oraz w miejscach gdzie podłoże narażone jest na zawilgocenie, zarówno w budynkach zabytkowych jak i współczesnych. Farbę można stosować na zewnątrz oraz wewnątrz budynków
16.54 Kb. 1
czytać
Wykaz wykonanych robót budowlanychWykaz wykonanych robót budowlanych
Do niniejszego wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
16.68 Kb. 1
czytać
Hrubieszów: organizacja dwóch wizyt studyjnych do kantonu zurych w szwajcarii dla przedstawicieli władz samorządowych gmin podregionu gotania oraz pracowników partnerów projektu w łĄcznej ilości 24 osóBHrubieszów: organizacja dwóch wizyt studyjnych do kantonu zurych w szwajcarii dla przedstawicieli władz samorządowych gmin podregionu gotania oraz pracowników partnerów projektu w łĄcznej ilości 24 osóB
W ramach realizacji projektu od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem gotania
40.92 Kb. 1
czytać
W trybie przetargu ograniczonegoW trybie przetargu ograniczonego
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym, zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na
79.73 Kb. 1
czytać
Miasta rybnikaMiasta rybnika
Pytanie Prosimy o potwierdzenie, czy zakres zamówienia obejmuje pielęgnację gwarancyjną założonej zieleni (nasadzenia i trawniki). Jeżeli tak, prosimy o podanie okresu
139.82 Kb. 1
czytać
In III. 271. 18. 2013 wyjaśnienie oraz modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:,,Rewitalizacja parków „LEŚniczówka”In III. 271. 18. 2013 wyjaśnienie oraz modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:,,Rewitalizacja parków „LEŚniczówka”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
82.92 Kb. 1
czytać
Zespół Żłobków m st. Warszawy ul. Belgijska 4 02-511 WarszawaZespół Żłobków m st. Warszawy ul. Belgijska 4 02-511 Warszawa
Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia od dnia umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych do
496.04 Kb. 4
czytać
Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych w Krzeszowicach Rynek 17Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych w Krzeszowicach Rynek 17
292.4 Kb. 3
czytać
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków ZamówieniaAdres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
Starachowice: Przebudowa dróg powiatowych: nr 0613 t starachowice Adamów Styków -jabłonna Dąbrowa-Pawłów oraz nr 0628 t dąbrowa Kałków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego I pieszego etap II
23.91 Kb. 1
czytać
Powiat Starachowicki dr Władysława Borkowskiego 4 27-200 starachowice znak sprawy: zp. 272 2012Powiat Starachowicki dr Władysława Borkowskiego 4 27-200 starachowice znak sprawy: zp. 272 2012
Przebudowa dróg powiatowych: nr 0613 t starachowice Adamów Styków -jabłonna Dąbrowa-Pawłów oraz nr 0628 t dąbrowa Kałków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego I pieszego etap II
81.15 Kb. 1
czytać

  1   2
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna