Centrum Projektów EuropejskichPobieranie 8.61 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar8.61 Kb.
Oznaczenie sprawy: CPEzp-II-103-ES/09 DRUK ZP-21

Centrum Projektów Europejskich


ul. Domaniewska 39a

02-672 Warszawa


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Numer oferty

Liczba pkt w kryterium: cena

Razem

CPEzp-II-103-2-ES/09

Oferta nie dopuszczona do oceny z powodu nie spełnienia wszystkich wymogów przygotowania oferty, zgodnie z Listą sprawdzającą warunki udziału w postępowaniu na podstawie SIWZ
(w załączeniu).


0

CPEzp-II-103-1-ES/09


Cena ważona

[ 1649,00 (BLZ) x 0,30] + [ 594,00 (BLK) x 0,5] + [ 392,00 (BKZ) x 0,15] + [ 98,00 (BKK) x 0,10 ] + [ 380,00 (BP) x 0,10] + [485,00 (HZ) x 0,15 ] + [194,00 (HK) x 0,10] + [ 95,00 (HT) x 0,5] = 1037,95
103 795,00Ilość punktów

1 037,95 x 100 pkt = 103 795,00 pkt(cena ważona oferty ocenianej) (ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie)©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna