Chowacz czterozębnyPobieranie 20.13 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar20.13 Kb.
Chowacz czterozębny – ryjkowiec. Chrząszcze zimują w resztkach roślinnych. Wiosną żer na roślinach, od końca IV-VI samice składają jaja na ogonki liściowe i gł nerw w wygryzione jamki. Rozwój larwy 3-4 tyg, wypada później do gleby, przepoczwarczenie. Pojaw chrząszczy w 2 poł VI i VII. Po krótkim zerowaniu schodzą na zimowanie. SZKODLIWOŚĆ: atakuje dziko rosnące i uprawy z rozdz. krzyżowych, wygryzają chrząszcze otwory w liściach, uszkadzają ogonki liściowe, larwy drążą korytarze w ogonkach li ościowych, łodydze szyjce korzeniowej. Łodygi łamią się lub pękają wzdłuż. ZWALCZANIE – oprysk w momencie pojawu chrząszczy

Chowacz podobnik – zimują chrząszcze w wierzchniej warstwie gleby, pod resztkami, w okresie tworzenia pąków nalot na rzepak, samice żerują na liściach, jaja w tworzących się łuszczynach. Żer larw w łuszczyna. Larwa żeruje łuszczynie 18-40 dni, wygryza się, opada na glebę, przepoczwarczenie. Pojaw chrząszczy w końcu VI i pocz VII. SZKODLIWOŚĆ atakuje krzyżowe, szkodliwe larwy żerujące w łuszczynach – niszczą tworzące się nasiona. Uszkodzone łuszczyny podatne na porażenia grzybów. ZWALCZANIE – zwalczanie chem.

Chowacz brukwiaczek – szkody podobne do chow 4zebnego. Na wskutek żerowania kapusta nie zawiązuje główek a kalafior róż. Uszkodzone pędy rzepaku i nasiennych zapustnych wyginają się i pękają. ZWALCZABUE wg sygnalizacji przed złożeniem jaj, gdy łodygi nie przekraczają 20 cm, próg 1 chrząszcz na 4 rośliny.

Chowacz galasówek na rośl krzyżowych wyst galasy (wyrośla) powodowane przez larwy galasówka. Chroni się nasiona przez zaprawianie.

Leniowate (leń chmielowy, ogrodowy, marcowy). Zimują larwy w gł na gł 5-10 cm, wiosną- przepoczwarczenie, w V i VI pojawiają się muchówki, jaja składane do gleby w złoża. 1 pokolenie. SZKODLIWOŚĆ młode larwy początkowo żywią się resztkami roślinnymi w glebie później niszczą korzenie, bulwy, cebule, kiełki sałaty, rośliny uszkodzone więdną i zamierają, próg (larwy starsze) 50larw/m2. liczne w glebach próchnicznych. ZWALCZANIE glebę pod rozsadę – parować, w polu podorywka i gł orki jesienne. Pola podmokłe drenować. Stosować pestycydy, mieszając je z glebą przed sadzeniami lub wysiewem.

Pryszczarkowate (pryszczarek kapustnik) – zimuje larwa L3 w kokonie na gł do 10 cm. Wylot imagines w pocz fazach kwitnienia rzepaku. Wyloty trwaj a ok. 3 tyg, na rzep oz 2-3 pok, na jarym 3-4. jaja w uszkodzonych łuszczynach. Rozwój jaja 3-4 dni, larwy 7-10 dni, pokolenia 3-4 tyg. Zimowanie 1 pok 20%, 2 – 95%> ZWALCZANIE – wysiewać rzepak na polach odsłoniętych, w rozstawie 30-40 cm, zaprawionymi nasionami. Oprysk na podstawie nalotu muchówek pok, przed pełnia kwitnienia rzep, tworzenie się pierwszych łuszczyn.

Komarnicowate (komornica warzywna, błotna) – zimowanie larw w glebie, przepoczwarczenie i wylot muchówek – wczesna wiosna, jaja w grudki gleby u podstawy roślin, larwy rozwijają się w glebie, żywiąc się kiełkującymi nasionami i korzeniami roślin, 2 pok w roku, 2 pok – jesień. SZKODLIWOŚĆ – polifag żeruje na podziemnych cz roślin, podgryzione rośliny więdną i obumierają, największe szkody na GL torfiastych wilgotnych. ZWALCZANIE glebę pod rozsadę – parować, w polu podorywka i gł orki jesienne. Pola podmokłe drenować. Stosować pestycydy, mieszając je z glebą przed sadzeniami lub wysiewem.

Bzygowate larwy mogą być fito, saprofagami lub drapieżnikami, ważne są 2 gat w PL, Rudnica cebulówka – szkodliwe larwy żerujące w cebuli jadalnej i ceb roś ozdobnych. Zimują larwy w cebulach. Pozyga cebularz. Larwy niszczą cebule roślin ozdobnych. ZWALCANIE larw polega na zaprawianiu cebul przed wysadzeniem preparatami fosforoorganicznymi lub zanurzaniu cebul w H2O w temp 40oC przez 40 min.

Nasionnica trześniówka zimują bobówki w wierzchniej warstwie gleby. Temp pow 13oC wylot muchówek i trwa 3-4 tyg. Muchówki latają do poł VII żywiąc się sokiem owoców czereśni, rosą miodową. Jaja składane pod skórkę owoców. Larwy żerują w miąższu, linieją 2x, po 10-21 dni wychodzą z owoców, wyst 1 pok. SZKODLIWOŚĆ: powodowanie robaczywienia owoców czereśni i wiśni, antyki, owoce porażone miękną nie nadają się do spożycia i na przetwory, ZWALCZANIE dokładny zbiór owoców, porażone octowce niszczyć, oprysk drzew (późnych) w 7-9 dni po wylocie pierwszych muchówek.

Ploniarka zbożówka zimują larwy w rośl zbóż oz. Trwa, samosiewów. Muchówki wylatują w IV i V, jaja w liściach zbóż jarych, traw i kukurydzy. Larwy 2 pok, letniego rozwijają się w ziarniakach zbóż jarych, jaja przyklejone są do liścia i do wiechy owsa (2 pok). Larwy wgryzają się do pochwy liściowej i zerują wew starszych liści, niszcz stożek wzrostu i zawiązki młodych liści. Rozwój larw 2-3 tyg. Stadium poczwarki trwa 1-2 tyg. 3 pok. SZKODLIWOŚĆ; larwy I i III pok niszczą nasadę liścia sercowego, który żółknie i ulega zahamowaniu. Przy uszkodzeniu stożka wzrostu, roślina nadmiernie się krzewi. Larwy II pok niszczą ziarniaki zbóż. Zboża oz i jare w wczesnym rozwoju są narażone na całkowita zniszczenie przez larwy. ZWALCZANIE poprawna agrotechnika, zapewniająca optym war rozwoju zbóż. Opóźniony siew oz, wczesny jarych.

Niezmiarka paskowana ma 2 pok, zimują lary w pędach zbóż i traw, larwy 1 pok uszkadzają źdźbła, żerują na pokłosiu i na ości kłosa, 2 pok – w pędach zbóż oz i trawach, uszkadzając liść sercowy, atakowanie gł przen. I jęczmienia. przy porażeniu ponad 10% opłacalne jest zwalczanie chem. Zabieg w I poł V.

Ździeblarz pszeniczny zimuje dojrzała larwa w szyjce korzeniowej, w końcu IV larwa przepoczwarcza się, w V wylatują błonkówki, przelatują na kwiaty kwitnące na żółto i niebiesko. Jaja w źdźbłach zbóż. SZKODLIWOŚĆ atakuje zwłaszcza żyto, przen. oz, orka na gł co najmniej 20 cm w płaska skibę lub z użyciem pługa z przedpłużkiem uniemożliwia błonkówka wydostanie się na pow na wiosnę.

Gnatarz rzepakowiec zimuje larwa w kokonie w GL. Przepoczwarczenie w V, jaja pod skórkę liści dziko rosnących z rodz krzyżowych. Larwy żerują na liściach, owady dorosłe 1 pok pojawiają się w końcu VII i VIII, cz larw nie przepoczwarcza się a zimuje, drugie pok niepełne. Larwy mogą diapauzowac 2 lata. SZKODLIWOŚĆ atakuje ros krzyżowe, zeskrobują tkankę wygryzając małe dziurki w blaszce. Starsze larwy żerują na górnej str, zjadają całe liści zostawiając jedynie nerwy gł a także kwiatostany i zielone łuszczyny. Niszczą całe plantacje w ciągu kilku dni. ZWALCZANIE 4 larwy na roślinie w momencie ich pojawu na dolnej str. liścia zwalczanie chem.

Śluzownica ciemna zimują dorosłe larwy w zimnym kokonie w GL na gł do 15 cm. Jaja pod skórka liści czereśni i wiśni. Larwy przez 3 tyg szkieletują liście, wyst 2 pok. Zwalczać preparatami fosforoorganicznymi o działaniu wgłębnym lub pyretroidami.

Brzęczak porzeczkowy zimują larwy w kokonie w GL, jaja na liściach. Larwy powodują gołożery na krzewach porzeczek i agrestu. Wyst 2-3 pok. Przy licznym pojawie zwalczać najmłodsze gąsienice preparatami fosforoorganicznymi o działaniu wgłębnym lub pyretroidami.

Owadziarki Cechują się silnym przewężeniem przedniej części odwłoka, a także występowaniem u samic pokładełka, za pomocą którego składają jaja w stadia rozwojowe innych owadów, pajęczaków lub w tkanki roślin. Z jaj wykluwają się pasożytujące larwy. Niektórych gatunków owadziarek używa się do zwalczania szkodników roślin (owadów).

Gąsienicznikowate (Ichneumonidae), rodzina błonkoskrzydłych, Są one pasożytami owadów i pająków. Samice odnajdują odpowiedniego żywiciela, przebijają pokładełkiem jego ciało i składają w nim zwykle jedno jajo. Przepoczwarczenie odbywa się wewnątrz powłoki zjedzonego żywiciela. Postacie dorosłe odżywiają się zazwyczaj nektarem i pyłkiem kwiatów. Gąsieniczniki odgrywają dużą role w utrzymaniu równowagi biologicznej o zwalczaniu szkodników

Męczelkowate (Braconidae) Posiadają charakterystyczne przewężenie odwłoka i długie, członowane czułki. Cechują się wykorzystaniem owadów żywicielskich, w których ciele następuje rozwój jaj, składanych przez samice. Owady te są paraliżowane jadem lub zabijane przez męczelkowate. Uznane za pożyteczne jako naturalni wrogowie owadów roślinożernych. Baryłkarz bieliniak Samica składa jaja do ciała gąsienic bielinka kapustnika. Larwy odżywiają się głównie ciałem tłuszczowym, nie atakując ważnych narządów swojego żywiciela. Po śmierci gąsienicy wygryzają się z niej i przepoczwarczają w kokonach na jej martwym ciele. Z ciała jednego żywiciela wydostaje się około 150 larw baryłkarza. W ciągu roku rozwija się kilka pokoleń, które znacznie przyczyniają się do zmniejszenia liczby gąsienic, głównie bielinka kapustnika

Osiec korówkowy owad zaliczany do rodziny bleskotkowatych (Chalcididae), z rzędu błonkówek (Hymenoptera). ma czarne ubarwienie ciała z jaśniejszą obwódką na odwłoku. Larwy pasożytują w ciele bawełnicy korówki, przez co przyczyniają się do jej zwalczania

Żądłówki (Aculeata), Do żądłówek należą owady cechujące się silnym przewężeniem odwłoka pomiędzy dwoma pierwszymi segmentami, a także występowaniem u samic żądła. Są pożyteczne, zapylają rośliny, wytwarzają miód i wosk, naturalni wrogowie wielu szkodników owadzich.

Pszczołowate są owadami pożytecznymi, przyczyniającymi się do zapylania roślin. Żyją samotnie lub społecznie. Gatunki o samotnym trybie życia budują gniazda, w których magazynują pokarm dla larw. Gniazda te lokują w pniach drzew, rozpadlinach w ziemi lub pod kamieniami

Trzmiel Ciało o krępej i masywnej budowie, pokryte gęstym owłosieniem. Długość do 28 mm. Ubarwienie brunatnoczarne w poprzeczne żółte, pomarańczowe lub białe pasy. Zimują zapłodnione samice, które co roku wiosną zakładają nowe gniazdo w ziemi bądź na drzewie, budując komorę lęgową z wosku. Ze złożonych w komorze jaj wylęgają się larwy, z których rozwijają się robotnice. Zadaniem robotnic jest zbieranie nektaru i pyłku kwiatowego stanowiących pożywienie i materiał na budowę gniazda. Robotnice składają także niezapłodnione jaja, z których rozwijają się samce. Część larw w okresie rozwoju otrzymuje większą ilość pożywienia, z nich rozwijają się samice zdolne do założenia własnego gniazda po przezimowaniu. Zapasy żywności przechowywane są często w pustych kokonach, z których rozwinęły się owady dorosłe. Dzięki wyjątkowo długim narządom gębowym trzmiele mogą zbierać pożywienie z niektórych kwiatów (zapylając je równocześnie), niedostępnych dla większości pszczołowatych np. z koniczyny.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna