Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”Pobieranie 7.52 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar7.52 Kb.
Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym

Misericordia”

ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, tel./fax 0817444733, www.misericordia.org.pl

e-mail: stowarzyszenie@misericordia.org.pl, KRS 0000072694, REGON 430002530,

NIP 712-015-74-75, Bank PEKAO S.A. 45 1240 2496 1111 0010 1330 7506

__________________________________________________________________________________________


Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”

przy pomocy finansowej Miasta Lublin

ogłasza

15 Jubileuszową edycję konkursu plastyczno-literackiego pt.
Jan Paweł II w wyobraźni miłosierdzia ”

Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach: plastycznej i literackiej.


Oczekujemy na prace dotąd niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach.
Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice.

Prace literackie –poezja.


Jeden autor może przesłać maksymalnie dwie prace.
Do pracy zgłoszonej na konkurs należy dołączyć informację z imieniem i nazwiskiem autora, wiekiem oraz dokładnym adresem i numerem telefonu kontaktowego.
Prace, które nie będą spełniać powyższych warunków nie wezmą udziału w konkursie.
Prace można nadsyłać w terminie do 30.04.2014r. na adres:
Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”
ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, z dopiskiem na kopercie „Konkurs”.

Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury, a nagrodzeni autorzy otrzymają nagrody
i dyplomy. Najciekawsze prace prezentowane będą w „Galerii Przed Kaplicą”

przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie.

Nagrodzone prace przechodzą na własność Stowarzyszenia.
W przypadku prac literackich Stowarzyszenie nabiera prawa do ich publikacji.
Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 13.05.2014r. o godzinie 10.30
w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie,
Z wyrazami szacunku

Prezes StowarzyszeniaKs. dr Prałat Tadeusz Pajurek
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna