Choroby układu oddechowego. Ostra niewydolnośĆ oddechowa (ono)Pobieranie 40.99 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar40.99 Kb.

WWW.RatownictwoMedyczne.Friko.p1

Stany Zagrożenia Życia – Choroby układu oddechowego
CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO.
1. OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA (ONO) – to nagłe zaburzenie wymiany tlenu lub dwutlenku węgla, które jest lub może być przyczyną objawów chorobowych lub zgonu.

Przyczyny:


 • niedrożność dróg oddechowych:

  • dostanie się ciała obcego

  • stan chorobowy (np. astma)

 • zmiany w miąższu w płucach i pęcherzykach płucnych (zaburzenia wymiany gazowej)

 • choroby opłucnej (np. zapalenie)

 • przyczyna ze strony układu krążenia (niewydolność serca)

 • zły skład morfotyczny krwi (niska ilość hemoglobiny, anemia)

 • przyczyna ze strony CUN (schorzenia CUN z zablokowaniem ośrodka oddechowego)

Objawy:


 • hipoksemia (niedotlenienie):

  • przyśpieszenie oddechu (tachypnoe)

  • oddechy zwolnione (bradypnoe) < 10/min.

  • sinica (objaw późny) - nie będzie u pacjentów z anemią

Następstwem hipoksemii początkowo może być pobudzenie psychoruchowe, potem zaburzenie świadomości, splątanie i utrata przytomności.
 • tachykardia

 • wzrost ciśnienia tętniczego

 • prawidłowa obserwacja pacjenta


Postępowanie ratowniczo - lecznicze:


 • ustalenie przyczyny i usunięcie jej:

 1. usunięcie ciała obcego:

  • uderzyć między łopatki

  • ręcznie

  • odkrztuszenie

  • rękoczyn Heilicha

  • przyrządowe: intubacja, konikopunkcja – doraźne udrożnienie dróg oddechowych lub konikotomia
 • tlenoterapia:

  • przez cewnik donosowy – przepływ tlenu 2 – 4 litry / minutę

  • przez wąsy 4 – 6 l / min.

  • maska 6 – 8 l / min. – procentowe stężenie tlenu ok. 17 %

  • namiot tlenowy 10 – 12 l / min. tlenu wdychanego; • ONO pociąga za sobą konsekwencje metaboliczne: kwasica metaboliczna.
 • ciśnienie parcjalne tlenu: niewydolność oddechową rozpoznajemy u pacjenta, u którego w czasie oddychania powietrzem atmosferycznym ciśnienie parcjalne tlenu nagle spada poniżej 60 mmHg – BADANIE GAZOMETRYCZNE;


2. ZESPÓŁ ARDS – odpowiada ostrej niewydolności oddechowej; jest to odpowiedź tkanki płucnej na różne procesy chorobowe, które toczą się w płucach lub poza nimi; ARDS polega na zaburzeniu przepuszczalności naczyń włosowatych i zaburzeniu surfaktantu;

Przyczyny:


 • przyczyną może być udar, wstrząs, posocznica

 • zakażenie ogólnoustrojowe

 • uraz wielonarządowy

 • zator tłuszczowy

 • zachłyśnięcie

 • oparzenie

 • ostre zapalenie trzustki – OZT

 • ostra niewydolność nerek

 • masywne przetaczanie krwi

 • ostre zatrucia

 • wirusowe zapalenie płuc

Objawy:


 • dominują objawy ONO - przyspieszenie oddechu;

 • duszność;

 • bladość;

 • centralizacja krążenia;

 • wyraźnie osłabienie kaszlu;

 • gazometria poniżej 60mmHg;

 • ciśnienie parcjalne CO2;

 • obraz radiologiczny- zmiany w miąższu płuc;

Postępowanie:


  • intensywna opieka medyczna;

  • pacjent musi być intubowany – intubacja;

  • sztuczna wentylacja;

  • bilansowanie płynów – żeby nie doszło do przeciążenia układu krążenia;

  • leki przeciwzakrzepowe – HEPARYNA; • przy duszności pacjenta: prawidłowa pozycja, udrożnienie dróg oddechowych, tlenoterapia, ewentualne włączenie leków;
 • 60 80 % przypadków – śmiertelność przy ARDS;


3. ZESPÓŁ ZACHŁYSTOWY (ZESPÓŁ MENDELSONA) – ZACHŁYSTOWE ZAPALENIE PŁUC – to reakcja płuc na wniknięcie do nich kwaśnego soku żołądkowego; zmiany morfologiczne są podobne jak w zespole ARDS; zespół zachłystowy występuje u pacjentów :


 • neurologicznych

 • nieprzytomnych (pacjent musi leżeć na boku, żeby się nie zachłysnąć)

Objawy:

  • sinica

  • tachykardia

  • przyspieszenie oddechu, duszność

  • wilgotne i suche rzężenia

  • wzmożona wydzielina - plwocina

  • obrzęk płuc

  • nasila się: hipoksemia i kwasica metaboliczna

Postępowanie doraźne:


 • toaleta drzewa oskrzelowego, przy głębokim i obfitym zachłyśnięciu się;

 • rękoczyn Celika – uciśnięcie krtani;

 • drenaż ułożeniowy;

 • bronchoskopia – wziernikowanie oskrzeli;

 • przepłukiwanie oskrzeli solą fizjologiczną;

 • podawanie leków, antybiotyków;

4. PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC (POCHP) - przyczynami mogą tu być :


 • przewlekłe zapalenie oskrzeli (cechuje się nadprodukcją śluzu, kaszlem z wykrztuszaniem plwociny co najmniej przez 3 miesiące w roku, w ciągu co najmniej 2 lat);

 • rozedma płuc (zmiany w miąższu płucnym);

Objawy:


 • kaszel z wykrztuszaniem

 • postępująca duszność (duszność wysiłkowa)

 • oddechy – o charakterze świstu, może być upośledzony oddechWywiad:


 • przebyte wcześniej choroby

 • czas trwania obecnego zaostrzenia choroby obturacyjnej

 • charakter kaszlu – suchy, z wydzieliną – jaką? z krwią?

 • objawy towarzyszące (dodatkowe), takie jak: gorączka, ból w klatce piersiowej, zmiany zachowania ( pobudzenie psychoruchowe)

 • leki, które obecnie pacjent zażywa

 • pytamy czy pali papierosy

OBTURACJA – zwężenie dróg oddechowych, które spowodowane może być obrzękiem błony śluzowej oskrzeli, zwiększeniem wydzieliny czy nieżytem oskrzeli, skurczem mięsni gładkich oskrzeli;

Postępowanie:


 • badanie gazometryczne z krwi tętniczej w celu określenia stopnia niedotlenienia (hipoksja) i hiperkapnii (hiperkarbia);


HIPERKAPNIA (hiperkarbia) – podwyższenie prężności dwutlenku węgla we krwi (pCO2), na skutek niedostatecznego wydalania tego gazu przez płuca, w stosunku do aktualnej przemiany materii (norma pCO2 we krwi tętniczej wynosi 40 mmHg); Doprowadza do niej hipowentylacja płuc wywołująca przy oddychaniu powietrzem równocześnie niedotlenienie (asfiksja); • saturacja (% wysycenia hemoglobiny tlenem), pulsoksymetria

  • morfologia (stężenie hemoglobiny i poziom leukocytów)

  • elektrolity

  • RTG płuc (spłaszczenie kopuły przepony, pęcherze rozedmowe)

  • EKG (na siedząco)– tachykardia, wysoki załamek P (p – pulmonale), widzimy przeciążenie prawej komory – w V1 + ORS + prawogram

Leczenie:

  • tlenoterapia 6l/min : przez maskę, cewnik donosowy, wąsy

  • leczenie skurczu oskrzeli – stosowanie bronchodylatorów (bromek, ipriaproprium) – działają na mięśnie gładkie płuc

  • glikokortykosteroidy (cortyzol)

  • metyloksantyny ( teofilina, aminofilina)

  • antybiotyki (przy zaostrzeniu POCHP)

  • ewentualna intubacja – gdy w wyniku badania gazometrycznego widzimy brak tlenu po tlenoterapii

  • hospitalizacja, gdy w przebiegu POCHP występują:
 • zapalenie płuc

 • pogorszenie badań gazometrycznych

 • jeżeli nie ma poprawy po leczeniu na SOR (4h)


5. ASTMA OSKRZELOWA – choroba układu oddechowego, charakteryzująca się nadwrażliwością oskrzeli na różne bodźce (alergeny, drażniące czynniki środowiskowe, aspiryna, wysiłek, stany emocjonalne);

Objawy:


 • utrudniony wydech

 • obturacja dróg oddechowych

Badania:

  • spirometria

  • pulsoksymetria

  • gazometria

  • morfologia krwi

  • saturacja

  • EKG

  • RTG klatki piersiowej

Leczenie:


 • tlenoterapia

 • wziewnie, grupa leków beta – agoniści: Albuterol, Salbutenol ponad to glikokortykosteroidy: Prednizolon, Prednizon;

 • lek antycholinergiczne – Bromek, Ipratropium bronchodilator Metyloksantyny Teofilina

 • magnez dożylnie

 • nawodnienie pacjenta

 • leki mukolityczne – rozrzedzenie wydzieliny;


STAN ASTMATYCZNY – zaostrzenie objawów duszności, która nie mija po rutynowo branych przez chorego lekach wziewnych; natychmiastowa interwencja lekarska; leki podaje się takie same jak przy astmie oskrzelowej;
6. ODMA OPŁUCNOWA – wyróżniamy rodzaje odmy:


 • samoistna – powstaje najczęściej w przebiegu chorób płuc, przy schorzeniach opłucnowych np. zwapnienie opłucnej;

  • samoistna pierwotna: bez współistniejących chorób;

  • samoistna wtórna: powikłana chorobami;
 • urazowa:

  • wentylowa (prężna)

  • otwarta

  • zamknięta

Objawy kliniczne:


  • uczucie duszności – przyśpieszony oddech, spocona skóra;

  • ogólny niepokój;

  • ból;

  • niedotlenienie, zaniżona gazometria;

  • zniesienie szmerów pęcherzykowych po stronie odmy;

  • przyspieszenie lub zwolnienie oddechu;

  • wstrząs;

  • sinica;

  • tachykardia;

  • wzrost CTK - pomiar ciśnienia tętniczego krwi;

  • przesunięcie tchawicy w zdrową stronę;

  • objaw Kussmaula – polega na wzroście ośrodkowego ciśnienia żylnego przy każdym wdechu;

Działania ratownicze:


  • odbarczenie odmy – 2 międzyżebrze nad 3 żebrem;

  • tlenoterapia;

  • odmę wentylową zamieniamy w odmę otwartą;

  • odmę otwartą – ruchy wahadłowe śródpiersia;


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna