Cele: Przybliżenie dzieciom różnych funkcji mostów, kładek i wiaduktów i ich znaczenia w dawnych czasach i współcześniePobieranie 38.24 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar38.24 Kb.
„Mosty, mostki i kładki Wrocławia” - scenariusz zajęć dla klas 0-IIII szkoły podstawowej.
Cele:

 1. Przybliżenie dzieciom różnych funkcji mostów, kładek i wiaduktów i ich znaczenia w dawnych czasach i współcześnie.

 2. Zapoznanie się z fenomenem Wrocławia jako miasta stu mostów i kładek

 3. Odkrywanie przez uczestników zajęć bogatej symboliki mostów (symbol połączenia i pośredniczenia) i w tym kontekście charakteru Wrocławia jako miasta handlowego, otwartego na różne kultury i przybyszów z wielu stron Europy.

 4. Pobudzenie wyobraźni dzieci, ich potencjału twórczego w czasie pracy plastycznej {wykonanie miniatury mostu według własnego pomysłu).


Materiały i pomoce: 1. Oryginalne obrazy na Galerii Sztuki Śląskiej XVI-XIX w. Zawierające motywy mostów lub kładek:

  1. Portret Georga Logusa, ok. 1546 (sala I)

  2. Epitafium Stenzla Eichheusera,ok. 1593 z kościołą św. Marii Magdaleny we Wrocławiu (sala III)

  3. Adalbert Woelfl, Kościół św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, 1867, (sala X)

  4. Robert Śliwiński, Krajobraz z Kliczkowa, (sala X).

 2. Prezentacja w programie Power Point panoram Wrocławia oraz mostów i kładek dawnych i współczesnych stolicy Dolnego Śląska.

 3. Rzutnik multimedialny

 4. Glina rzeźbiarska

 5. Białe prostokątne kartoniki

 6. Pięć kolorowych wydruków fotografii formatu A 4 mostów wrocławskich naklejonych na kartony i pociętych na puzzle do układania ( 5 kompletów).


Przebieg zajęć:

1 część (trwa ok. 15 min)

Klasa powitana przez prowadzącego zajęcia zostaje poprowadzona na Galerię Sztuki Śląskiej XVI-XIX w. do sal I, III i X, na których dzieci siadają przed wybranymi obrazami zawierającymi motyw mostu lub kładki. W tej części zajęć dzieci odnajdują mosty na obrazach, a prowadzący w rozmowie podejmuje następujące zagadnienia:


  1. Co to jest most, jaka jest jego idea i do czego może służyć?

  2. Jakie rodzaje mostów znamy?

  3. Z jakich materiałów buduje się mosty?

  4. Co może oznaczać most na obrazie? (symbolika mostu)

  5. Jakie rzeki przepływają przez obszar współczesnego Wrocławia?

  6. Jakie mosty są najbardziej znane?

2 część (trwa ok. 15 min)

W tej części spotkania klasa przechodzi do sali audiowizualnej 116, w której zostaje podzielona na pięć grup. Każda z nich otrzymuje do ułożenia puzzle z fotografią mostu do szybkiego ułożenia. Złożone obrazki zostają odłożone, a dzieci siadają przed ekranem, na którym prowadzący wyświetla prezentację kilkunastu znanych współczesnych i dawnych mostów Wrocławia. W trakcie prezentacji dzieci rozpoznają i nazywają ułożone z puzzli mosty.


3 część (trwa ok. 30 min.)

Dzieci zajmują miejsca przy stole w sali audiowizualnej i za pomocą gliny na kartonowych podstawkach wykonują miniaturowe mosty własnego pomysłu. Na kartonikach kredkami rysują koryto rzeki lub innej przeszkody, nad którą wybudowano most.

Gotowe, podpisane prace zostają wystawione na muzealnej galerii dziecięcej.

4 część


Na zakończenie godzinnego spotkania uczestnicy otrzymują kartki pocztowe z logo projektu 2028 Pomarańczy z mapką dojazdu z Muzeum Narodowego do Multicentrum.
Bibliografia dla dzieci:


 1. Chądzyński Wojciech, Wrocław jakiego nie znacie, Wrocław 2005

 2. Janczak Julian, Z tamtej strony historii czyli wrocławskie i dolnośląskie legendy, podania, baśnie i niesamowite wydarzenia, Wrocław 1993

 3. Kulak Teresa, Wrocław. Przewodnik historyczny, Wrocław 2000

 4. Łagiewski Maciej, Mosty Wrocławia, Wrocław 2005

 5. Osterreicher-Mollwo Marianne, Leksykon symboli, Warszawa 1992

 6. Urbanek Mariusz, Mostek czarownic: baśnie wrocławskie, Wrocław 2007

 7. Urbanek Mariusz, Wrocław tysiąca lat, czyli historia Wrocławiadla dzieci i młodzieży, Wrocław 1998


Bibliografia dla rodziców i nauczycieli:


 1. Atlas architektury Wrocławia. T 2 Budowle mieszkalne, budowle inżynieryjne i przemysłowe, parki, cmentarze, pomniki, Wrocław 1998

 2. Czerner Olgierd, Wrocław w dawnej rycinie, Wrocław 1989

 3. Encyklopedia Wrocławia, Wyd. III, Wrocław 2006

 4. Kopaliński Władysław, Słownik symboli, Warszawa 1998

 5. Kwaśniewski Krzysztof, Legendy i podania wrocławskie i dolnośląskie, Wrocław 1999

„Mosty przyszłości – mosty naszych marzeń” – scenariusz zajęć z dziećmi klas III szkoły podstawowej.


Cele:

 1. Zapoznanie uczestników zajęć z różnymi rodzajami mostów, ich znaczeniem dla dawnych i współczesnych potrzeb cywilizacyjnych miast.

 2. Zapoznanie się z przykładami tradycyjnych mostów wrocławskich, zaspakajających określone potrzeby użytkowników (most dla ruchu kołowego, kładka dla pieszych, most kolejowy itp.) oraz mostów nowoczesnych o zmodyfikowanych konstrukcjach.

 3. Poznanie współczesnych i prognozowanych potrzeb komunikacyjnych stolicy Dolnego Śląska.

 4. Pobudzenie wyobraźni i kreatywności uczniów, rozwój sprawności manualnych związanych z realizacją modeli mostów przyszłości.

 5. Ćwiczenie umiejętności pracy w grupie.


Materiały i programy:


 1. Prezentacja w Power Point wybranych przykładów różnych konstrukcji mostów Wrocławia oraz nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych mostów na świecie i wrocławskiego Mostu Milenijnego.

 2. Rzutnik multimedialny

 3. Przybory do wykonywania modeli nowoczesnych mostów: nożyczki, klej, różnobarwny karton i papier i bibuła kolorowe, karty sztywnego kartonu A4, włóczki i sznurki, olejne pastele, zszywacze.


Przebieg zajęć:
1 część: (trwa ok. 15 min)

Grupa uczestników spotkania zostaje powitana przez prowadzącego zajęcia. Następnie przechodzi do sali audiowizualnej, w której ma miejsce prezentacja wybranych kilku konstrukcji tradycyjnych mostów wrocławskich. Prowadzący omawia przedstawiane mosty, zwracając uwagę na ich specyficzne funkcje, wielkość, konstrukcję oraz materiał zastosowany przy ich budowaniu. W drugiej części prezentacji przedstawia kilka nowoczesnych konstrukcji mostów światowych i wrocławskiego Mostu Milenijnego.

W rozmowie prowadzącego z uczestnikami poruszane są problemy przyszłości Wrocławia, kierunki rozbudowy terytorialnej miasta, jego osiedli mieszkaniowych, rozwoju komunikacji wewnętrznej miasta oraz ruchu tranzytowego (obwodnicy wrocławskiej). Stawiane są pytania o obecne i prognozowane na przyszłość problemy komunikacyjne stolicy Dolnego Śląska.

Czy nowe mosty, wiadukty i kładki mogłyby te trudności rozwiązać lub przynajmniej zmniejszyć?


2 część (trwa ok. 40 min.)

Uczestnicy podzieleni na trzyosobowe grupy zajmują miejsca przy stołach i powierzonych im materiałów i narzędzi wykonują makietę futurystycznego wrocławskiego mostu spełniającego konkretne aktualne lub przewidywane w przyszłości potrzeby miasta. Po zakończeniu pracy trwającej ok. 30 min każdy zespół krótko komentuje swoją makietę, zwracając uwagę na jej konstrukcję i przeznaczenie.


3 część (trwa ok. 5 min.)

Gotowe prace są prezentowane na dziecięcej galerii muzealnej, a każdy z uczestników spotkania otrzymuje kartkę pocztową z logo projektu 2028 pomarańczy z mapką dojazdu z Muzeum Narodowego do Multicentrum.


Bibliografia dla dzieci:


 1. Chądzyński Wojciech, Wrocław jakiego nie znacie, Wrocław 2005

 2. Claude Lux, Na szlaku przygody w lesie i na biwaku, Warszawa 1997

 3. Drankowski Tadeusz, Wrocław z lotu ptaka, Wrocław 1985

 4. Graff Jackie, Budowle, mosty i tunele, Warszawa 1991

 5. Łagiewski Maciej, Mosty Wrocławia, Wrocław 2004


Bibliografia dla rodziców i nauczycieli:


 1. Architektura Wrocławia 1945 – 2000, Wrocław 2001

 2. Atlas Architektury Wrocławia, T.2. Budowle mieszkalne, budowle inżynieryjne i przemysłowe, parki, cmentarze, pomniki, Wrocław 1998

 3. Bochenek Ryszard Henryk, 1000 słów o inżynierii i fortyfikacjach, Warszawa 1989

 4. Encyklopedia Wrocławia, Wyd. III, Wrocław 2006


Czary mary był sobie most stary”. O mostach wrocławskich, których już nie ma. – scenariusz zajęć dla klas 0-II szkoły podstawowej.
Cele:


 1. Rozbudzenie zainteresowań historią Wrocławia, jego dawnym rozplanowaniem, mostami i kładkami znanymi dziś jedynie z rysunków i grafik.

 2. Zapoznanie z kilkoma podstawowymi funkcjami dawnych mostów Wrocławia

 3. Wskazanie głównych powodów rozbiórki starych mostów (przebudowa i rozbudowa Wrocławia, zły stan techniczny obiektów)

 4. Pobudzenie zdolności narracyjnych dzieci (wymyślanie zdarzeń związanych ze starym wrocławskim mostem).

 5. Rozwój sprawności manualnej i umiejętności pracy w grupie.


Materiały i programy:


 1. Prezentacja w Power Poincie Panoramy dawnego Wrocławia i wybranych kilku starych mostów śląskiej stolicy ( Mostu Oławskiego z 1507 r., Mostu Pod Zielonym Drzewem z 1727, Kładki Białoskórników nad Oławą, Długiego Mostu przez Odrę, Mostu Lessinga z 1875 r., Mostu zwodzonego na tyłach katedry wrocławskiej).

 2. Rzutnik multimedialny

 3. Różnokolorowa plastelina

 4. Papier kolorowy, nożyczki i klej w sztyfcie

 5. Przygotowane przez prowadzącego dwie proste kartonowe duże (ok. 30 cm) makiety niezrachowanych mostków Pod Zielonym drzewem z 1727 i Kładki Oławskiej.


Przebieg zajęć:1 część: (trwa ok. 15 min)
Dzieci zajmują miejsca siedzące w sali audiowizualnej. Tu oglądają prezentację multimedialną wybranych dawnych mostów Wrocławia wg rysunków i grafik z XIX wieku. Pokaz opatrzony jest komentarzem prowadzącego oraz wypowiedziami dzieci na zadawane w trakcie następujące pytania: do czego służyły przedstawione mosty?, z jakich materiałów je wykonywano?, kto przechodził lub co przejeżdżało po tych mostach?, dlaczego konstrukcje te przestały istnieć?
2 część: (trwa ok. 10 min)
Dzieci zajmują miejsca przy stolikach. Tu każdy uczestnik wyposażony w czarno – białą kserokopię jednego z nieistniejących mostów oraz kredki pastelowe olejne ma wymyślić i naszkicować sytuację dziejącą się na moście lub w jego pobliżu (np. wóz z beczkami przejeżdżający przez most, kaczki na rzece karmione przez ludzi na moście, wędkarz łowiący ryby pod mostem itp.)
3 część: (trwa ok. 30 min)

Uczestnicy zajęć podzieleni na dwie grupy siadają przy stołach dookoła stojących pośrodku makiet dwóch dawnych mostów wrocławskich. Kartonowe modele mostków stojące na ażurowych kartonowych pudłach są dostępne z wszystkich stron. Z plasteliny, papieru kolorowego za pomocą nożyczek i kleju każdy wykonuje postacie z wcześniej wymyślonej i naszkicowanej sytuacji. W ten sposób makiety się zaludniają, nabierają kolorów i życia. Po zakończeniu pracy barwne makiety ze stojącymi wokół dziećmi zostają sfotografowane przez prowadzącego zajęcia i umieszczone na wystawie prac dziecięcych.


4 część: (trwa ok. 5 min.)

Na zakończenie godzinnego spotkania uczestnicy otrzymują kartki pocztowe z logo projektu 2028 Pomarańczy z mapką dojazdu z Muzeum Narodowego do Multicentrum.


Bibliografia dla dzieci:


 1. Bińkowska Iwona, Wrocław. Fotografie z przełomu XIX i XX wieku.

 2. Czerner Olgierd, Wrocław na dawnej rycinie, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1989

 3. Len Ryszard, Fryderyka Bernarda Wernera Topografia Wrocławia, Wrocław 1997

 4. Łagiewski Maciej, Mosty Wrocławia, Wrocław 2004

 5. Szafkowska Magdalena, Dawne zaułki Wrocławia, Wrocław 2001

 6. Zieliński Andrzej, Wrocław na dziewiętnastowiecznej rycinie, Wrocław,Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1988

Bibliografia dla rodziców i nauczycieli:
 1. Atlas architektury Wrocławia, T.1, Wrocław 1997, T. 2, Wrocław 1998

 2. Drankowski Tadeusz, Wrocław z lotu ptaka, Wrocław 1985

 3. Encyklopedia Wrocławia, Wyd. III, Wrocław 2006„Prosto z mostu tak po prostu”. Rzecz o porzekadłach i symbolice mostu – scenariusz zajęć dla dzieci klas III szkoły podstawowej.
Cele:


 1. Poznanie symboliki mostu w sztukach plastycznych, biblii, mitologii, innych utworach literackich.

 2. Przedstawienie przysłów polskich związanych z mostem, wyjaśnienie ich treści.

 3. Pobudzenie kreatywności dzieci w dziedzinie narracji (wymyślanie krótkiej historyjki związanej z wylosowanym przysłowiem).

 4. Rozwój umiejętności manualnych tej części uczestników spotkania, która wybrała zadanie rysunkowego zilustrowania wylosowanego porzekadła o mostach.

 5. Rozwój sprawności zapisu wymyślonej opowieści związanej z wylosowanym porzekadłem części grupy, która wybrała pisemną formę wypowiedzi.


Materiały i programy:


 1. Oryginalne obrazy na Galerii Sztuki Śląskiej XVI – XIX wieku, zawierające motywy mostów lub kładek:

  1. Portret Georga Logusa, ok. 1546 (sala I)

  2. Epitafium Stenzla Eichheusera ok. 1593 z kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu (sala III)

  3. Albert Woelfl, Kościół św. Marii Magdaleny we Wrocławiu , 1867 (sala X)

  4. Robert Śliwiński, Krajobraz z Kliczkowa (sala X)

 2. Kartki papieru rysunkowego A 4

 3. Ołówki oraz kredki pastelowe (olejne)

 4. Powielone w liczbie 30 egzemplarzy karteczki z wydrukowanymi pojedynczo przysłowiami o mostach ( kartki złożone na pół wydrukiem do wewnątrz)


Przebieg zajęć:
1 część (trwa ok.15 min)
Przywitanie grupy. Poprowadzenie jej na Galerię Sztuki Śląskiej XVI-XIX wieku, gdzie dzieci siadają przed wybranymi malowidłami szukając w nich motywu mostu. Prowadzący zaznajamia obecnych z zagadnieniem symboliki mostu – symbolu połączenia i pośredniczenia, przejścia z ziemi do nieba (tęcza), drogi dusz po śmierci także przezwyciężenia, pokonania trudności. Korzystając z wypisanych wcześniej przysłów, porzekadeł i wyrażeń na temat mostu prowadzący zapoznaje z nimi dzieci. W krótkiej rozmowie stara się wytłumaczyć ich sens. Bierze pod uwagę następujące przysłowia i zwroty: „Nie wierz chłopu choć mostem się kładzie”,” Mostem się ściele jak głupie ciele”, ”...Mostem, książę, urzędnik i pan z chłopem prostym”, „Palić za sobą mosty”, „Stało się i mosty spalone”,” Głupcy tylko za sobą mosty palą”, „Prosto z mostu jedzie pan starosta”.
2 część (trwa ok. 40 min.)
Po przejściu do sali audiowizualnej dzieci zajmują miejsca przy stołach. Tu każdy uczestnik zajęć z koszyka losuje kartkę z wydrukowanym przysłowiem lub wyrażeniem zawierającym motyw mostu. Zadaniem dzieci jest wymyślenie sytuacji odpowiadającej wylosowanej sentencji oraz wedle wyboru opisanie tej sytuacji w formie krótkiego, kilkuzdaniowego opowiadania lub też narysowanie tej sytuacji kredkami pastelowymi na kartce formatu A 4.

Gotowe, podpisane prace zostają umieszczone na tablicy galerii dziecięcej w muzeum.


3 część (trwa ok. 5 min.)
Na zakończenie godzinnego spotkania uczestnicy otrzymują kartki pocztowe z logo projektu 2028 Pomarańczy z mapką dojazdu z Muzeum Narodowego we Wrocławiu do Multicentrum.
Bibliografia dla dzieci:


 1. Łagiewski Maciej, Mosty Wrocławia, Wrocław 2004

 2. Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, T. II, Warszawa 1970

 3. Oesterreicher-Mollwo Marianne, Leksykon symboli, Warszawa 1992


Bibliografia dla rodziców i nauczycieli:


 1. Encyklopedia Wrocławia, Wyd III, Wrocław 2006

 2. Kopaliński Władysław, Słownik symboli, Warszawa 1990

 3. Słownik Języka Polskiego, T.II, Warszawa 1982: files -> framework -> documents uploadFile
documents uploadFile -> Scenariusz zajęcia umuzykalniającego wg E. E. Gordona „przyrodnia siostra, przyrodni brat audiacje wariacje z muzyką
documents uploadFile -> Magiczne koło Mandali” – scenariusz zajęć dla klasy 1 Szkoły Podstawowej Cele
documents uploadFile -> Cztery pory roku w jednej głowie Giuseppe Arcimboldo” – scenariusz zajęć dla klasy 2 Szkoły Podstawowej Cele
documents uploadFile -> Krzysztof Zemło absolwent reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie Wydziału Krzysztof Zemło
documents uploadFile -> Wielcy wrocławianie czyli o niezwykłym pastorze, miłośniku wynalazków, wrocławskich malarzach i lekarzu, który kochał sztukę
documents uploadFile -> Temat : Mosty, mostki I kładki Wrocławia
documents uploadFile -> Scenariusz zajęć Warsztaty fotograficzno-filmowe
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna