Chinon,HydrochinonPobieranie 5.62 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar5.62 Kb.
12. jest to związane z procesem spalania glukozy, który to proces jest głównym dostarczycielem energii pożytkowanej na ruch.

14. Przekształcenie cząsteczki kwasu pirogronowego do acetylokoenzymu A. Zachodzi tylko w warunkach tlenowych. Uwolniony wodór jest przenoszony na koenzym NAD i następnie wchodzi do łańcucha oddechowego. Jednocześnie wydziela się cząsteczka dwutlenku węgla

22. NAD+,NADH+H+;FAD,FADH2;Chinon,Hydrochinon

23. synteza ATP kosztem energii wydzielającej sie w czasie przenoszenia atomów wodoru (przez specjalne przenośniki) na tlen. Protony przenoszone są przez błonę podczas utlenienia związków chemicznych (NADH, FADH2) w szeregu reakcji określanych jako łańcuch oddechowy.

24. *fosforylacje te róznia sie źródlem z któego pochodzi energia używana do synetzy ATP.

W przypadku fosforylacji substratowej źródlem tej energi są zmiany wewnątrz substratu a w przypadku oksydacyjnej energia wydziela sie w czasie transportu wodorów na tlen.

*Fosforylacja oksydacyjna wymaga tlenu a substratowa nie.

*fosforylacja oksydacyjna jest młodsza ewolucyjnie i najbardziej produktywna (powstaje wiecej ATP). Przykład: substratowa synteza ATP przez przenoszenie reszty fosforowej z bogatego w energie posrednika na ADP

25. Cytochrom bc1 obejmuje cytochrom b i cytochrom c1, a także białko Fe-S.

Każdy cytochrom zawiera grupę hemową z umieszczonym w centrum atomem żelaza, który w trakcie przyjmowania elektronu przechodzi ze stanu Fe3+ do stanu Fe2+. Po oddaniu elektronu do następnego przenośnika atom żelaza powraca do stanu Fe3+. Kompleks cytochromów bc1 przenosi elektrony do cytochromu c, który z kolei przekazuje je do oksydazy cytochromowej, kompleksu IV zawierającego dwa cytochromy (cytochrom a i cytochrom a3), związane z dwoma atomami miedzi (odpowiednio Cu A i Cu B). Podczas przenoszenia elektronów atomy miedzi oscylują między stanem Cu2+ a stanem Cu+.

W końcu oksydaza cytochromowa przenosi 4 elektrony do tlenu cząsteczkowego, z utworzeniem dwóch cząsteczek wody.

26. Oddają swe wodory same regenerując się do form utlenionych.

28.budowa:W cząsteczce NADP jedna z grup hydroksylowych rybozy, połączonej wiązaniem z adeniną, jest ufosforylowana. Funkcje: powstający NADPH nie przekazuje protonu i elektronów na łańcuch oddechowy.

29.mogą być wytwarzane w szlaku utleniającym lub nieutleniającym. Utleniający-jako substrat-glukoza, intensywność jej przemiany zależy od stosunku NADP+ do NADPH+H+. Stężenie NADP+ reguluje szybkość przemian szlaku. Utlenia się glukozo-6-fosforan do laktonu kwasu –fosfo glukonowego. Enzymem katalizującym jest dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa a koenzymem NADP+. Glukonolakton rozkładany jest hydrolitycznie przez specyficzną glukonolaktonazę. Powstały kwas 6-fosfo glukonowy ulega oksydacyjnej dekarboksylacji przez dehydrogenazę 6-fosfoglukonianową, a akceptorem jest NADP+.Nieutleniający-ma możliwość odwrócenia przebiegu wszystkich reakcji-przetwarzanie heksoz w pentozy i odwrotnie. Szlak jest źródłem ksylozy(jest niezbędny cukrem potranslacyjnej modyfikacji niektórych białek)

Pobieranie 5.62 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna