Cennik komercyjnych badań serologicznych wykonywanych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa w warszawie Ul. Saska 63/75, 03-948 WarszawaPobieranie 47.76 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar47.76 Kb.
Cennik komercyjnych badań serologicznych wykonywanych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa W Warszawie

Ul. Saska 63/75, 03-948 Warszawa
Obowiązuje od dnia 01.01. 2012r.


l.p.

Rodzaj badania

Cena netto

Stawka VAT*

VAT

Cena brutto

I. Dla placówek przysyłających co najmniej 50 badań miesięcznie

1.

Oznaczenie grupy krwi (układ AB0,Rh,przeglądowe badanie alloprzeciwciał) badanie wykonywane metodą automatyczną „w serii”

25,00

zw.

-

25,00

2.

Oznaczenie grupy krwi (układ AB0,Rh,przeglądowe badanie alloprzeciwciał) badanie wykonywane metodą automatyczną „pilne”

30,00

zw.

-

30,00

3.

Oznaczenie grupy krwi noworodka metodą automatyczną

35,00__zw.__-__35,00'>35,00

zw.

-

35,00

4.

Oznaczenie ( dwukrotnie) i wpis grupy krwi na kartę KREWKART

70,00

zw.

-

70,00

5.

Przeglądowe badanie alloprzeciwciał metodą automatyczną

18,00

zw.

-

18,00

6.

Bezpośredni Test Antyglobulinowy

35,00

zw.

-

35,00

7.

Próba zgodności metodą automatyczną

a. zakres badań przed przetoczeniem krwi

b. próba zgodności z jednostką krwi35,00

13,00

zw.

-


35,00

13,00

8.

Wpis grupy krwi na kartę KREWKART (bez badań)

18,00

zw.

-

18,00

II. Dla placówek przysyłających mniej niż 50 badań miesięcznie

1.

Oznaczenie grupy krwi (układ AB0,Rh,przeglądowe badanie alloprzeciwciał ) badanie wykonywane metodą automatyczną

30,00

zw.

-

30,00

2.

Przeglądowe badanie alloprzeciwciał metodą automatyczną

20,00

zw.

-

20,00

3.

Oznaczenie grupy krwi noworodka metodą automatyczną

40,00__zw.__-__40,00'>40,00

zw.

-

40,00

4.

Bezpośredni Test Antyglobulinowy

35,00

zw.

-

35,00

5.

Próba zgodności metodą automatyczną

a. zakres badań przed przetoczeniem krwi

b. próba zgodności z jednostką krwi40,00

15,00

zw.

-


40,00

15,00
Badania wykonywane w trybie dyżurowym (w godz. 19.00-7.00)

6.

Oznaczenie grupy krwi (układ AB0,Rh,przeglądowe badanie alloprzeciwciał ) badanie wykonywane metodą automatyczną

60,00

zw.

-

60,00

7.

Przeglądowe badanie alloprzeciwciał metodą automatyczną

40,00

zw.

-

40,00

8.

Oznaczenie grupy krwi noworodka metodą automatyczną

80,00__zw.__-__80,00'>80,00

zw.

-

80,00

9.

Bezpośredni Test Antyglobulinowy

70,00

zw.

-

70,00

10.

Próba zgodności metodą automatyczną

a. zakres badań przed przetoczeniem krwi

b. próba zgodności z jednostką krwi80,00

30,00

zw.

-


80,00

30,00UWAGA: Zgodnie z §2 umowy w przypadku wykrycia przeciwciał lub w przypadku wystąpienia innych nieprawidłowości podczas oznaczania grupy krwi, oznaczania grupy krwi noworodka, wykonywania próby zgodności itp. – próbka zostanie przekazana zgodnie z przepisami do Pracowni Badań Konsultacyjnych w celu wykonania badań specjalistycznych. Ceny badań znajdują się w „Cenniku badań konsultacyjnych wykonywanych w RCKiK w Warszawie .”

*Zwolnione z podatku VAT są usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej.Usługi medyczne (badania) wykonywane dla celów administracyjnych (np. uzyskania wizy, orzecznictwa ZUS, ustalenia ojcostwa itp.) podlegają podatkowi VAT w wysokości 23,00%.

Pobieranie 47.76 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna