Ces/12/67 14 listopada 2012 Pomoc państwa I zamówienia publiczne: czy faktycznie służą firmom europejskim? W dobie obecnego kryzysu gospodarczego Unia Europejska powinna jak najlepiej wykorzystywać pieniądze podatnikówPobieranie 10.97 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar10.97 Kb.CES/12/67

14 listopada 2012Pomoc państwa i zamówienia publiczne:
czy faktycznie służą firmom europejskim?


W dobie obecnego kryzysu gospodarczego Unia Europejska powinna jak najlepiej wykorzystywać pieniądze podatników. W związku z tym EKES zaapelował na listopadowej sesji plenarnej o ułatwienie dostępu do zamówień publicznych i uelastycznienie zasad pomocy państwa.

14 listopada EKES przyjął dwie opinie: w sprawie e-zamówień i w sprawie unowocześnienia polityki w dziedzinie pomocy państwa. Przy obecnych cięciach budżetów publicznych i rosnącej konkurencji na arenie międzynarodowej EKES pragnie zapewnić firmom europejskim równy dostęp do funduszy publicznych, zarówno jeśli chodzi o zamówienia, jak i pomoc państwa.E-zamówienia

„Pomimo wysiłków UE, by promować e-zamówienia wśród państw członkowskich, niektóre z nich niechętnie współpracują w tym zakresie i nie są skłonne do wystawienia sektora zamówień publicznych na konkurencję. W krajach takich jak Włochy, odsetek zamówień elektronicznych jest nadal bardzo niski i stanowi zaledwie 4% wszystkich zamówień” – stwierdził Edgardo Maria Iozia (Grupa Pracowników, Włochy), sprawozdawca opinii Komitetu w sprawie e-zamówień.

Administracje, które już przestawiły się na e-zamówienia, uzyskały oszczędności rzędu 5–20%. Gdyby w ramach unijnego systemu stosowano wyłącznie zamówienia elektroniczne, zaoszczędzono by ponad 100 mld euro.

Komisja zamierza zakończyć proces stopniowego przechodzenia na wyłącznie elektroniczny system zamówień w ciągu następnych czterech lat. EKES popiera te ambitne plany, nie zgadza się jednak na propozycję utrzymania progów dla przetargów typu europejskiego. Zdaniem EKES-u utrudniłoby to rozwój rynku wewnętrznego i postawiłoby małe i średnie przedsiębiorstwa w gorszym położeniu.Unowocześnienie polityki w dziedzinie pomocy państwa

„Podczas gdy nasi globalni konkurenci korzystają z niezgodnych z prawem dotacji zagranicznych, firmy europejskie muszą przestrzegać surowych reguł pomocy państwa, co często osłabia ich pozycję na rynkach europejskich i międzynarodowych. Stany Zjednoczone, Indie, Korea czy też Brazylia często stosują mniej przejrzyste przepisy, które faworyzują krajowe przedsiębiorstwa w konkurencji z ich europejskimi partnerami” – stwierdziła Emmanuelle Butaud-Stubbs (Grupa Pracodawców, Francja), sprawozdawczyni opinii EKES-u w sprawie unowocześnienia unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa.

W dobie wysoce konkurencyjnej i zglobalizowanej gospodarki Komisja Europejska powinna stworzyć takie same warunki działania dla głównych konkurentów UE. Obecne propozycje oparte są jednak na przestarzałych danych WTO i nie dają pełnego obrazu aktualnej sytuacji.

W związku z tym EKES uważa, że należy zmienić pewne aspekty wniosku Komisji w sprawie pomocy państwa. Po pierwsze, Komitet ostrzega przez ryzykiem związanym ze zwiększeniem zakresu odpowiedzialności państw członkowskich w zarządzaniu pomocą państwa. Prowadziłoby to do nieporozumień i do subiektywnego stosowania przepisów.

Po drugie, we wniosku Komisja powinna zwrócić szczególną uwagę na MŚP, które poddawane są istotnej presji konkurencyjnej ze strony korzystających z pomocy państwa przedsiębiorstw z krajów trzecich.

Po trzecie, należy na stałe podnieść pułap pomocy de minimis (który obliczany jest w stosunku do każdej firmy na okres trzech kolejnych lat) z 200 tys. euro do 500 tys. euro.Szczegółowych informacji udziela:

Karin Füssl, kierownik Działu Prasy

E-mail: karin.fussl@eesc.europa.eu

Tel: +32 2 546 8722
Rue Belliard/Belliardstraat 99 – 1040 Bruxelles/Brussel – BELGIQUE/BELGIË

Tel. +32 25469396 – Fax +32 25469764E-mail: press@eesc.europa.eu – Internet: www.eesc.europa.eu

: rapid
rapid -> Posłuchajmy dzieci: one wiedzą, co zrobić aby Internet był bezpieczniejszy!
rapid -> Komisja Junckera: Silny i doświadczony zespół, który oznacza zmiany
rapid -> Komisja aktualizuje wykaz linii lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w europejskiej przestrzeni powietrznej
rapid -> Agenda cyfrowa: przegląd wskazuje na duże zainteresowanie MŚP I poparcie rządowe dla wykorzystania tik w celu pomocy osobom starszym
rapid -> Ces/12/82 19 grudnia 2012 r
rapid -> Obrona przedsiębiorstw społecznych w Europie: gra o model społeczny i miliony miejsc pracy
rapid -> Komisja Europejska – komunikat prasowy
rapid -> Przedsiębiorstwa wzywają do skuteczniejszej realizacji Dwa lata po wejściu w życie programu „Small Business Act
rapid -> Komunikat prasowy
rapid -> IP/11/43 Bruksela, dnia 18 stycznia 2011 r. Komisja wzmacnia europejski wymiar sportu

Pobieranie 10.97 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna