Cistercium mater nostraPobieranie 17.7 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar17.7 Kb.
CISTERCIUM MATER NOSTRA.

TRADYCJA - HISTORIA - KULTURA III/2009

red. MARCIN STARZYŃSKI


25 zł

Bieżący tom otwierają teksty A.M. Wyrwy i K. Kaczmarka. Pierwszy ukazuje rolę zakonu cysterskiego w kształtowaniu tożsamości kulturowej Europy. Z kolei K. Kaczmarek, dostarcza doskonałego materiału do badań prozopograficznych nad cystersami z klasztorów polskich, zwłaszcza wielkopolskich. W dziale obejmującym prace drobne i materiały pomieszczono trzy kolejne teksty. T. Węcławowicz przedstawił drugą część omówienia prac konserwatorskich przeprowadzonych w krużgankach opactwa mogilskiego, które pozwoliły na nowo rozważyć chronologię powstania kościoła i klasztoru. G. Fijałkowska przedstawiła natomiast krótki komunikat o witrażach w kościele klasztornym i opactwie w Mogile. Oba teksty zostały opatrzone pełnobarwnymi fotografiami ilustrującymi treść artykułów. O. Ignacy Rogusz OCist, przybliżył postać św. Stefana Hardinga, trzeciego opata Cîteaux oraz opublikował (po raz pierwszy w j. pol.) tłumaczenia trzech jego listów - tzw. Monitum do opracowanej przez niego rewizji przekładu Wulgaty, listu o zachowywaniu hymnów oraz listu do mnichów z Sherborne - pomocnych w zrozumieniu wczesnej duchowości zakonu. Warto podkreślić, że w niniejszym roczniku, po raz pierwszy tak obszerny jest dział recenzji i sprawozdań, które przybliżają najnowsze badania nad cystersami.


ISSN 1898-4614 • oprawa miękka • format A4 • ss. 150 • 16 ilustracji kolorowych, mapa, ryc.

CISTERCIUM MATER NOSTRA.

Tradycja – Historia – Kultura III/2009

SPIS TREŚCI:

EDITORIALE (pol.); EDITORIALE (eng.);


ROZPRAWY I ARTYKUŁY:

Andrzej Marek Wyrwa (Poznań): Udział zakonu cysterskiego w kształtowaniu tożsamości kulturowej Europy (w świetle jego struktur organizacyjno-prawnych w średniowieczu);

Krzysztof Kaczmarek (Poznań): Cystersi w najstarszych wykazach
i księgach święceń arcybiskupów gnieźnieńskich

PRACE DROBNE I MATERIAŁY:

Tomasz Węcławowicz (Kraków):

Rezultaty prac konserwatorskich prowadzonych w krużgankach klasztoru mogilskiego w latach 2006-2008. Część II;

Grażyna Fijałkowska (Kraków):XX-wieczne witraże w kościele i klasztorze Cystersów w Mogile (komunikat);

Maciej Rogusz OCist (Szczyrzyc): Święty Stefan Harding (1059-1134) trzeci opat Citeaux i fundator zakonu cysterskiego


RECENZJE I SPRAWOZDANIA:

Marcin Starzyńskki rec. z:

- „Analecta Cisterciensia” (Austria), 56, 2006, fasc. 1-2; 57, 2007, fasc. 1-2;

- Aelred z Rievaulx, O duszy, tłum. M. Czubak, „Biblioteka Europejska”, Kęty 2009;

- Monastica Polonorum. Fontes et Studia, pod red. Andrzeja M. Wyrwy i Rafała Witkowskiego, T. I: Wizytacje klasztoru cysterek w Owińskach; Nekrolog klasztoru cystersów w Paradyżu; Katalogi monastyczne, Warszawa 2009;

- Aktuelle Wege der Cistercienserforschung. Forschungsberichte der Arbeitstagung des Europainstitutes für cisterciensische Geschichte, Spiritualität, Kunst und Liturgie an der Päpstlichen Phil.-Theol. Hochschule Benedikt XVI. Heiligenkreuz vom 28./29. November 2007, hrsg. v. AlkuinVolker Schachenmayr, „EuCist Studien”, 1, Heiligenkreuz 2008

Maciej Zdanek rec. z:

- „Cîteaux. Commentarii Cistercienses” (Belgia), 58, 2007, fasc. 1-4; 59, 2008, fasc. 1- 2;

- „Cistercian Studies Quarterly” (USA), 42, 2007, vol. 1-4; 43, 2008, vol. 1-4;

- Krzysztof Morajko OCist, Początki fundacji klasztoru cystersów w Szczyrzycu, Kraków 2008

Bernadetta Abramowicz rec. z:

- „Cistercienser Chronik. Forum für Geschichte, Kunst, Literatur und Spiritualität des Mönchtums” (Austria/Niemcy), 114, 2007, Hefte 1-3;

- „Santa Crux. Zeitschrift des Stiftes Heiligenkreutz” (Austria), 124, 2007

Anna Galar rec. z:

„Collectanea Cisterciensia. Revue de Spiritualité monastique” (Belgia), 69, 2007, fasc. 1-4; 70, 2008, fasc. 1-4

Piotr Chojnacki rec z:

„Cistercium. Revista Cisterciense” (Hiszpania), 60, 2008, no. 250-251

Marcin Szyma rec. z:

„Rivista Cisterciense” (Włochy), 24, 2007, n. 1-3

Ryszard Groń rec. z:For Your Own People. Aelred of Rievaulx’s Pastoral Prayer, ed. by. Marsha L. Dutton, trans. by Mark DelCogliano, „Cistercian Fathers Series”, no. 73, Kalamazoo, Michigan 2008

Tomasz Gałuszka rec. z:

Andrzej Wałkówski, Skryptorium klasztoru cystersów w Mogile do końca XIII wieku, Łódź 2009

Barbara Miodońska rec. z:

- Dariusz Tabor CR, Iluminacje cysterskich kodeksów śląskich XIII wieku, Kraków 2004;

- Dariusz Tabor CR, Malarstwo książkowe na Śląsku w XIV wieku, Kraków 2008

Wojciech Walanus rec. z:

Wojciech Marcinkowski, Gotycka nastawa ołtarzowa u kresu rozwoju – Retabulum ze Ścinawy (1514) w kościele klasztornym w Mogile, Kraków 2006Krzysztof Ożóg rec. z:

Ingenio et humilitate. Studia z dziejów zakonu cystersów i Kościoła na ziemiach polskich dedykowane Ojcu Opatowi dr. Eustachemu Gerardowi Kocikowi OCist, red. Andrzej M. Wyrwa, Biblioteka Śląska, Poznań–Katowice–Wąchock 2007

Pobieranie 17.7 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna