Chemia semestr I praca semestralnaPobieranie 25.38 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar25.38 Kb.

CHEMIASemestr I

Praca semestralna 1. Dokonać interpretacji zapisu 1428Si. Określić budowę jądra atomowego.

 2. Przedstawić konfiguracje elektronową: fosforu, siarki i argonu.

 3. Podano konfiguracje elektronowe atomów trzech pierwiastków:

a) K2 L5 b) K2L8M2 c) K2L8M6

Określić liczbę atomową i liczbę elektronów walencyjnych każdego z nich. Podać ich symbole i nazwy.


 1. Uporządkować wymienione pierwiastki według wzrastającej elektroujemności: Ca, O, K, F, Si, S.

 2. Dlaczego pierwiastki 1. i 2. grupy zaliczamy do elektrododatnich, a 16. i 17. do elektroujemnych? Dlaczego w cząsteczce N2 tworzy się wiązanie potrójne?


Opracowała:

mgr Marzena Skrzyńska

CHEMIASemestr II

Praca semestralna


 1. Dobrać współczynniki w niżej podanych reakcjach chemicznych:

  1. C2H6 + O2 → CO2 + H2O

  2. Fe2O3 + C → Fe + CO2

  3. NH3 + O2 → NO2 + H2O

 2. Na podstawie bilansu elektronowego dobrać współczynniki stechiometryczne w równaniach reakcji utleniania i redukcji.

  1. Na + H2O → NaOH + H2

  2. PbO + C → Pb + CO2

 3. Zadanie: Ile atomów wodoru znajduje się w trzech molach metanu CH4?

 4. Obliczyć skład procentowy węglika krzemu, jeżeli z rozkładu tej substancji otrzymano 4,5 g węgla i 10,5 g krzemu.

5. Jaką objętość zajmuje 0,25 mola cząsteczek dwutlenku węgla?

Opracowała:

mgr Marzena Skrzyńska

CHEMIA
Semestr III

Praca semestralna


 1. W 6 dm3 roztworu znajduje się 234 g siarczku sodu (Na2S). Obliczyć stężenie molowe roztworu.

 2. Ile gramów chlorku sodu otrzymamy po odparowaniu do sucha 30 g roztworu 6 %?

 3. Który roztwór ma większe stężenie procentowe: 2,33- molowy H2SO4 (d=1,14 g/cm3) czy 2,33-molowy HNO3 (d=1,08 g/cm3)

 4. Napisać wzory i podać nazwy wodorotlenków metali 2. i 3. okresu.

6. Podać równania reakcji ilustrujące wszystkie metody otrzymywania:

a) siarczanu (VI) potasu, b)siarczku soduOpracowała:

mgr Marzena Skrzyńska


CHEMIA


Semestr IV

Praca semestralna


 1. Za pomocą równań reakcji chemicznych przedstawić proces dysocjacji elektrolitycznej następujących substancji

H2S, HNO3, NaOH, H2CO3, (NH4)2CO3

 1. Napisać równania reakcji zobojętniania:

  1. kwasu fosforowego(V) zasadą sodową,

  2. kwasu solnego zasada potasową.

Podać nazwy powstających soli.

 1. Napisać równania podanych reakcji w formie jonowej:

  1. 2 Na OH  H2SO4  Na2SO4  2 H2O

  2. Zn + H2SO4  ZnSO4 + H2

  3. AgNO3 + NaBr  AgBr + NaNO3

 2. Przedstawić chemiczne właściwości fluorowców.

 3. Odmiany alotropowe węgla.Opracowała:

mgr Marzena Skrzyńska

CHEMIA


Semestr V

Praca semestralna 1. Napisać wzory pięciu izomerów związku o wzorze sumarycznym C5H9BrCl2. Podać nazwy systematyczne.

 2. Ułożyć wzory i nazwy systematyczne alkoholi o wzorze sumarycznym C5H11OH. Określić rzędowość alkoholi.

 3. Napisać równia reakcji otrzymywania octanu sodu wszystkimi metodami.

 4. Na przykładzie kwasu solnego i kwasu octowego napisać równania reakcji ilustrujące podobieństwa między kwasami nieorganicznymi a karboksylowych.

 5. Co to jest reakcja estryfikacji. Podać przykład, nazwać substraty i produkty.Opracowała:

mgr Marzena Skrzyńska

CHEMIASemestr II ZSZ


Praca semestralna


 1. Zadanie: Ile atomów wodoru znajduje się w trzech molach metanu CH4?

 2. Za pomocą równań reakcji chemicznych przedstawić proces dysocjacji elektrolitycznej następujących substancji

H2S, HNO3, NaOH, H2CO3, (NH4)2CO3

 1. Który roztwór ma większe stężenie procentowe: 2,33- molowy H2SO4 (d=1,14 g/cm3) czy 2,33-molowy HNO3 (d=1,08 g/cm3)

 2. Przedstawić chemiczne właściwości fluorowców.

5.Napisać równania podanych reakcji w formie jonowej:

  1. 2 Na OH  H2SO4  Na2SO4  2 H2O

  2. Zn + H2SO4  ZnSO4 + H2

  3. AgNO3 + NaBr  AgBr + NaNO3

6. Podać równania reakcji ilustrujące wszystkie metody otrzymywania:

a) siarczanu (VI) potasu, b)siarczku sodu


Opracowała:

mgr Marzena Skrzyńska

Semestr I ZSZ


 1. Dokonać interpretacji zapisu 1428Si. Określić budowę jądra atomowego.

 2. Podano konfiguracje elektronowe atomów trzech pierwiastków:

a) K2 L5 b) K2L8M2 c) K2L8M6Określić liczbę atomową i liczbę elektronów walencyjnych każdego z nich. Podać ich symbole i nazwy.

 1. Uporządkować wymienione pierwiastki według wzrastającej elektroujemności: Ca, O, K, F, Si, S.

 2. Dlaczego pierwiastki 1. i 2. grupy zaliczamy do elektrododatnich, a 16. i 17. do elektroujemnych? Dlaczego w cząsteczce N2 tworzy się wiązanie potrójne?

 3. Dobrać współczynniki w niżej podanych reakcjach chemicznych:

  1. C2H6 + O2 → CO2 + H2O

  2. Fe2O3 + C → Fe + CO2

  3. NH3 + O2 → NO2 + H2O

 4. Co to jest reakcja utleniania i redukcji. Podać przynajmniej trzy przykłady.

 5. Zadanie: Ile atomów wodoru znajduje się w trzech molach metanu CH4?

 6. Obliczyć skład procentowy węglika krzemu, jeżeli z rozkładu tej substancji otrzymano

4,5 g węgla i 10,5 g krzemu.

Opracowała:

mgr Marzena Skrzyńska

Pobieranie 25.38 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna