Cennik konsultacyjnych badań serologicznych wykonywanych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa w Warszawie obowiązujący od dn. 01. 01. 2012r w godzinach 00-19. 00. W godzinach dyżurowych tjPobieranie 47.05 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar47.05 Kb.


Strona |

Cennik KONSULTACYJNYCH badań serologicznych wykonywanych w Regionalnym Centrum

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

w Warszawie

obowiązujący od dn.01.01.2012r. w godzinach 7.00-19.00.

W godzinach dyżurowych tj. 19.00-7.00 cena badania wzrasta o 10%.L.p.

rodzaj badania

CENA


1.

Kontrola antygenów AB0 i Rh-D


16 PLN

2.

Oznaczenie grupy krwi (układ AB0, Rh, przeglądowe badanie alloprzeciwciał w dwóch testach)

42 PLN

3.

Oznaczenie i wpis grupy krwi do dokumentu (z dwóch próbek)

84 PLN

4.

Oznaczenie i wpis grupy krwi na kartę KREWKART

(z dwóch próbek)95 PLN

5.

Przeglądowe badanie alloprzeciwciał (metodą probówkową)


53 PLN

6.

Przeglądowe badanie alloprzeciwciał(mikrometodą DIAMED)

73 PLN

7.

Identyfikacja alloprzeciwciał naturalnych-typu zimnego


73 PLN

8.

Pełny fenotyp


240 PLN

9.

Identyfikacja alloprzeciwciał odpornościowych metodą probówkową

105 PLN

10.

Identyfikacja alloprzeciwciał odpornościowych mikrometodą

135 PLN

11.

Pełny zakres badań w anemii autoimmunohemolitycznej


210 PLN

12.

BTA-metodą probówkową


16 PLN

13.

BTA-mikrometodą:IgG,C3d,ctl


26 PLN

14.

BTA-mikrometodą:IgG.IgA,IgM,C3c,C3d,ctl


37 PLN

15.

Badanie zimnych aglutynin


200 PLN

16.

Diagnostyka konfliktu serologicznego w układzie AB0


150 PLN

17.

Oznaczanie fenotypu Rh i K


42 PLN

18.

Wykrywanie antygenu A lub B metodą absorpcji i elucji


155 PLN

19.

Wykrywanie substancji grupowej ABH w ślinie


100 PLN

20.

Próba zgodności metodą probówkową:

a.zakres badań przed przetoczeniem krwi

b.próba zgodności z każdą jednostką krwi68 PLN

21 PLN

21.

Próba zgodności mikrometodą DIAMED:

a.zakres badań przed przetoczeniem krwi

b.próba zgodności z każdą jednostką krwi90 PLN

31 PLN

22.

Analiza serologiczna reakcji poprzetoczeniowej

a.w układzie czerwonokrwinkowymb.w układzie HLA


190 PLN

230 PLN

23.

Próba zgodności limfocytów z każdym kolejnym wybieranym dawcą płytek krwi

42 PLN

24.

Przeglądowy test limfocytotoksyczny HLA


230 PLN

25.

Eluat


68 PLN

26.

Miano przeciwciał w teście PTA(do jednego antygenu)


52 PLN

27.

Oznaczenie antygenu C


11 PLN

28.

Oznaczenie antygenu c


11 PLN

29.

Oznaczenie antygenuCw


12 PLN

30.

Oznaczenie antygenu E


11 PLN

31.

Oznaczenie antygenu e


11 PLN

32.

Oznaczenie antygenu Fya


42 PLN

33.

Oznaczenie antygenu Fyb


42 PLN

34.

Oznaczenie antygenu Jka


16 PLN

35.

Oznaczenie antygenu Jkb


16 PLN

36.

Oznaczenie antygenu K


16 PLN

37.

Oznaczenie antygenu k


42 PLN

38.

Oznaczenie antygenu Le


16 PLN

39.

Oznaczenie antygenu MN


12 PLN

40.

Oznaczenie antygenu P1


13 PLN

41.

Oznaczenie antygenu S


22 PLN

42.

Oznaczenie antygenu s


42 PLN

43.

Wybranie krwi fenotypowo zgodnej


40 PLN

44.

Oznaczenie fenotypu w NAIH


165 PLN

45.

Alloadsorbcja różnicowa (1x)


75 PLN

46.

Autoadsorbcja (1x)


75 PLN

47.

Wybranie KKP zgodnych w HLA lub HPA


42 PLN

48.

Diagnostyka słabej ekspresji i kategorii antygenu D z układu Rh

200 PLNStrona z


Pobieranie 47.05 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna