Celon pharma saPobieranie 25.34 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar25.34 Kb.CELON PHARMA SA

ul. Ogrodowa 2A

05-092 Łomianki / Kiełpin

tel.: + 48 22 751 59 33

fax: + 48 22 751 44 58ZAPYTANIE OFERTOWE nr 48/M z dnia 11.09.2015r.
NA MATERIAŁY ZUŻYWALNE I ODCZYNNIKI CHEMICZNE DLA FIRMY

CELON PHARMA SA

Z SIEDZIBĄ W Kiełpinie

Miejscowość

Kiełpin
Data zamieszczenia: 11.09.2015


Zamieszczanie ogłoszenia

nieobowiązkowe


ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa: Celon Pharma SA ul. Ogrodowa 2a, 05-092 Kiełpin


Ogólny adres internetowy zamawiającego

www.celonpharma.com

telefon: 022 7517478
Rodzaj zamawiającego

Podmiot prywatny· Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

tak
· Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie
· Orientacyjny termin rozpoczęcia zakupów

Rozpoczęcie 21-09-2015


· Orientacyjny termin zakończenia zakupów

Zakończenie 22-09-2015


PROCEDURA

· Tryb udzielenia zamówienia

Zapytanie ofertowe


· Kryteria oceny ofert

cena 25%


jakość 50%

termin dostawy 25%


dodatkową specyfikację można uzyskać pod adresem:

Celon Pharma SA ul. Mokra 41a, 05-092 Kiełpin

osoby kontaktowe: Anna Zakrzewskaanna.zakrzewska@celonpharma.com

· Termin składania ofert do dnia 20-09-2015r.

Kiełpin, dn. 25.08.2015
PRZEDMIOT ZAPYTANIA 42/MLP.

NAZWA TOWARU

1

REAKTOR SZKLANY poj. 5L Z WYPOSAŻENIEM

 1. Naczynie reaktora szklanego poj. 5 000 mL:

  1. naczynie z pojedynczym płaszczem

  2. dolny kran spustowy z PTFE

  3. z pokrywą szklaną lub PTFE z minimum 3-4 wyjściami na szlif żeński 24/29 lub 29/32 oraz centralnym wejściem na prowadnice mieszadła mechanicznego

  4. system szczelnego zamykania (uszczelka + klamra zamykająca)

  5. prowadnica na mieszadło mechaniczne

  6. Statyw do montowania zestawu reaktora

 2. Mieszadło mechaniczne z prędkością pracy w zakresie 5-2000 rpm (np. IKA Eurostar60)

 3. Cyrkulator cieczy grzewczo-chłodzącej pracujący w zakresie temperatur -40 oC ÷ +250oC (np. Julabo Presto A40):

  1. Przewody podłączające do naczynia reaktora, długość 1.5m lub 3m

  2. Złączki/adaptery i uszczelki do podłączenie przewodów do naczynia reaktora

  3. Medium grzewczo-chłodzące, pojemnik 10L

  4. Termopara Pt100 z PTFE z przewodem zasilającym dł. 3 m.


5L GLASS REACTOR WITH EQUIPMENT

 1. A glass reactor vessel capacity. 5 000 ml:

 1. single-jacketed vessel

 2. bottom drain tap PTFE

 3. with a glass or PTFE cover with 3-4 outputs female joints 24/29 or 29/32 and the central entrance on the mechanical stirrer guide

 4. sealing system (seal + buckle closure)

 5. stirrer duide for mechanical stirrer

 6. standing support system for reactor

 1. The mechanical stirrer with working speed for 5-2000 rpm (eg. IKA Eurostar60)

 2. The circulator (heating and cooling system) with working temperature range from -40 ° C to + 250 ° C (eg. Julabo Presto A40):

 1. The tubing system for the reactor vessel, the length of 1.5m or 3m

 2. Connectors / adapters and seals for connections of reactor vessel

 3. Medium heating and cooling, container 10L

 4. Thermo probe Pt100 with PTFE with a power cord length. 3 m.
2

REAKTOR SZKLANY poj. 10L Z WYPOSAŻENIEM

 1. Naczynie reaktora szklanego poj. 10 000 mL:

  1. naczynie z pojedynczym płaszczem

  2. dolny kran spustowy z PTFE

  3. z pokrywą szklaną lub PTFE z minimum 3-4 wyjściami na szlif żeński 24/29 lub 29/32 oraz centralnym wejściem na prowadnice mieszadła mechanicznego

  4. system szczelnego zamykania (uszczelka + klamra zamykająca)

  5. prowadnica na mieszadło mechaniczne

  6. Statyw do montowania zestawu reaktora

 2. Mieszadło mechaniczne z prędkością pracy w zakresie 5-2000 rpm (np. IKA Eurostar60)

 3. Cyrkulator cieczy grzewczo-chłodzącej pracujący w zakresie temperatur -40 oC ÷ +250oC (np. Julabo Presto A40):

  1. Przewody podłączające do naczynia reaktora, długość 1.5m lub 3m

  2. Złączki/adaptery i uszczelki do podłączenie przewodów do naczynia reaktora

  3. Medium grzewczo-chłodzące, pojemnik 10L

  4. Termopara Pt100 z PTFE z przewodem zasilającym dł. 3 m.


10L GLASS REACTOR WITH EQUIPMENT

 1. A glass reactor vessel capacity. 10 000 ml:

 1. single-jacketed vessel

 2. bottom drain tap PTFE

 3. with a glass or PTFE cover with 3-4 outputs female joints 24/29 or 29/32 and the central entrance on the mechanical stirrer guide

 4. sealing system (seal + buckle closure)

 5. stirrer duide for mechanical stirrer

 6. standing support system for reactor

 1. The mechanical stirrer with working speed for 5-2000 rpm (eg. IKA Eurostar60)

 2. The circulator (heating and cooling system) with working temperature range from -40 ° C to + 250 ° C (eg. Julabo Presto A40):

 1. The tubing system for the reactor vessel, the length of 1.5m or 3m

 2. Connectors / adapters and seals for connections of reactor vessel

 3. Medium heating and cooling, container 10L

Thermo probe Pt100 with PTFE with a power cord length. 3 m.

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,

XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru GospodarczegoPrezes Zarządu: Maciej Wieczorek

Wysokość kapitału zakładowego: 3 000 000 PLN

Numer KRS: 0000437778

NIP : 118 – 16 – 42 – 061Pobieranie 25.34 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna