Cennik za legalizację we, wag nieautomatycznych wykonywaną przez notyfikowaną jednostkę kontrolująCĄ nr 1445 – oum krakóWPobieranie 135.87 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar135.87 Kb.

CENNIK ZA LEGALIZACJĘ WE, WAG NIEAUTOMATYCZNYCH WYKONYWANĄ PRZEZ

NOTYFIKOWANĄ JEDNOSTKĘ KONTROLUJĄCĄ NR 1445 – OUM KRAKÓW.
Lp.

Pozycja cennika

Klasyfikacja

Rodzaje przyrządów pomiarowych

Wysokość ceny netto badania do legalizacji WE w:

Urzędzie

Miejscu ustawienia lub

instalacjiSiedzibie producenta lub upoważnionego przedstawiciela

1

2

3

4

5

6

7

1

JK 001

M1.2.1.1.1

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności I – mechaniczne odważnikowo-uchylne, odważnikowo-włącznikowo-uchylne

-

95,-

-

2

JK 002

M1.2.1.1.2

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności I – mechaniczne włącznikowo-uchylne

-

115,-

-

3

JK 003

M1.2.1.2

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności I – elektroniczne

70,-

85,-

63,-

4

JK 004

M1.2.2.1.1

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II prostodźwigniowe, uchylne i sprężynowe do 10 kg

25,-

32,-

22,-

5

JK 005

M1.2.2.1.2

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II prostodźwigniowe, uchylne i sprężynowe powyżej10 kg do 200 kg

38,-

48,-

34,-

6

JK 006

M1.2.2.1.3

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II prostodźwigniowe, uchylne i sprężynowe powyżej 200 kg

55,-

70,-

49,-

7

JK 007

M1.2.2.2.1

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II elektroniczne do 1 kg

25,-

34,-

22,-

8

JK 008

M1.2.2.2.2

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II elektroniczne powyżej 1 kg do 10 kg

28,-

39,-

25,-

9

JK 009

M1.2.2.2.3

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II elektroniczne powyżej 10 kg do 200 kg

37,-

46,-

33,-

10

JK 010

M1.2.2.2.4

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II elektroniczne powyżej 200 kg

57,-

70,-

50,-

11

JK 011

M1.2.3.1.1

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III prostodźwigniowe do 20 kg

23,-

28,-

19,-

12

JK 012

M1.2.3.1.2

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III prostodźwigniowe powyżej 20 kg

do 200 kg32,-

40,-

28,0

13

JK 013

M1.2.3.1.3

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III – prostodźwigniowe powyżej 200 kg do 500 kg

45,-

56,-

40,-

14

JK 014

M1.2.3.1.4

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III – prostodźwigniowe powyżej 500 kg do 3000 kg

60,-

75,-

54,-

15

JK 015

M1.2.3.1.5

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III – prostodźwigniowe powyżej 3000 kg do 10000 kg

-

195,-

-

16

JK 016

M1.2.3.1.6

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III prostodźwigniowe powyżej 10000 kg do 30000 kg

-

440,-

-

17

JK 017

M1.2.3.1.7

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III prostodźwigniowe powyżej 30000 kg do 70000 kg

-

580,-

-

18

JK 018

M1.2.3.1.8

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III prostodźwigniowe powyżej 70000 kg

-

750,-

-

19

JK 019

M1.2.3.2.1

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III uchylne i sprężynowe do 20 kg

25,-

31,-

22,-

20

JK 020

M1.2.3.2.2

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III uchylne i sprężynowe powyżej 20 kg do 200 kg

32,-

40,-

28,-

21

JK 021

M1.2.3.2.3

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III uchylne i sprężynowe powyżej 200 kg do 500 kg

44,-

55,-

38,-

22

JK 022

M1.2.3.2.4

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III uchylne i sprężynowe powyżej 500 kg do 3000 kg

58,-

72,-

50,-

23

JK 023

M1.2.3.2.5

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III uchylne i sprężynowe powyżej 3000 kg

-

200,-

-

24

JK 024

M1.2.3.3.1

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III elektroniczne do 20 kg

29,-

37,-

27,-

25

JK 025

M1.2.3.3.2

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III elektroniczne powyżej 20 kg do 200 kg

34,-

43,-

31,-

26

JK 026

M1.2.3.3.3

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III elektroniczne powyżej 200 kg do 500 kg

48,-

59,-

43,-

27

JK 027

M1.2.3.3.4

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III elektroniczne powyżej 500 kg do 3000 kg

66,-

82,-

59,-

28

JK 028

M1.2.3.3.5

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III elektroniczne powyżej 3000 kg do 10000 kg

-

210,-

-

29

JK 029

M1.2.3.3.6

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III elektroniczne powyżej 10000 kg do 30000 kg

-

450,-

-

30

JK 030

M1.2.3.3.7

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III elektroniczne powyżej 30000 kg do 70000 kg

-

650,-

-

31

JK 031

M1.2.3.3.8

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III elektroniczne powyżej 70000 kg

-

800,-

-

32

JK 032

M1.2.3.4.1

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III dźwigniowo–elektroniczne (hybrydowe) do 3000 kg

58,-

72,-

52,-

33

JK 033

M1.2.3.4.2

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III dźwigniowo–elektroniczne (hybrydowe) powyżej 3000 kg do 10000 kg

-

220,-

-

34

JK 034

M1.2.3.4.3

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III dźwigniowo–elektroniczne (hybrydowe) powyżej 10000 kg do 30000 kg

-

480,-

-

35

JK 035

M1.2.3.4.4

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III dźwigniowo–elektroniczne (hybrydowe) powyżej 30000 kg do 70000 kg

-

650,-

-

36

JK 036

M1.2.3.4.5

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III dźwigniowo–elektroniczne (hybrydowe) powyżej 70000 kg

-

800,-

-

37

JK 037

M1.2.4.1.1

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności IIII prostodźwigniowe, uchylne i sprężynowe do 20 kg

19,-

23,-

17,-

38

JK 038

M1.2.4.1.2

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności IIII prostodźwigniowe, uchylne i sprężynowe powyżej 20 kg do 200 kg

28,-

35,-

24,-

39

JK 039

M1.2.4.1.3

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności IIII prostodźwigniowe, uchylne i sprężynowe powyżej 200 kg do 500 kg

48,-

60,-

42,-

40

JK 040

M1.2.4.1.4

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności IIII prostodźwigniowe, uchylne i sprężynowe powyżej 500 kg

60,-

75,-

54,-

41

JK 041

M1.2.4.2.1

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności IIII elektroniczne do 20 kg

23,-

29,-

20,-

42

JK 042

M1.2.4.2.2

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności IIII elektroniczne powyżej 20 kg do 200 kg

31,-

38,-

27,-

43

JK 043

M1.2.4.2.3

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności IIII elektroniczne powyżej 200 kg do 500 kg

44,-

55,-

39,-

44

JK 044

M1.2.4.2.4

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności IIII elektroniczne powyżej 500 kg do 3000 kg

57,-

72,-

51,-

45

JK 045

M1.2.4.2.5

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności IIII elektroniczne powyżej 3000 kg do 10000 kg

-

200,-

-

46

JK 046

M1.2.4.2.6

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności IIII elektroniczne powyżej 10000 kg

-

350,-

-


UWAGI:

 1. Legalizacja WE I etap – opłata w wysokości 30% stawki

 2. Legalizacja WE II etap – opłata w wysokości 75% stawki

 3. Wartość ceny netto badania do legalizacji WE, w kolumnie 7 (Siedzibie producenta lub upoważnionego przedstawiciela) są obowiązujące w przypadku uzyskania od Zamawiającego w trakcie badań pomocy w postaci obsługi wzorców, w przypadku jej braku należy stosować ceny jak w kolumnie 5 (Urzędzie)

 4. Za badanie dodatkowego urządzenia (drukującego, zdalnie wskazującego masę, wskazującego należność za ważony towar) – opłata za każde urządzenie w wysokości 20% stawki

 5. Za badanie wag wielopomostowych – opłata wyższa o 20% (wagi dwupomostowe) i o 30% (wagi trójpomostowe) jak za sprawdzenie danej wagi.


Podstawowe wielkości do kalkulacji kosztu dodatkowego delegacji służbowych – dotyczy czynności art. 25 ustawy „Prawo o miarach”. 1. dojazdy (PKP i PKS) – koszt zgodny z tabelą opłat za bilety jednorazowe wg taryfy normalnej z uwzględnieniem 50% zniżki w przypadku, gdy zastała wykupiona – tabela w załączeniu,

 2. dieta – 21 zł za 1 dobę,

 3. transport OUM – 1,30 zł/km i 4 zł/h

 4. samochód prywatny – pojemność do 900 cm3 0,4894 zł/km

- pojemność powyżej 900 cm3 0,7846 zł/km

 1. nocleg hotel – 150 zł – osobodzień,

5 a. nocleg ryczałt - w przypadku nie korzystania z hotelu – 31,50 zł – osobodzień

 1. ryczałt na dojazdy komunikacją miejską – 20% diety

Objaśnienia

Poz. 1 – wyciąg z sieciowego rozkładu jazdy pociągów,

Poz. 2 – podstawa prawna – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U.Nr 236, poz. 1990),

Poz. 3 – wyliczenie wewnętrzne OUM,

Poz. 4 – podstawa prawna – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz.U.Nr 27, poz. 271),

Poz. 5 – przyjęta szacunkowo na podstawie kształtowania się kosztów,Poz. 5 a – jak w poz. 2,

Poz. 6 – jak w poz. 2.
: bip
bip -> Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
bip -> Instrukcja do kwestionariusza opisu projektu zgłaszanego w ramach celu szczegółowego 2 Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
bip -> Formularz a karta informacyjna dla
bip -> Bip usdk pl Kraków: Dostawa odczynników immunochemicznych 18 grup Numer ogłoszenia: 175836 2013; data zamieszczenia: 06. 05. 2013
bip -> Ud-iii-wod-o-0053-678/2011
bip -> Opis założeń do sporządzenia projektu zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Przysowy I Słudwi plb100003
bip -> Uchwała Nr 354/xxii/2004 r. Rady Miasta w Rybniku z dnia 30 czerwca 2004 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ulicach: Żorska, Prosta, Brzezińska, Stawowa, Przemysłowa, Za Totem
bip -> Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku I jego ochronie
bip -> Załącznik nr 2 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Raport dot opracowania projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku I na lata kolejne
bip -> 2015 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Pobieranie 135.87 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna