Cel imprezy: Popularyzacja i upowszechnianie sportu jako sposobu na aktywny wypoczynek i pro zdrowotne oddziaływanie na człowieka. Promocja Miasta WłocławkaPobieranie 17.68 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar17.68 Kb.
VLADISLAVIA CROSS 2016

Grand Prix WłocławkaREGULAMINCel imprezy:


  1. Popularyzacja i upowszechnianie sportu jako sposobu na aktywny wypoczynek i pro zdrowotne oddziaływanie na człowieka.

  2. Promocja Miasta Włocławka.

  3. Wkład w promocję imprez sportowych w województwie

  4. Integracja zawodników z całej Polski dzięki sportowej rywalizacji.


Zasady uczestnictwa:
Udział w zawodach może wziąć każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu, uiści opłatę startową oraz podpisze własnoręcznie oświadczenie o starcie w biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział rodziców zawodach od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
Uczestnicy ponadto wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji cyklu Grand Prix Vladislavia Cross oraz dokumentowania zawodów.

Organizator:


Włocławski Klub Biegacza „Maratończyk”


Tel. 888-332-250, gabrys.joger@vp.pl (Marcin)

Biuro zawodów:

Czynne w dniu zawodów w godz. 11:00-11:50


Terminy i miejsce rozgrywania cyklu:


   1. Tereny leśne przy Zespole Szkół nr 8 ul. Willowa 8

   1. Park Henryka Sienkiewicza

   1. Jezioro Czarne
   1. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

   1. Jezioro Łuba

   1. Stadion „Przylesie” ul. Wesoła 16

13.11.2016 PWSZ ul. Obrońców Wisły 1920r. 21/25


Wszystkie biegi odbywać się będą w niedzielę o godzinie 12.00
Dystans i kategorie wiekowe:
We wszystkich biegach cyklu obowiązuje dystans ok. 8000m w kategorii mężczyzn i ok. 5000m w kategorii kobiet.
Kategorie:

M/K – 20 (do 20 lat) M/K – 25 (21-25 lat)

M/K – 30 (26-30 lat) M/K – 35 (31-35 lat)

M/K – 40 (36-40 lat) M/K – 45 (41–45 lat)

M/K – 50 (46–50 lat) M/K – 55 (51-55 lat)

M//K – 60(56-60 lat) M/K – 65 (61-65 lat)

M/K – 70 (66-70 lat) M/K – 75 (71 i pow.)
M – OPEN K – OPEN
Najmłodsza osoba, która może wziąć udział w biegu głównym musi mieć ukończone 16 lat.

O przynależności do poszczególnej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia a nie pełna data.


Punktacja:
Punktacja uzależniona jest od ilości startujących zawodników wg klucza: pierwszy zawodnik otrzymuje tyle punktów ilu jest startujących, każdy kolejny na mecie o 1 pkt. mniej aż do ostatniego, który otrzymuje 1pkt.

Aby zostać sklasyfikowanym w biegu nie trzeba kończyć pełnego dystansu. W przypadku nieukończenia pełnego dystansu zaliczanych będzie ilość pokonanych pętli a miejsce ustalone będzie wg pokonanego dystansu.


Klasyfikacja końcowa:
Warunkiem sklasyfikowania w klasyfikacji końcowej Grand Prix Vladislavia Cross jest udział w co najmniej 3 z 7 biegów. Do klasyfikacji końcowej będą się liczyć wszystkie biegi.
Dekoracje:
Podsumowanie cyklu biegów Grand Prix odbędzie się w dniu ostatniego biegu z cyklu, czyli 06.11 2016. Wręczenie nagród odbędzie się bezpośrednio po zawodach.
Nagrody:
Po całym cyklu Grand Prix nagradzane będą:

3 miejsca w klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn – puchar.3 pierwsze miejsca w kategorii wiekowej – puchar (bądź statuetka)
Nagrody nie dublują się. Osoba wyróżniona w kategorii OPEN nie otrzymuje już nagrody w kategorii wiekowej.
Zasady finansowania:
Opłaty wpisowej wynoszącej 10zł za bieg dokonujemy w biurze zawodów w dniu biegu (cała zebrana kwota przeznaczona jest na potrzeby GP). Osoby po 50 roku życia zwolnione są z opłaty startowej w dwóch pierwszych biegach cyklu (w ramach projektu 50+ Fundacji ANWIL dla Włocławka).
Postanowienia końcowe:


 1. zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;

 2. obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;

 3. organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;

 4. uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność;

 5. uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;

 6. organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu;

 7. młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;

 8. protesty należy składać mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników.

 9. ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora


Pobieranie 17.68 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna