Centrum medyczne kształcenia podyplomowegoPobieranie 344.98 Kb.
Strona1/5
Data07.05.2016
Rozmiar344.98 Kb.
  1   2   3   4   5CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGOAdres:

ul. Marymoncka 99/10301-813 Warszawa

tel: (+48) 022 5693 700
fax: (+48) 022 5693 712
http://www.cmkp.edu.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na
DOSTAWĘ PRASY KRAJOWEJ NA POTRZEBY CMKP W WARSZAWIE

nr sprawy: ZP-1272-2/14


Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

 • Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 • Załącznik nr 1A

 • Wykaz lokalizacji

 • Załącznik nr 1B

 • Załącznik nr 2

 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 • Załącznik nr 3

 • Załącznik nr 4

 • Wykaz dostaw/usług

 • Załącznik nr 5

 • Wzór umowy

 • Załącznik nr 6


Z A T W I E R D Z A M
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. ORGANIZACYJNO-EKONOMICZNYCH


mgr inż. Zbigniew Piotrowski
dnia 05.12.2014 r.


Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.


 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa

tel. (22) 569 37 00, fax (22) 569 37 12Godziny pracy: 800-1600 od poniedziałku do piątku.
Adres strony internetowej: www.cmkp.edu.pl
 1. Tryb udzielenia zamówienia.Pobieranie 344.98 Kb.

  1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna