Centrum Polsko – Francuskie Côtes d’Armor – Warmia i Mazury w OlsztyniePobieranie 46.68 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar46.68 Kb.

Centrum Polsko – Francuskie Côtes d’Armor – Warmia i Mazury

w Olsztynie


Program działania w 2009 roku
We wrześniu 2008 roku podpisano plany współpracy do 2011 roku pomiędzy Radą Generalną Côtes d’Armor i Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wyniku pozytywnej oceny dotychczasowej współpracy. Rola CP-F w Olsztynie jako samorządowego ośrodka ds. współpracy kulturalnej, artystycznej, oświatowej, szkolnej, młodzieżowej pozostała bez zmian. Głównym partnerem Centrum P-F jest teraz Stowarzyszenie Côtes d‘Armor-Warmie et Mazurie w Saint-Brieuc. Na początku 2009 zostanie podpisane porozumienie pomiędzy Centrum P-F w Olsztynie a stowarzyszeniem francuskim o zasadach tej współpracy.
Sukces 2008

Wystawa sztuki artystów Côtes d’Armor „In situ. Espaces vecus. Metamorfozy miejsca” w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

Porażka 2008

Rezygnacja ze współpracy artystycznej pomiędzy Instytutem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie a Szkołą Sztuk Plastycznych w Saint-Brieuc.

I

FRANKOFONIA

Działalność edukacyjna, popularyzacja języka francuskiego, wymiany szkolne, młodzież, sport młodzieżowy

Odpowiedzialna: Monika Być.

Współorganizacja kursów językowych – Joanna M. Rynkiewicz.
Anaïs Fourrier, asystentka j. francuskiego ( 1 X 2008 – 31 VIII 2008), pracuje w LO III w Olsztynie 2 godziny tygodniowo; w Zespole Szkół Ogólnokształcących IV w Olsztynie – 2 godziny tygodniowo ( 1 godzina w gimnazjum, 1 godz. w liceum); w LO V w Olsztynie – 2 godziny tygodniowo; w LO Morągu – raz w miesiącu 4 godziny; LO w Bartoszycach – raz w miesiącu 2 godziny; w przedszkolu niepublicznym w Olsztynie-Łupsztychu – raz w tygodniu 1 godzina; w Centrum Polsko – Francuskim 12 godzin tygodniowo dla trzech grup; ponadto współpraca przy organizacji działalności kulturalno-oświatowej C P-F.
Działania podjęte i kontynuowane w roku szkolnym 2008/2009:

Prowadzenie kursów j. francuskiego na wszystkich poziomach nauczania, centrum egzaminacyjne DELF działające pod patronatem Instytutu Francuskiego w Warszawie, obóz języka francuskiego podczas wakacji dla młodzieży szkolnej z całej Polski, kursy językowe dla studentów emerytów z Uniwersytetu III Wieku, który działa przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie; współpraca z Michelin przy prowadzeniu kursów j. polskiego dla francuskiej kadry oraz j. francuskiego dla polskich pracowników tej firmy, organizacja kursów j. francuskiego dla pracowników firmy Carrefour Olsztyn.

Stałe formy współpracy oświatowej:


 • wymiany szkolne

 • kształcenie nauczycieli w Centrum i Côtes d’Armor – z powodu trudności z naborem kandydatów zdecydowano, iż staż w Bretanii organizowany będzie co dwa lata (kolejna edycja w 2010)

 • wakacyjny obóz j. francuskiego dla młodzieży licealnej z całej Polski (w lipcu)

 • współorganizacja wojewódzkiego konkursu j. francuskiego w szkołach gimnazjalnych

 • współpraca przy kolejnej edycji regionalnego Konkursu Prozy, Poezji, Piosenki Francuskiej w Nidzicy dla młodzieży szkolnej ( marzec)

Projekty:

- nawiązanie współpracy Liceum Sztuk Plastycznych w Olsztynie z odpowiednią szkołą plastyczną w Tréguier.Kursy języka francuskiego


Rok szkolny 2008/2009

Liczba uczniów – 70 zwykłych w 8 grupach oraz 50 studentów emerytów ( na innych zasadach).

Razem = 120 uczniów.

Ten rok oświatowy potwierdza spadek uczniów j. francuskiego w całej Polsce; Centrum P-F utrzymało poziom z ubiegłego roku. O wyborze języka obcego decydują rodzice oraz dyrektorzy szkół na podstawie ofert, możliwości finansowych oraz zainteresowania uczniów. Centrum P-F pozostaje największą instytucją (szkołą językową) uczącą j. francuskiego w Olsztynie i regionie.

Współpraca merytoryczna: Ambasada Francji w Polsce, Attaché Linguistique, Alliance Française, Instytut Francuski w Warszawie, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Stowarzyszenie Côtes d’Armor-Warmia i Mazury w Saint-Brieuc, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (ODN) w Olsztynie i Elblągu, CODN w Warszawie.
Ósmy rok pracy ośrodka egzaminacyjnego DELF. Centrum jest jedyną tego typu placówką egzaminacyjną w regionie. Czterostopniowy DELF: egzaminy w dniach 15-27 VI 2009.

Nauczyciele j. francuskiego:

Barbara Dolecka (studenci – emeryci oraz kursy normalne), Joanna Chałko, Anaïs Fourrier, Magdalena Korejwo, Anita Król.
Wakacyjny obozy językowy

Organizatorzy: Kuratorium Oświaty, Inspection d’Académie, Stowarzyszenie Côtes d’Armor – Warmia i Mazury, Centrum P-F, Ministerstwo Edukacji w Warszawie, Zespół Szkół Ekonomicznych w Olsztynie.


Uczestnicy – 100-osobowa młodzież z polskich liceów, 20-osobowa kadra nauczycielska z Côtes d’Armor. Miejsce – Zespół Szkół Ekonomicznych w Olsztynie.Wymiany szkolne

Liceum Ogólnokształcące nr III w Olsztynie/Lycée Rabelais w Saint-Brieuc: ustalono, że oprócz dotychczasowej wymiany młodzieży najbardziej zmotywowani polscy uczniowie będą mieli okazję wyjazdu na trzytygodniowy staż do liceum francuskiego.

Liceum Ogólnokształcące w Morągu/Lycée St-Pierre w Saint-Brieuc: III 09– przyjazd uczniów z Francji;VI 09 – pobyt polskich uczniów we Francji.
Liceum Rolnicze w Ostródzie/Liceum Rolnicze la Ville Davy w Quessoy:VII 09 – miesięczny staż czterech uczniów francuskich w gospodarstwach rolnych oraz polskich w tym samym czasie w Côtes d’Armor.
Zespół Szkół Ekonomicznych w Olsztynie/Liceum Rolnicze la Ville Davy w Quessoy: wiosna 09 – planowany wyjazd polskich uczniów; jesień 09 – przyjazd uczniów francuskich.

Szkoła Policealna w Olsztynie/Liceum Dominique Savio w Dinan: IV 09 – pobyt polskich uczniów w Côtes d’Armor.

Zespół Szkół nr 2 w Mrągowie/Szkoła zawodowa w Lannion: IV 09 – pobyt uczniów polskich w Côtes d’Armor.
Wymiana uniwersytecka

Uniwersytet Bretagne Nord w Guingamp planuje współpracę z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie; IV 2009 – pedagogiczny pobyt zapoznawczy 40-osobowej grupy studentów francuskich w Olsztynie.


Sport młodzieżowy

W 2009 roku planowana jest współpraca sportowa młodzieży w następujących dziedzinach sportowych; miejsce Polska – judo, kajakarstwo, siatkówka, kolarstwo; miejsce spotkań Francja – żeglarstwo.II

Współpraca kulturalno – artystyczna

Odpowiedzialny dyrektor Kazimierz Brakoniecki


Statutowa działalność Centrum P – F: wystawy plastyczno-fotograficzne i oświatowe, spotkania literacko-kulturalne poświęcone frankofonii, kulturze, cywilizacji Bretanii i Francji, idei Unii Europejskiej, kulturalno-cywilizacyjnym kontaktom i związkom europejskim; promocja artystyczno-literackiego środowiska Warmii i Mazur. Cykle najważniejszych spotkań kulturalno-oświatowych: „Dyskusyjny Klub Europejski”, „W pracowni tłumacza”, „ Współczesna kultura Francji”.

Zamierzenie główne: większość działań kulturalno-oświatowych przenieść do szkół, w których nauczany jest j. francuski i z którymi współpracuje oficjalnie Centrum P-F.Najważniejsze wydarzenia

Dni Frankofonii i Kultury Francuskiej, marzec/kwiecień 2009

Publikacja pierwszego w Polsce tomu wierszy „Stele” Victora Segalena (1878-1919)z Bretanii w tłumaczeniu Krzysztofa Jeżewskiego z Paryża z udziałem tłumacza ( na uniwersytecie i Centrum P-F); festiwal najnowszych filmów francuskich „Paryż w kinie francuskim” we współpracy z Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie; konkursy szkolne o Francji; koncerty w Olsztynie i Elblągu piosenki francuskiej w wykonaniu zespołu Calico z Francji, wystawa fotografii Joela Belleka.Dni Bretanii, listopad 2009

Publikacja i promocja w Olsztynie, Poznaniu, Wałbrzychu książki eseistycznej Kazimierza Brakonieckiego „W Bretanii”; otwarcie wystawy fotografii o Bretanii; występ zespołu muzycznego Jean-Luc Thomasa z Bretanii w kilku miastach województwa; przegląd filmów na DVD o Bretanii.Inne ważniejsze wystawy plastyczne:

- wystawa fotografii o Rumuniii „Proust odnaleziony” Ewy Kozłowskiej z Olecka oraz wystawa zdjęć o Bretanii grupy fotografików z Quimperlé.Inne ważne wydarzenia kulturalne:

- organizacja Światowego Dnia Poezji ( 21 III) – z udziałem poetów polskich tłumaczonych na języki obce

- Dnia Europy (8/9 V) – zaproszeni goście przedstawią dwa kraje: Walię oraz Serbię

- publikacja bloku tłumaczeń poezji francuskiej i bretońskiej oraz szkicu o tej poezji autorstwa Kazimierza Brakonieckiego w prestiżowym kwartalniku literackim „Przejaśnienia, migotania” (Gdańsk) wraz z fotografiami i rysunkami artystów z Côtes d’Armor.Biblioteka

Odpowiedzialna za bibliotekę, archiwum, administrację – Joanna M. Rynkiewicz.

Biblioteka Centrum P-F liczy 8. 470 dzieł w tym 200 filmów DVD, 300 płyt muzycznych. W 2008 r. zostały skreślone z inwentarza nieaktualne lub zniszczone książki, stąd różnica w stosunku do poprzedniego roku. Centrum P-F nabywa głównie nowe dzieła dzięki zakupom Biblioteki departamentalnej Côtes d’Armor. Liczymy, że w 2009 roku ta forma corocznego zakupu zostanie utrzymana. Centrum jest jedyną w województwie instytucją, która posiada największe zbiory biblioteczne w j. francuskim.


Olsztyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Bretanii i Francji „Amitié” współpracuje ze Stowarzyszeniem Côtes d’Armor – Warmia i Mazury z Saint-Brieuc. Spotkania członków w siedzibie Centrum P-F odbywają się co tydzień (głównie nauka j. francuskiego; czasami organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi o Francji i Bretanii, Europie i świecie oraz imprezy towarzyszące). Przewodnicząca polskiego stowarzyszenia jest Barbara Dolecka, nauczycielka j. francuskiego w Centrum P-F. Główne zadanie 2009 – przygotowanie wyjazdu wybranych członków stowarzyszenia do partnerów w Côtes d’Armor.

Planowane nowe wydarzenia kulturalne poza siedzibą Centrum Polsko-Francuskim:

- w przypadku organizacji biennale współczesnej sztuki artystów Côtes d’Armor udział artysty polskiego z Olsztyna (pokrycie kosztów podróży – Urząd Marszałkowski w Olsztynie)

- planowane występy olsztyńskiego zespołu muzyki celtyckiej i polskiej Shannon na festiwalach w Lorient i Rostrenen ( koszty ponosi zespół i miejscowy organizator)

- publikacja artystycznej książki malarskiej André Joliveta z Bretanii „Poeci Warmii i Mazur” wiosna 2009 ( koszty ponosi autor i jego donatorzy)Propozycje Centrum P-F dla francuskiego Stowarzyszenia Côtes d’Armor-Warmia i Mazury w Saint-Brieuc:

 • Centrum Polsko-Francuskie prosi Stowarzyszenie o przyznanie nagród dla lauretaów konkursu na poezje, prozę i piosenkę francuską w Nidzicy ( zakup i przesłanie kilku słowników j. francuskiego Roberta)

 • Propozycja dofinansowania wydania książki Kazimierza Brakonieckiego o Bretanii ) pierwszej tego typu w Polsce) w wysokości 1.500 euro; wydawca dostarczy 50 egzemplarzy gratis książki do Côtes d’Armor, umieści odpowiednią informację • Propozycja zakupienia trzech egzemplarzy artystycznej książki malarskiej André Joliveta „Poeci Warmii i Mazur” przez Mission Internationale rady generalnej departamentu dla stowarzyszenia francuskiego, Centrum P-F oraz samej rady generalnej.


Planowany budżet Centrum 2008:

Na zaplanowany budżet Centrum Polsko – Francuskiego składają się pozycje: • dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie – powiększona o pensję asystentki j. francuskiego)

 • dotacja Rady Generalnej Côtes d’Armor w Saint – Brieuc powiększona o pensję asystentki j. francuskiego

 • własne dochody wynikające głównie z prowadzenia nauki j. francuskiego ( na pokrycie pensji dla nauczycieli, opłat i kosztów prowadzenia zajęć).

Dokładny plan finansowy zamieszczony osobno.
Wydatki dodatkowe w kulturze:

 • wydanie na Dni Bretanii (XI 2009) książki eseistycznej o Bretanii Kazimierza Brakonieckiego. Koszty tłumaczenia, korekty w ramach pracy statutowej. Wstępny koszt wydania książki o Bretanii liczącej w druku ok. 150 stron z wyborem kilkunastu zdjęć Rogera Moizana przy nakładzie minimum 500 egzemplarzy – 10.000 zł.

Zwrócono się o pomoc finansową do i otrzymano zapewnienie o dofinansowaniu od:

 • Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie

 • Stowarzyszenia Côtes d’Armor- Warmia i Mazury w Saint-Brieuc.


Wydatki Rady Generalnej Côtes d’Armor związane z działalnością Centrum poza budżetem:

Dni Bretanii, Frankofonii i Kultury Francuskiej:

 • pokrycie kosztów zaproszenia do Polski w IV’09 zespołu muzycznego śpiewającego po francusku na Dni Kultury Francuskiej ( honorarium i koszty podróży lotniczej) oraz zespołu muzycznego zaproszonego na Dni Bretanii XI’09 ( do ustalenia jaki zespół i ile osób, prawdopodobnie czterech osób – honorarium, samolot z Paryża do Warszawy i z powrotem, TGV na trasie – Saint –Brieuc- Paryż - Saint-Brieuc).

- pokrycie kosztów przygotowania oraz przekazania pocztą wystawy fotograficznej Joëla Belleca w Olsztynie.

Kazimierz Brakoniecki Olsztyn, 26 XI, 18 XII 2008.Centre Franco-Polonais Côtes d'Armor-Warmie et Mazurie d'Olsztyn

Programme de l’activité en 2009

En septembre 2008, étant donnée les résultats positifs de l’évaluation de coopération, on a signé la programmation du travail jusqu'à 2011 entre le Conseil Général des Côtes d’Armor et la Direction de la Voïvodie de Warmie et Mazurie. Le rôle du Centre F-P d’Olsztyn n’a pas changé et il reste une institution des pouvoirs autonomes qui s’occupe de coopération culturelle, artistique, éducative, scolaire et jeunesse. Actuellement, le partenaire principal du Centre est l’Association Côtes d’Armor – Warmie et Mazurie de Saint-Brieuc. Début 2009, on va signer l’accord de coopération entre le Centre Franco-Polonais et l’Association.
Succès 2008

Exposition d’art contemporain des Côtes d’Armor « In situ. Espaces vécus. Regards croisés » au Musée de Warmie et Mazurie d’Olsztyn.

Echec 2008

Renoncement à la coopération artistique entre i’Institut des Beaux-Arts de l’Université de Warmie et Mazurie d’Olsztyn et l’Ecole Municipale des Beaux-Arts de Saint-Brieuc.

I


FRANCOPHONIE

Activité éducative, vulgarisation de la langue française, échanges scolaires, jeunesse, sport.
Responsable: Monika Być.

Coopération à l’organisation des cours de français : Joanna M. Rynkiewicz.


Anaïs Fourrier, assistante de français (01.10.2008-31.08.2009), travaille au Lycée numéro 3 d’Olsztyn - 2 heurs de cours par semaine ; au Lycée numéro 5 d’Olsztyn - 2 heures par semaine, au Lycée et collège numéro 4 d’Olsztyn – 2 heures de cours par semaine (une heure au collège et une heure au lycée), au lycée de Morąg - une fois par mois, 4 heures de cours, au lycée de Bartoszyce -une fois par mois, 2 heures de cours, à l’école maternelle à Olsztyn – Łupsztych – une heure par semaine, et également au Centre Franco-Polonais : 12 heures de cours pour trois groupes. Elle aide aussi à l’organisation de la vie culturelle et éducative du Centre.
Activités lancées et continuées en année scolaire 2008/2009 :

Cours de français à tous les niveaux d’apprentissage, centre d'examens DELF fonctionnant sous le patronage de l'Institut Français de Varsovie, stage des enseignants de français en Côtes d’Armor, camps linguistique de vacances pour les lycéens de toute la Pologne, cours de français pour les retraités - les étudiants de l'Université de Troisième Age qui fonctionne auprès de l'Université de Warmie et Mazurie d'Olsztyn ; cours de polonais pour les Français employés à Michelin et cours de français pour les employés polonais de cette entreprise, ainsi que des cours de français pour la société Carrefour Olsztyn.


Formes de la collaboration constante dans le domaine de l'éducation:

 • échanges scolaires ;

 • formation des professeurs au Centre et en Côtes d’Armor : vu les difficultés liées au recrutement de candidats au stage, on a décidé que le stage en Bretagne sera organisé tous les deux ans (alors en 2010) ;

 • camp linguistique avec le français pour les lycéens polonais (juillet 2009) ;

 • coorganisation du concours régional de français pour des collégiens ;

 • coopération à l’organisation du Concours régional de la poésie, prose et chanson française à Nidzica pour des élèves de la voïvodie (en mars).

Projets : • nouer la coopération du Lycée des Arts Plastiques d’Olsztyn avec le lycée plastique de Tréguier.Cours de français


Année scolaire 2008/2009

Nombre d'étudiants : 70 (qui participent à 8 cours payants) et 50 étudiants retraités.

Total : 120.
Cette année scolaire, dans toute la Pologne, on observe la diminution du nombre d’élèves qui apprennent le français. Ce sont les directeurs des écoles et des parents qui décident quelle langue sera enseignée. Cette décision est prise sur la base des offres, des possibilités financières et des champs d’intérêt des élèves. Le Centre Franco-Polonais reste la plus grande institution (école linguistique) qui offre la possibilité d’apprendre le français à Olsztyn et dans la région.
Coopération : Ambassade de France à Varsovie, Attaché Linguistique, Alliance Française, Institut Français de Varsovie, Curatorium d'Olsztyn, Association Côtes d'Armor-Warmie et Mazurie, Centre de Formation Continue des Professeurs (ODN) d’Olsztyn et d’Elbląg, CODN de Varsovie.
La 8ème année du fonctionnement du Centre d'examen DELF. Le Centre Franco-Polonais est le seul établissement qui assure la possibilité de passer les examens DELF dans la région. On propose les examens à quatre niveaux. Sessions d'examens se déroulera entre le 15-27 juin 2009.
Enseignants de français :

Barbara Dolecka (cours pour l'Université du 3ème Age et cours payants), Joanna Chałko, Anaïs Fourrier, Magdalena Korejwo, Anita Król.Camp linguistique de vacances :


Curatorium d'Olsztyn, Inspection d’Académie, Association Côtes d'Armor-Warmie et Mazurie, Centre Franco-Polonais, Ministère de l’Education de Varsovie, Groupement des Ecoles Economiques d’Olsztyn.

Participants: 100 élèves de lycées polonais, 20 enseignants des Côtes d'Armor.

Lieu: Olsztyn, Lycée Economique.
Echanges scolaires :

Lycée d’Enseignement Général no 3 d’Olsztyn – Lycée Rabelais de Saint-Brieuc : on a décidé qu’à côté de la coopération traditionnelle, les lycéens polonais les plus motivés auront la possibilité de participer à un stage de trois semaines au lycée français.


Lycée d’Enseignement Général de Morąg – Lycée St Pierre de Saint-Brieuc : marc 2009 – accueil des élèves français à Morąg ; juin 2009 – départ des Polonais en Côtes d’Armor.
Lycée Agricole d’Ostróda – Lycée La Ville Davy de Quessoy : juillet 2009 – stages de quatre élèves polonais en Côtes d’Armor et des élèves costarmoricains en Warmie et Mazurie.
Lycée Economique d’Olsztyn – Lycée La Ville Davy de Quessoy : printemps 2009 – départ des lycéens polonais en France ; automne 2009 - accueil des élèves français à Olsztyn.
Ecole post bac formant des employés sociaux et médicaux d’Olsztyn – Lycée Dominique Savio de Dinan : avril 2009 – départ des lycéens polonais en Côtes d’Armor.
Groupement des Ecoles no 2 de Mrągowo – Lycée professionnel de Lannion : avril 2009 – départ des lycéens polonais en Côtes d’Armor.
Echange universitaire

Université Bretagne Nord de Guingamp prévoit la coopération avec l’Université de Warmie et Mazurie d’Olsztyn : avril 2009 – séjour de découvert d’un groupe de 40 étudiants costarmoricains à Olsztyn.


Sport des jeunes

En 2009, on prévoit la coopération sportive dans les disciplines suivantes : en Pologne : kayak, volley-ball, vélo, judo ; en France – voile.
II


Coopération culturelle et artistique

Responsable: le directeur Kazimierz BrakonieckiActivité définie dans les statuts du Centre Franco-Polonais: expositions plastiques, photographiques et éducatives, rencontres littéraires et culturelles consacrées à la francophonie, à la culture et à la civilisation de la Bretagne et de la France, aux liaisons européennes artistiques et culturelles et à l'idée de l'Union Européenne, la promotion du milieu artistique de Warmie et Mazurie.

Les cycles les plus importantes de réunions culturelles et éducatives: « Le Club Européen », « Dans l’atelier d’un traducteur », « La culture française contemporaine ».


L’objectif principal : organiser la plupart d’événements culturels et éducatifs dans des établissements scolaires où le français est enseigné et avec lesquels le Centre F-P coopère officiellement.
Evénements les plus importants

Journées de la Francophonie et de la Culture Française, mars - avril 2009

Publication du premier en Pologne recueil de poésie « Stèles » de Victor Segalen (1878-1919), poète breton, traduit en polonais par Krzysztof Jeżewski de Paris : rencontres avec le traducteur à l’université et au Centre F-P ; festival de films français les plus récents  « Paris dans le cinéma français », en coopération avec le Centre de l’Education et des Initiatives Culturelles d’Olsztyn ; concours sur la France pour des élèves ; concert de chanson française interprétée par le groupe Calico de France, à Olsztyn et à Elbląg ; exposition de photographies de Joël Bellec.Journées de la Bretagne, novembre 2009

Publication et promotion à Olsztyn, Poznań et Wałbrzych d’un livre d’essais de Kazimierz Brakoniecki « En Bretagne » ; exposition sur la Bretagne ; concerts d’un groupe breton de Jean-Luc Thomas dans quelques villes de Warmie et Mazurie ; projection de films DVD sur la Bretagne.D’autres importantes expositions plastiques :

- exposition de photographies sur la Roumanie « Proust retrouvé » d’Ewa Kozłowska d’Olecko et exposition de photographies sur la Bretagne d’un groupe de photographes de Quimperlé.


D’autres importants événements culturels :

 • organisation de la Journée Mondiale de la Poésie (le 21 mars) avec la participation de poètes polonais traduits en langues étrangères ;

 • organisation de la Fête de l’Europe (le 8-9 mai) : les invités présenteront deux pays : le Pays de Galles et la Serbie ;

 • publication de traductions de la poésie française et bretonne par Kazimierz Brakoniecki et d’un essai consacré à cette poésie dans un trimestriel littéraire prestigieux « Przemyślenia, migotania » de Gdańsk, avec des photographies et des dessins d’artistes costarmoricains.


Bibliothèque

Responsable de la bibliothèque, de la salle de lecture, de l’archive, de l’administration – Joanna M. Rynkiewicz.


La bibliothèque du Centre compte 8 470 exemplaires, dont 200 DVD et 300 CD. En 2008 on a rayé de l’inventaire des livres vieux ou abîmés d’où résulte la différence par rapport à l’année dernière. Le Centre obtient de nouveaux livres surtout de la part de la Bibliothèque départementale des Côtes d'Armor. Nous espérons qu’aussi en 2009 cet achat sera possible. Le Centre est le seul établissement de la voïvodie qui possède des ressources riches en langue française.
L’Association des Amis de la France et de la Bretagne « Amitié » d’Olsztyn coopère avec l’Association Côtes d’Armor-Warmie et Mazurie de Saint-Brieuc. Les membres de l’association se réunissent chaque semaine au Centre F-P (surtout pour le cours de français ; de temps en temps, on organise des rencontres consacrées à la France, à la Bretagne, à l’Europe et au monde, ainsi que d’autres manifestations). Barbara Dolecka, enseignante de français au Centre, est la présidente de l’association polonaise. Le devoir principal pour 2009 : préparer le voyage de membres de l’association polonaise en Côtes d’Armor.
Evénements culturels qui se dérouleront en dehors du Centre F-P :

 • en cas d’organisation de la biennale d’art contemporain en Côtes d’Armor, la participation d’un artiste d’Olsztyn (l’Office du Maréchal couvrira des frais de voyage) ;

 • concerts de musique celtique et polonaise du groupe Shannon d’Olsztyn aux festivals de Lorient et Rostrenen (frais couvrira le groupe et l’organisateur) ;

 • publication d’un livre artistique d’André Jolivet de Bretagne « Poètes de Warmie et Mazurie » au printemps 2009 (à la charge de l’auteur et des donateurs)

Kazimierz BrakonieckiOlsztyn, le 26 novembre 2008, Le 18 décembre 2008
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna