Co słychać ? … u seniorów i starszyzny harcerskiejPobieranie 79.51 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar79.51 Kb.

25.03.2009

Co słychać ?

u seniorówi starszyzny harcerskiej

ZESZYT INFORMACYJNY WYDZIAŁU SENIORÓW I STARSZYZNY HARCERSKIEJ

GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO * WARSZAWA * NR 1/09


SPIS TREŚCI str.

1. Podziękowania za życzenia świąteczne i noworoczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2. Deszcz odznaczeń w Krakowie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

3. Krąg „Szafrany” na Zbiórce Wigilijnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

4. Szczególne odwiedziny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

5. Początek roku to zwyczaj odbywania uroczystych zbiórek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

6. Zakończenie Roku Andrzeja i Olgi Małkowskich w Gdańsku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

7. Odznaczenia harcerskie w Kręgu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

8. Noworoczne spotkanie harcerskich seniorów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

9. Harcerski jubileusz w Trzemesznie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

10. Zbiórka Skulskiej Wspólnoty w Poznaniu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

11. Druh Tadeusz Boetzel harcerską służbę rozpoczął w 1935 roku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

12. Dzień Myśli Braterskiej wśród gdańskich seniorów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

13. Skautowa rodzina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

14. Harcerska przyjaźń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

15. Obradowała Rada Naczelna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

16. Wiosenne spotkanie Kierowników Referatów i Komendantów Kręgów. . . . . . . . . . . . . . . .12

17. Apel Kierownika Wydziału Starszyzny do Komendantów Chorągwi. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14KONTAKT Z WYDZIAŁEM: 00- 491 Warszawa, Konopnickiej 6; tel. (22) 339-06-78 W INTERNECIE szukamy: www.starszyzna.zhp.pl; piszemy e-mail: starszyzna@zhp.pl;

Dyżury instruktorów w Wydziale-w każdy poniedziałek od 1500 do 1700 Ip. Pok. Nr 105

1. Podziękowania za życzenia świąteczne i noworoczne
Środowisko Seniorów i Starszyzny Harcerskiej ma w swoim zwyczaju składać życzenia całej Braci harcerskiej. Instruktorzy Wydziału z radością odnotowali w okresie świąteczno-noworocznym 2009/2009 ogromną ilość otrzymanych życzeń w różnorodnej formie. Od tradycyjnych dopracowanych odręcznie kartek pocztowych po komputerowe pliki graficzne. Za wszystkie serdecznie dziękujemy. Jak zapewne zauważyliście druhny o druhowie, staramy się na bieżąco pokazywać je na stronie internetowej. Kłopot z tym, że te tradycyjne (papierowe) jeszcze napływają. Nie gniewajcie się, jeżeli Waszej kartki nie ma w Internecie. Może chociaż wyliczenie nazw Kręgów dobrze nam życzących niech będzie rekompensatą. A dobrze życzyli nam wszyscy. (red.)

2. Deszcz odznaczeń w Krakowie
Zbiórka „opłatkowa” Harcerskiego Kręgu Seniorów Kombatantów Chorągwi Krakowskiej ZHP odbyła się 16 grudnia 2008 r. W części oficjalnej wręczono odznaczenia państwowe. W imieniu Wojewody Małopolskiego mgr Marcin Tatara wręczył Srebrne Medale Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Otrzymali je: prof. phm. Eugeniusz Olszewski, mgr hm. Zygfryd Kumor, pwd. Ferdynand Kijak, pwd. Marian Ostrowski, prof. Jan Rączka, pwd. Henryk Urbański i hm. Alojzy Miszta. Następnie medale „Pro Memoria” otrzymali: hm. Małgorzata Bieżanowska, hm. Paweł Grabka, phm. Karolina Kuczyńska-Świąder, hm. Paweł Miłobędzki, hm. Andrzej Żugaj, dr hm. Janusz Wojtycza, pwd. Henryk Urbański. Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” odznaczono pwd. Mariana Ostrowskiego, a medalem „Honoris Gratia” pwd. Bolesława Aksaka.

Dyplomami ZHP za wieloletnia służbę harcerską odznaczono druhów: Tadeusza Plichtę, Jana Frandoferta, Eugeniusza Olszewskiego oraz Kazimierza Rajcę. Tradycyjnie już od 18 lat przyniesiono na zbiórkę „Betlejemskie Światełko Pokoju”, od którego honorowi seniorzy rozpalili wielki świecowisko.

Wszyscy zaśpiewali wtedy „Płonie ognisko”. Później wysłuchano gawędy pt. „Opowieści afrykańskie” przedstawionej przez hm. Tadeusza Siudę, phm. Józefa Chmiela i pwd. Lechosława Ciepichała. Gawęda była ilustrowana obrazami i mapą Libii. Część opłatkową rozpoczął Komendant Kręgu pwd. Lechosław Ciepichał. Po nim wszyscy składali sobie życzenia świąteczne i dzielili się opłatkami. Zbiórkę zakończył krąg pożegnalny oraz nowy obyczaj zabierania do domów ciepła z betlejemskiego ognika. Całą zbiórkę filmowała telewizja, a relację prasową wydrukował Dziennik Polskiej.

hm. Tadeusz Siuda


3. Krąg „Szafrany” na Zbiórce Wigilijnej

W dniu 12 grudnia 2008 roku zorganizowaliśmy uroczystą zbiórkę Kręgu w okazji Świąt Bożego Narodzenia. Uczestniczyło w niej 36 osób, w tym 6 zaproszonych gości. Beata Jabłońska –Wiceprezydent Miasta Skierniewice, Bożena Stefanowska Meszka Naczelnik WSS Urzędu Miasta Skierniewice Maria Dobrzyńska-Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej, Krzysztof Jażdżyk Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Hm. Filip Urbanek - Komendant Hufca ZHP w Skierniewicach, Adam Gruda – Z-ca Komendanta Kręgu Brzeziny oraz zaproszona drużyna harcerska z przyboczną Gabrysią Janik. Razem zasiedliśmy przy choince w pięknie udekorowanej sali. Komendant Kręgu hm. Apolinary Szafrański powitał zebranych i zaproszeni goście zapalili świeczkowisko. Popłynęła pieśń „Płonie ognisko i szumią knieje”. Z-ca Komendanta Kręgu hm. Janina Szafrańska odczytała przepiękne przesłanie Naczelnego Kapelana ZHP, po czym zaśpiewano „Modlitwę Harcerską”.

Komendant Kręgu hm. A. Szafrański złożył zebranym oraz Ich najbliższym, a także wszystkim członkom Kręgu, którzy nie mogli uczestniczyć w zbiórce, serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności i szczęśliwego Nowego 2009 Roku. Życzenia przekazali goście. Po czym podzieliliśmy się opłatkiem i składaliśmy sobie wzajemnie życzenia. Janina Szafrańska przekazała informacje o nadesłanych życzeniach do kręgu a w szczególności od druhny Moniki Jones z Wielkiej Brytanii i Madzi Pękali z Niemiec.

W czasie kolacji był pokaz medialny poświęcony tematyce bożonarodzeniowej. Komendant Kręgu hm. A. Szafrański poprosił Solenizantów: Andrzeja Hycaka, Teresę Rybkę, Barbarę Białek, Adama Białka, Wiesława Teodorskiego, którym złożył serdeczne życzenia i wręczył upominki. Cały Krąg zaśpiewał 100 lat. Jubilatce Janinie Szafrańskiej wręczył okolicznościowy Dyplom. Następnie do sali weszła drużyna harcerek i harcerzy z przyboczną Gabrysią Janik. Harcerze złożyli seniorom życzenia świąteczne i noworoczne. Zostali poczęstowani słodyczami i owocami. Po wspólnym zdjęciu śpiewaliśmy kolędy. Zbiórkę zakończyliśmy kręgiem i piosenką „Bratnie słowo sobie dajem”
hm. Apolinary Szafrański
4. Szczególne odwiedziny
Podczas zbiórki Wydziału SiSH GK ZHP 5 stycznia odwiedził nas Przewodniczący Republikańskiego Społecznego Zjednoczenia „Harcerstwo” na Białorusi HR Antoni Chomczukow. Krótko scharakteryzował sytuację i warunki w jakich zmuszeni są w tamtejszych klimatach pracować, podziękował za pomoc materialną i wsparcie duchowe. Zostawił dwa adresy mailowe. Jeden z nich sprawdziliśmy – funkcjonuje. Druh Anton napisał: Drodzy Druhny i Druhowie ! Jestem bardzo wzruszony za Waszą pamięć, bo pozdrowienia w necie przeczytał akurat w dzień swoich urodzin - 08.01.09r. Najserdeczniejsze życzenia w imieniu wszystkich harcerzy i zuchów z Białorusi pozwolę sobie przekazać. Z podziękowaniem CZUWAJ !!!   hm. Antoni Chomczukow H.R.

Kolejna korespondencja od harcerzy z Białorusi już nie była tak optymistyczna: Drodzy Druhowie i Druhny, jestem witając Was, bardzo wdzięczny za Waszą troskę o nas - harcerzy z Białorusi. Dzisiaj jest bardzo ciężki dzień, bo dziś, na pewno będzie konkretnie ustalone, czy zostawią nam adres prawny, czy nie. I jeżeli nie - musimy


będziemy gdzieś szukać, ale gdzie - ?. Na pewno te problemy powstali z powodu zbliżającego się Zjazdu w marcu Związku Polaków. Bez adresu prawnego nasza organizacja zostaje skazana na rozwiązanie, bo nie mając adresu my nie mamy prawa, wobec zakonów Białorusi na:
- przeprowadzenie jakiegokolwiek przedsięwzięcia
- przeprowadzenia Zjazdu
- rejestracji/przerejestracji organizacji.
Robię wszystko co się daje. Naprawdę, z rana do wieczoru nie odchodzę od telefonu, trzymam w temacie Konsula z Grodna, cały czas na nerwach i na dialogach połączonych z kłótnią, jedynie boje się że nerwy mogą nie wytrzymać. Jeżeli prawdę, to już nie mogę zasnąć, nawet jak mam godzinę czasu. Trzeci rok pod rząd - to same. Pozdrawiam. Antoni. Czuwaj !

Kolejny e-mail od druha Antona zawierał prośbę o pomoc w wykonaniu medalu okolicznościowego i plakietek z okazji XX-lecia tamtejszej organizacji harcerskiej. Druh Anton pisał: Co dotyczy informacji dotyczącej sytuacji w organizacji, to sprawa


wygląda następująco;
- został odebrany adres prawny z powodu tylko tego, że organizacja
polonijna i że Związek Polaków wszędzie mówi, że harcerstwo -
to młodzieżowa organizacja, należąca do ZPB, chociaż jesteśmy samodzielną
organizacją, a nas na siłę wciągają do polityki.
- próbujemy zarejestrować adres prawny, ale dzisiaj była komisja z
sanepidu, architektury i straży pożarnej i wygląda na to, że mogą blokować
i ten wariant a to - niemożliwość legalnego działania organizacji.
 Ale jeżeli jeszcze walczymy - znaczy żyjemy, a żyjemy - znaczy
działamy.

  1. Początek roku to zwyczaj odbywania uroczystych zbiórek różnie nazywanych: opłatkowe, noworoczne, wigilijne,

Uroczysta zbiórka noworoczno – opłatkowa odbyła się w dniu 8 stycznia 2009 r. Harcerski Krąg Seniorów "Łysica-Żubry" przy hufcu ZHP Starachowice zorganizował uroczystą zbiórkę noworoczno - opłatkową. W zbiórce uczestniczyli członkowie HKS oraz zaproszeni starsi instruktorzy naszego hufca. W uroczystości wzięli udział: ksiądz K. Orzeł oraz Brat Albert z Klasztoru Cystersów w Wąchocku. Ksiądz i Brat Albert są honorowymi członkami naszego Kręgu. Po wspólnej modlitwie prowadzonej przez duchownych połamaliśmy się opłatkiem i składaliśmy życzenia. Był smaczny poczęstunek oraz śpiewy kolęd i piosenek harcerskich przy wtórze harmonijki ustnej i gitary. Złożono też życzenia i odśpiewano "Sto lat" kilku jubilatom i solenizantom, którzy w styczniu obchodzili swoje święto. Było nam wszystkim wesoło - bo przecież Święta Bożego Narodzenia to święto radosne. Rozpoczął się też karnawał, więc były i tańce.

hm. Irena Rozwadowska6. Zakończenie Roku Andrzeja i Olgi Małkowskich w Gdańsku

W niedzielę 18 stycznia 2009, mszą św. w intencji twórców harcerstwa w kościele p.w. Opatrzności Bożej przy Al. Jana Pawła II na Zaspie, zakończono Rok Andrzeja i Olgi Małkowskich w Gdańsku. Dwadzieścia lat wcześniej seniorzy harcerscy zawiesili w kruchcie dolnego kościoła tablicę pamiątkową Andrzeja Małkowskiego, na jego 100 rocznicę urodzin. Stało się, więc tradycją, że od kilku lat w drugą niedzielę stycznia spotykają się harcerze w tym kościele, aby modlić się w rocznicę śmierci twórców naszej organizacji.

Przed mszą św. złożono kwiaty przy tablicy Andrzeja Małkowskiego.


Tym razem przy ołtarzu stanęło 3 kapelanów harcerskich pod przewodnictwem ks. phm. Prałata Kazimierza Wojciechowskiego, proboszcza świątyni. Homilię wygłosił ks. hm. Kanonik Marek Adamczyk, proboszcz parafii św. Jadwigi Królowej w Gdyni. Nawiązał do harcerskiej służby Andrzeja i Olgi dla spraw niepodległości, dobra dziecka i wspierania potrzebujących. Podkreślił godne i ofiarne życie naszych bohaterów, które i dziś może być wzorem postępowania dla młodzieży. Oprawę liturgiczną do mszy św. przygotował z harcerzami ks. hm. Jerzy Skiba, kapelan Hufca Gdańsk – Śródmieście.

Mimo mroźnego dnia, do kościoła zjechało wiele harcerzy, instruktorów i seniorów harcerskich z Trójmiasta. Trzy poczty sztandarowe Szczepu WATRA i Szczepu im. Bohaterów Monte Cassino z Hufca Wrzeszcz – Oliwa stanęły przy ołtarzu. Przybyli seniorzy jeszcze nie zrzeszeni w kręgach, dla których harcerstwo i ich założyciele głęboko zapadli w sercach. Było kilkoro seniorów z ZHR i ze Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Nie zabrakło przyjaciół harcerstwa i rodziców harcerzy.

Dopiero, kiedy po odśpiewaniu modlitwy harcerskiej, zawiązaliśmy pożegnalny krąg, okazało się, że wśród licznej braci harcerskiej jest dh naczelnik hm. Małgorzata Sinica, komendant Chorągwi Gdańskiej hm. Bogdan Mierzejewski, dha Teresa Abgarowicz-Miłkowska z Wydziału Seniorów i Starszyzny GK, przebywająca chwilowo w sanatorium w Sopocie i wielu znajomych, nie często spotykanych.
Część seniorów, rozgrzana harcerska pieśnią, udała się po mszy św. do kawiarenki na plebanię, aby jeszcze trochę pośpiewać i porozmawiać w przyjacielskim gronie.
Organizatorami uroczystości byli kapelani i seniorzy Gdańskiej Chorągwi.

hm. Bogdan Radys7. Odznaczenia harcerskie w Kręgu

Krąg Instruktorów i Starszyzny Harcerskiej z Białegostoku, w dniu 29 grudnia 2008 roku, zorganizował spotkanie opłatkowe. W części oficjalnej wręczono odznaczenia harcerskie. Na spotkanie zaproszono komendanta Białostockiej Chorągwi hm. Andrzeja Bajkowskiego, przewodniczącego Rady Chorągwianej hm. Leszka Magrela, księdza Anatola Fiedoruka, księdza Józefa Bacha, komendanta Hufca Białystok hm. Mariusza Brzozowskiego, przewodniczącą Chorągwianej Komisji Rewizyjnej hm. Jolantę Kitlasz, oraz zaprzyjaźnione druhny i druhów z innych kręgów.
Po odczytaniu Rozkazu Naczelnika L 10/2008 z dnia 30 października 2008 roku, w którym czytamy:
11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia
11.1. Odznaczenia harcerskie
Podaję do wiadomości decyzję Przewodniczącego ZHP z dnia 26 września 2008 r. w sprawie odznaczenia Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.
11.1.1.
ZłotyKrzyż„Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:
hm. Halina BANACH
hm. Tatiana JASIŃSKA
hm. Marian JAKUBOWSKI

W imieniu Przewodniczącego ZHP hm. Adama Masalskiego, Komendant Białostockiej Chorągwi uhonorował najstarszych instruktorów Krzyżami „Za Zasługi dla ZHP” oraz podziękował za długoletnią służbę, harcerską postawę, życząc w imieniu Związku Harcerstwa Polskiego, Komendy Białostockiej Chorągwi dużo zdrowia, wytrwałości, siły i energii.
Część opłatkowa przebiegała tradycyjnie. Po podzieleniu się opłatkiem i złożeniu sobie życzeń były wspomnienia, śpiewaliśmy kolędy i piosenki harcerskie. Zbiórkę zakończyliśmy kręgiem.

phm. Anna Ulman
8. Noworoczne spotkanie harcerskich seniorów

Krzeszowice. 3 stycznia 2009 roku, w sobotę, w Krzeszowickim Ośrodku Kultury (w pałacyku Vauxhall), odbyło się noworoczne spotkanie instruktorów starszyzny harcerskiej i seniorów. Na początku spotkania druh hm. Stanisław Mandecki przypomniał sylwetki druhów, którzy w 2008 roku odeszli na wieczną wartę: ś.p. Karola Krakowskiego, ś.p. Franciszka Ropki, ś.p. Marcina Bogackiego, ś.p. phm. Jerzego Dobruckiego i ś.p. Leopolda Petka. Zmarłych uczczono minutą ciszy. Po odśpiewaniu modlitwy harcerskiej przewodniczący kręgu seniorów hm. Józef Kukuła przywitał miłych gości: burmistrza gminy Krzeszowice pana Czesława Bartla, przewodniczącą Rady Miejskiej panią Martę Sobczyk, dyrektora KOK-u pana Macieja Liburskiego, przedstawicielkę komendy chorągwi, kierownika referatu seniorów hm. Annę Zaleską, komendantkę hufca ZHP Krzeszowice phm. Klaudię Węgrzyn oraz zgromadzonych seniorów i instruktorów hufca.

Po powitaniu nastąpiła miła uroczystość składania sobie życzeń, łamiąc się przy tym opłatkiem. Przy świątecznie ozdobionym stole rozmowom przy kawie, herbacie i ciastach nie było końca. Sporą satysfakcję seniorom sprawiły słowa zaproszonych gości, którzy w swoich wystąpieniach podkreślili podtrzymywanie tradycji harcerskiej w codziennej pracy krzeszowickiego hufca. W czasie spotkanie nie zabrakło również kolęd, których wybór został zebrany w przygotowanym specjalnie na to spotkanie śpiewniku.

W trakcie kolędowania zebranych odwiedził Św. Mikołaj i diabełek, który poczęstował wszystkich cukierkami. Spotkanie zakończono tradycyjnym harcerskim kręgiem i pieśnią pożegnalną.

och. Joanna Dudek


9. Harcerski jubileusz w Trzemesznie

W Trzemesznie odbył się jubileuszowy zlot pod nazwą „90 – lecie Harcerstwa w Trzemesznie”. 8 grudnia 1918r. przy trzemeszeńskim gimnazjum powstała pierwsza Drużyna Skautowa im. Ignacego Paderewskiego. W 1925r. na terenie gimnazjum utworzono I Męską Drużynę Harcerską im. Stanisława Staszica. W 1925r. drużyny weszły w skład powstałego Hufca ZHP Mogilno, który objął zasięgiem harcerstwo całego powiatu mogileńskiego. W 1933 r. utworzono w szkole powszechnej II Drużynę Harcerską im. Jana Kilińskiego. W czasie II wojny światowej trzemeszeńscy harcerze działali w Szarych Szeregach.

W 1975r. został powołany w Trzemesznie Hufiec ZHP z komendantką Łucją Sobecką a od 1991r. funkcję komendantki sprawuje hm. Stanisława Szymańska. W 1999r. Hufiec wszedł w skład Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. W Hufcu działają: gromady zuchowe, drużyny starszoharcerskie, drużyny wędrownicze, Harcerski Krąg Seniorów, Hufcowy Krąg Instruktorów, razem 350 osób. Uroczystość jubileuszową rozpoczęła Msza św. w Bazylice odprawiona przez ks. prałata Bronisława Michalskiego. Z kościoła przemaszerowano, wraz z pocztami sztandarowymi, do Zespołu Szkół Gimnazjum i Liceum na akademię przy harcerskim ognisku. Powitania zebranych dokonała komendantka Hufca ZHP hm. Stanisława Szymańska oraz zastępcy: phm. Włodzimierz Losik i phm. Jarosław Majewski.

Wśród gości obecni byli: Wicestarosta Powiatu Gnieźnieńskiego Dariusz Pilak, Burmistrz Trzemeszna Krzysztof Dreziński, Zastępca Burmistrza Zygmunt Nowaczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Gwiazda, oraz delegacje z kręgów starszyzny harcerskiej i seniorów: z Gniezna, Inowrocławia, Janowca Wielkopolskiego, Mogilna i Trzemeszna. Historie trzemeszeńskiego harcerstwa przedstawiła phm. Anna Golińska. Minutą ciszy uczczono pamięć trzemeszeńskich harcerzy, którzy odeszli na wieczną wartę.

Podsumowano pracę Hufca, wyróżniono zaangażowanych: 15 instruktorów otrzymało odznakę „Harcerska Służba Wielkopolsce”, drużyny harcerskie otrzymały wyróżnienia za współzawodnictwo w realizacji zadania „90 lat harcerstwa w Trzemesznie, a szczep „Feniks” im. Jana Kilińskiego przy Zespole szkół Gimnazjum i Liceum otrzymał puchar, seniorom harcerskim i grupie instruktorów wręczono nagrody książkowe. Ze strony gości przekazywane były życzenia i gratulacje na ręce komendantki hm. Stanisławy Szymańskiej.


Drużyna Artystyczna „Świerszcze” prowadzona przez hm. Danutę Szreder przedstawiła bogaty i ciekawy program. Na zorganizowanej wystawie uwidoczniony był dorobek harcerstwa ziemi trzemeszeńskiej. Każdy uczestnik Zlotu otrzymał znaczek okolicznościowy. W trakcie akademii wspólnie śpiewano harcerskie piosenki. Było to prawdziwe spotkanie harcerskich pokoleń przy ognisku. Pieśnią „Bratnie słowo” zakończył się jubileusz harcerski w Trzemesznie.

hm. Kazimiera Rosińska10. Zbiórka Skulskiej Wspólnoty w Poznaniu
17 stycznia 2009 roku odbyła się w Poznaniu zbiórka członków komendy, komisji rewizyjnej, kapituły oraz komendantów i zastępców komendantów kręgów wchodzących w skład Wspólnoty Seniorów ZHP im. hm. Antoniego Bogdańskiego w Skulsku. Na zbiórce obecni byli przedstawiciele z 18 kręgów oraz goście: komendant Hufca ZHP Poznań – Wilda hm. Andrzej Dyderski, przewodniczący Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP hm. Marian Pietrzykowski. Gościł nas Harcerski Krąg Seniorów „Dziewiątacy” w Poznaniu – Dębiec na czele z komendantem phm. Włodzimierzem Jaskulskim i hm. Pawłem Napieralskim.

Miejscem zbiórki była Szkoła Podstawowa nr 84 w Poznaniu – Dębiec, gdzie dyrektorem jest p. Irena Roemer – Ciomborowska. Celem zbiórki było szersze omówienie planu pracy Wspólnoty ustalonego we wrześniu 2008 roku zgodnie z rozpoczęciem roku harcerskiego. Po powitaniu zebranych przez komendantkę Wspólnoty hm. Jadwigę Chalasz, dzielono się tradycyjnie opłatkiem.

W trakcie zbiórki odbyła się wycieczka dwoma autokarami po Poznaniu z przewodnikami PTTK zorganizowana przez hm. Pawła Napieralskiego. Trasa wycieczki wiodła przez miejsca wpisane w historię Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919, w związku z jubileuszem 90. rocznicy. W trakcie trasy zatrzymano się pod dwoma pomnikami poświęconymi poległym powstańcom wielkopolskim, gdzie oddaliśmy hołd bohaterom zapalając znicz. Drugim obiektem zwiedzania był pomnik na poznańskiej Malcie poświęcony skautom i harcerzom poległym w walce o odzyskanie niepodległości 1918 – 1920. uczciliśmy pamięć bohaterów składając znicz, zaśpiewaliśmy Rotę.

Historię powstania pomnika, jego zniszczenia i odbudowy opowiedział główny wykonawca pomnika phm. Ryszard Dubisz. Pomnik umiejscowiony jest na Harcerskiej Polanie w okolicach Kopca Wolności i maltańskiego jeziora. Gospodarze zbiórki przyjęli nas bardzo serdecznie, zadbali o ciepło w pomieszczeniach, smaczny posiłek, bardzo miłą atmosferę, piękny wystrój świetlicy i całej szkoły. Każdy uczestnik otrzymał upominki: foldery o Poznaniu, książki o Powstaniu Wielkopolskim, książki o poznańskich harcerzach, Gazetę Zlotową z jubileuszu „90 lat harcerstwa Wileckiego 2003”. Komendantka Skulskiej Wspólnoty hm. Jadwiga Chalasz podziękowała organizatorom zbiórki wręczając dyplomy osobom: phm. Włodzimierzowi Jaskulskiemu, hm. Pawłowi Napieralskiemu, dyrektorowi szkoły p. Irenie Roemer – Ciombrowskiej. Zbiórkę zakończono w harcerskim kręgu.

hm. Kazimiera Rosińska
11. Dh Tadeusz Boetzel harcerską służbę rozpoczął w 1935 r.

Rada Mazowieckiego Kręgu Seniorów „ Z Tumskiego Wzgórza” na zbiórce w dniu 3 października 2008 roku postanowiła, że odtąd październikowe zbiórki Kręgu będą poświęcone jubileuszom członków Kręgu, którzy w danym roku ukończyli lub ukończą 80, 85 i więcej lat życia. Rada wyszła z założenia, że jubileusze będą doskonałą okazją, aby przypomnieć sylwetki jubilatów. Pierwsza jubileuszowa zbiórka Kręgu odbyła się 8 października 2008 r. Jubileusz 80-lecia odchodziły dwie druhny i dwóch druhów, a 85-lecia – dwóch druhów. Jednym z nich jest Tadeusz Boetzel – Harcerz Rzeczpospolitej i Harcmistrz.

Druh Tadeusz Boetzel harcerską służbę rozpoczął w 1935 roku w drużynie „Wilczków” przy Szkole Ćwiczeń w Płocku. W latach 1937 - 1939 był harcerzem 122 MDH przy Gimnazjum Kupieckim w Płocku. Po napaści na Polskę hitlerowskich Niemiec we wrześniu 1939 roku, jako 16-letni ćwik, włączył się do walki z okupantem w nieformalnej grupie harcerzy zwiadowców.

W styczniu 1940 r. został zaprzysiężony w Polskiej Organizacji Zbrojnej - POZ, ( później ZWZ, AK – Związek Walki Zbrojnej, Armia Krajowa ) jako wywiadowca o pseudonimie „L-7” i „Jur”. W 1944 roku powierzono mu funkcję szefa łączności referatu V w sztabie Obwodu Płockiego AK. Brał udział między innymi w akcji zbrojnej pod nazwą „Brudzeń” od miejscowości, w której się rozgrywała.

Po wojnie, w obawie przed represjami, jakim poddawano członków AK, nie uczestniczył w żadnej organizacji, nawet w harcerstwie. Po latach, gdy tylko zaistniały warunki, powrócił do harcerstwa i stał się współorganizatorem Kręgu Instruktorskiego ZHP „ Z Tumskiego Wzgórza”. Przez kilka kadencji był członkiem Rady Kręgu, przewodniczącym Komisji Stopni Instruktorskich i Zespołu Historycznego Kręgu.

Druh Tadeusz swymi korzeniami mocno tkwi w środowisku płockich harcerzy. Jego wspomnienia harcerskie znalazły się w folderze wystawy p.t. „ Z dziejów płockich drużyn harcerskich 1912-1945” zorganizowanej przez Muzeum Mazowieckie w Płocku w 1971 roku. Świadectwem jego serdecznych związków z Płockiem są ułożone przez niego w 1991 roku słowa do melodii Hejnału Płockiego, kompozycji księdza Kazimierza Starościńskiego. Stało się to dużym wydarzeniem dla kultury Płocka. Obecnie hejnał jest śpiewany przez chóry przy różnych okazjach. Druh harcmistrz Tadeusz Boetzel jest autorem trzech Zeszytów Historycznych:

-Nr 5: Służba harcerska w latach okupacji hitlerowskiej w Płocku i okolicy, 1995.

- Nr 4 (16 ): Hm. Stanisław Kluszewski Płock – Ystehede w Norwegii – Przasnysz, 2001.

- Nr 9 ( 21): Dzieje Zrzeszenia starszo-harcerskiego im. por. Kazimierza Betley’a w Płocku (1933–1934), 2008

Druh harcmistrz Tadeusz Boetzel za swą postawę harcerską i aktywność został odznaczony najwyższymi odznaczeniami harcerskimi:

- Srebrnym Krzyżem z rozetą z mieczami "Za Zasługi dla ZHP" ( 1982, 1986 ).


- Złotym Krzyżem "Za Zasługi dla ZHP" ( 1998 ).

dh Józef F. Kuliński

12. Dzień Myśli Braterskiej wśród gdańskich seniorów

W sobotę 21 lutego, w przeddzień Dnia Myśli Braterskiej, aby nie burzyć niedzielnego rodzinnego spokoju, seniorzy Kręgu „Korzenie” spotkali się na uroczystej zbiórce kręgu w Domu Harcerza w Gdańsku. Zbiórka składała się z dwóch niezależnych części. W pierwszej, odbył się kominek harcerski, podczas którego gawędę o 90 rocznicy powstania ZHP wygłosił hm. Bogdan Radys , przewodniczący Komisji Historycznej Chorągwi. Mówił o warunkach pracy harcerskiej i zjednoczeniu polskiego ruchu skautowego na zjeździe w Lublinie w 1918 roku, jeszcze przed odzyskaniem pełnej niepodległości Polski. Wspomniał o obchodach tej rocznicy, przygotowanych przez Główną Kwaterę ZHP w Warszawie.

Na naszą zbiórkę „wprosił się” hm. Stanisław Stryszyk najstarszy stażem drużynowy w naszej Chorągwi (od grudnia 1956), który zrobił nam oryginalną niespodziankę. Przekazał druhowi Erwinowi Gramzie, seniorowi naszego kręgu, oryginalną jego legitymację harcerską, wydaną w 1946 r w Bydgoszczy wraz z kserokopią fotografii zastępu z tamtych lat. Legitymacja przeleżała ponad 60 lat w archiwum harcerskim drużynowego Stryszyka i niedawno została odnaleziona.

Dh Erwin wstąpił do Kręgu Seniorów przed dwoma laty, a ze swoim dawnym drużynowym Stanisławem Stryszykiem, spotkał się po wielu latach 1 sierpnia 2007 przy ognisku 100-lecia Skautingu i odnowienia przyrzeczenia harcerskiego. Oprócz legitymacji podziwialiśmy także, równie starą, Książeczkę Pracy Zastępu.

Na naszym kominku gościliśmy harcerzy z 19 GDH Hufca Śródmieście, wraz z drużynową, hm. Bogusławą Kozak (członek HKS Korzenie). Czworgu harcerzom, po okresie próbnym, komendant Kręgu hm. Sylwester Glapiak przypiął lilijki harcerskie, a drużynowa zawiązała im chusty drużyny.

Na drugą część zbiórki przeszliśmy do sali kinowej Domu Harcerza. Tu dołączyli do nas seniorzy z Bractwa „Zawiszy Czarnego”, harcerze z Hufca Gdańsk – Śródmieście oraz seniorzy nie zrzeszeni w kręgach. „Spotkanie z harcerską piosenką” poprowadził hm. Andrzej Starzec, znany autor i popularyzator piosenek harcerskich. Towarzyszyli mu zaprzyjaźnieni trzej gitarzyści z Hufca Śródmieście. Śpiewaliśmy najbardziej znane i lubiane pieśni, które przy akompaniamencie czterech gitar na scenie, wychodziły nam całkiem dobrze i rozgrzewały chłodną salę kinową.

Dh Andrzej zwyczajowo opowiadał o piosenkach, o ich twórcach i miejscach powstania. Przypomniał kilka swoich przebojów autorskich, które weszły na stałe do harcerskich repertuarów ogniskowych. Kilka ulubionych piosenek zaprezentował hm. Marek Kaczanowski, laureat plebiscytu Człowieka Roku 2008 „Gazety Wyborczej” Trójmiasta. Po jego występie, otrzymał gratulacje i podziękowanie od seniorów, za pomoc w realizacji jubileuszowych ognisk. Przekazano mu także okolicznościowe życzenia, przygotowane przez Komendanta Chorągwi - hm. Bogdana Mierzejewskiego. Cała sala zaśpiewała laureatowi „100 lat”.

Dh Marek podziękował za solidarność harcerską, wszystkim na niego głosującym. Być może jego popularność ułatwi zdobycie środków na kolejne wyprawy i przygody 7 Gdańskiej Integracyjnej Drużyny Harcerskiej z Hufca Gdańsk – Śródmieście. Rozchodząc się, podziękowaliśmy Andrzejowi Starcowi za przygotowanie i przeprowadzenie ”Spotkania z piosenką”, wyrażając nadzieję, że będą następne.

hm. Bogdan Radys13. Skautowa rodzina

Harcerski Krąg Seniorów Kombatantów Chorągwi Krakowskiej ZHP zorganizował uroczystą zbiórkę z okazji skautowego Dnia Myśli Braterskiej. Jest on obchodzony na całym świecie 22 lutego, w dniu urodzin założycieli Skautingu.

Krakowscy kombatanci w tym dniu (tradycyjnie już od lat) uhonorowali swoich członków o najdłuższym stażu harcerskim. Harcmistrz Zygmunt Faber obchodził jubileusz 75-ciu lat wstąpienia do ZHP, a podharcmistrz Andrzej Ząbek wstąpił do ZHP przed 70-ciu laty.

Otrzymali oni listy gratulacyjne, które wręczał przedstawiciel Rady Kręgu hm. Alojzy Miszta. Zbiórkę uświetnił swoim występem znany, harcerski bard – druh hm. Andrzej Mróz, poeta i muzyk. Skautowa rodzina w kręgu seniorów powiększyła się w tym dniu o nowych członków. Druhny: Alicja Kulczycka i Maria Mamak oraz druhowie Ryszard Schumacher, Zygmunt Faber i Zbigniew Mendera zostali przyjęci do krakowskiego kręgu.

Zebranym zaprezentowano dwa filmy TVP3 „Pora dla seniora”, zrealizowane na zbiórkach Harcerskiego Kręgu Seniorów Kombatantów w roku 2008 (16 września i 16 grudnia). Na spotkaniu zbierano też symboliczną „złotówkę” na specjalny fundusz pomocy harcerzom polskim na Białorusi. Zbiórkę zakończono obrzędowo, splatając dłonie w braterskim kręgu, z piosenką na ustach.

pwd. Lechosław Ciepichał

14. Harcerska przyjaźń
W harcerskim Kręgu Seniorów Kombatantów ZHP Chorągwi Krakowskiej od wielu lat realizowana jest przyjacielska tradycja urządzania jubileuszy 80-tych oraz 85-tych urodzin, a również 70-ciu lat służby w ZHP. Krąg skupia 27 druhen i druhów, którzy zostali uroczyście wyróżnieni z racji swego 80-lecia. W sposób szczególny zostali uhonorowani 85-latkowie.Nadany im został Akt przyznania tytułu „Honorowego Seniora Kombatanta”. Z aktem tym związane są symboliczne uprawnienia. Zyskują oni prawo do rozpalania ogniska. Podczas zbiórek w lokalu ogniskiem bywa wielka świeca (z kilkoma knotami) tak zwane „świecowisko”. Dla honorowych seniorów z okazji ich jubileuszu drukowane są specjalne Jednodniówki, w całości poświęcone ich harcerskim losom.

Na ostatniej, „noworocznej”, zbiórce w 2009 roku obchodzono jubileusz druha harcmistrza Zygfryda Kumora. Wtedy grono honorowych seniorów powiększyło się do siedmiu. Należą do tego grona jeszcze: hm. Anna Zaborowska, phm. Kamilla Janowicz-Syczowa, pwd. Bolesław Aksak, hm. Marian Hampel, pwd. Ferdynand Kijak i phm. Marian Mikoś. Jak przystało na harcerskich kombatantów II wojny światowej również liczna jest gromada 80-latków. Są nimi: pwd. Maria Antos, ibs. Leokadia Kumor, hm. Ryszard Czekajowski, hm. Franciszek Dębski, ibs. Michał Dutka, pwd. Jan Frandofert, phm. Stefan Grzesło, hm. Marian Kania, phm. Edward Kozioł, hm. Alojzy Miszta, phm. Eugeniusz Olszewski, phm. Marian Mikoś, phm. Kazimierz Osiński, hm. Włodzimierz Pancerz, pwd. Tadeusz Plichta, pwd. Marian Ostrowski, pwd. Jan Rączka, pwd. Wiesław Tomaszkiewicz, hm. Tadeusz Siuda, hm. Bolesław Wójcik.

Nie mniej liczna jest grupa druhów, którzy rozpoczynali swoją służbę w poprzednim stuleciu. Rekordzistami w tym zakresie są: hm. Ryszard Schumacher – 88 lat, a 75 lat służby mają za sobą: hm. Zygfryd Kumor, phm. Zygmunt Faber i ibs. Michał Dutka. Natomiast druhowie: hm. Ryszard Czekajowski, phm. Józef Chmiel, ibs. L. Kumor, hm. Marian Hampel, pwd. Lechosław Ciepichał, hm. Franciszek Dębski, phm. Kamilla Janowicz-Syczowa, hm. Alojzy Miszta, pwd. Józef Rokosz, pwd. Marian Ostrowski, pwd. Jan Władysław Rączka, hm. Tadeusz Siuda, hm. Edward Szczęśniak i phm. Andrzej Ząbek – rozpoczynali służbę harcerską w ZHP przed 70-laty.

W szczególny sposób są też obchodzone jubileusze wieloletniej przyjaźni harcerskiej. W dniu 2 czerwca 2008 roku jubileusz 60-letniej przyjaźni obchodzili: hm. Tadeusz Siuda, phm. Andrzej Ząbek i pwd. Lechosław Ciepichał . Ich przyjaźń rozpoczęła się w roku 1945. Wszyscy trzej pełnili wtedy funkcje drużynowych w Chorągwi Kieleckiej, uczestniczyli we wszystkich zlotach i imprezach harcerskich do 1949 roku. Obecnie kontynuują harcerską służbę w Harcerskim Kręgu Seniorów Kombatantów Chorągwi Krakowskiej. Pwd. Lechosław Ciepichał jest w nim komendantem, hm. Tadeusz Siuda z-cą komendanta, a phm. Andrzej Ząbek skarbnikiem.

Dnia 13 stycznia 2009 roku obchodzono 70-letnią przyjaźń harcerską hm. Zygfryda Kumora i hm. Tadeusza Siudy. Obaj wstąpili do ZHP w jednej szkole. Od tego czasu ich harcerskie losy krzyżowały się ze sobą wielokrotnie. Teraz należą do jednego Harcerskiego Kręgu Seniorów Kombatantów. Te wszystkie przykłady świadczą o tym, że sprawdza się powiedzenie iż „harcerzem zostaje się w młodości, ale na całe życie”, a także że harcerska przyjaźń wytrzymuje „próbę czasu” nawet przez długie dziesięciolecia.

hm. Tadeusz Siuda.15. Obradowała Rada Naczelna
Od 7 do 8 marca w Warszawie, na terenie Bursy Szkolnej nr 4 przy ul. Księcia Janusza odbyło się VIII zebranie Rady Naczelnej ZHP. Uczestniczyli w nim, oprócz członków RN, członkowie i pełnomocnik Głównej Kwatery z druhną naczelniczką hm. Małgorzatą Sinicą oraz zaproszeni goście - przewodniczący Naczelnego Sądu Harcerskiego hm. Jan Orgelbrand, członek prezydium Centralnej Komisji Rewizyjnej hm. Leszek Adamski, komendanci chorągwi: Kieleckiej, Krakowskiej, Mazowieckiej, Podkarpackiej i Warmińsko-Mazurskiej, przewodniczący rad Chorągwi - Krakowskiej hm. Bogdan Nowak i Stołecznej hm. Ilona Więzowska i kierowniczka zespołu kształcenia Chorągwi Łódzkiej ZHP hm. Hanna Radziszewska. W sobotę 7 marca po przyjęciu porządku obrad, wyborze protokolanta oraz przyjęciu protokołu z VII zebrania Rada podjęła następujące Uchwały:

  • w sprawie Kodeksu Instruktorskiego,

  • w sprawie ogłoszenia dnia 15 lipca 2010 r. Dniem Grunwaldzkim w ZHP (dla uczczenia 600. rocznicy bitwy),

  • w sprawie wniosku o zwołanie XXXVI Zjazdu ZHP (na podstawie tej uchwały Przewodniczący ZHP podjął decyzję o zwołaniu XXXVII Zjazdu ZHP w dniach 3-6 grudnia 2009 r.),

  • w sprawie określenia liczby delegatów na XXXVI Zjazd ZHP       • w sprawie terminarza zjazdów sprawozdawczych hufców w 2009 r.

Sobotnie popołudnie i wieczór poświęcone było pracy nad nowym Statutem ZHP. Rada wysłuchała informacji o pracy zespołu statutowego opracowującego projekt nowego statutu na XXXVI Zjazd ZHP, a następnie odbyła się dyskusja nad kierunkami oraz dalszym trybem pracy nad projektem dokumentu. Dyskusja zakończyła się podjęciem następnego dnia uchwały w sprawie trybu i harmonogramu prac nad projektem Statutu ZHP.

W niedzielę Rada po wysłuchaniu informacji o pracach nad zmianami w systemie stopni instruktorskich i dyskusji na ten temat podjęła też uchwałę w sprawie systemu stopni instruktorskich. Przygotowując się do oceny wdrożenia i funkcjonowania przepisów dotyczących osobowości prawnej ZHP i chorągwi, Rada wysłuchała opinii komendantów chorągwi Kieleckiej, Krakowskiej, Podkarpackiej oraz zapoznała się z przekazaną na piśmie informacją komendanta Chorągwi Ziemi Lubuskiej.

Rada przyjęła też uchwałę stwierdzającą - związku ze złożoną rezygnacją - wygaśnięcie mandatu członka Rady Naczelnej hm. Wojciecha Koniecznego z Chorągwi Gdańskiej. Ostatnim punktem obrad była informacja o działaniach Naczelnika i Głównej Kwatery ZHP od ostatniego zebrania Rady, w tym m.in. o: funkcjonowaniu obszaru „Program” w Głównej Kwaterze, rezultatach i aktualnych statystykach wynikających z systemu Ewidencja ZHP, aktualnej sytuacji finansowej, akcji 1% w roku 2009 i koncepcji zlotu ZHP w Krakowie.

hm. Halina Jankowska
sekretarz Rady Naczelnej ZHP

16. Zbiórka Komendantów Kręgów, Kierowników Chorągwianych Referatów oraz Instruktorów Wydziału Seniorów i Starszyzny GK ZHP


Blisko 90 seniorów (obojga płci) z całej Polski zjechało na zbiórkę Komendantów Kręgów, Kierowników Chorągwianych Referatów Seniorów i Starszyzny do Warszawy. Obrady trwały od 20 do 22 marca 2009 r. W piątek zaraz po zakwaterowaniu, zorganizowano wyjazd do Muzeum Powstania Warszawskiego, co spotkało się z zadowoleniem uczestników zbiórki.
Podczas trzydniowego spotkania harcerscy seniorzy wymienili się wnioskami po dyskusjach we własnych kręgach, dotyczących 100-lecia harcerstwa i propozycji zmian do statutu ZHP. Owocem prac jest przygotowany jednolity tekst propozycji zmian w kwestii dot. starszyzny i seniorów, które to wnioski niezwłocznie zostaną przekazane do Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Naczelnej ZHP.

W tym samym terminie w Załęczu Wielkim odbywało się Forum Programowe ZHP z udziałem Naczelniczki ZHP druhny hm. Małgorzaty Sinicy. Forum miało dyskutować nad zagadnieniami: jak odnowić program, czym jest program w organizacji, a także program na harcerskich zlotach, rola autorytetu na wszystkich szczeblach naszej organizacji itp.

Starszyzna i seniorzy żywo byli zainteresowani wynikami prac naszych młodszych druhenek i druhów. Na pierwsze sygnały z tamtejszych obrad długo nie musieliśmy czekać, bo oto w sobotę, druhna Naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica zaszczyciła nas swoją obecnością, mieliśmy więc okazję poznać stanowisko Głównej Kwatery oraz Rady Naczelnej w wielu kwestiach, począwszy od metod tworzenia programu związku, szkolenia kadr, osobowości prawnej chorągwi i innych jednostek organizacyjnych. Osobny pakiet tematów dotyczył podsumowania roku A i O. Małkowskich, przygotowań do Zjazdu ZHP w grudniu br., a z dalszych planów, druhna Naczelnik odpowiadała na pytania o obchody 100-lecia ZHP, o przygotowaniach do Zlotu w Krakowie.

Z wyraźnym zadowoleniem druhna Naczelnik dziękowała za każdy głos ilustrujący jak odbierane są poczynania władz naczelnych przez doświadczonych instruktorów – praktyków z Kręgów Starszyzny i Seniorów. Pytaniom naszych koleżanek i kolegów do Głównej Kwatery nie byłoby końca, gdyby nie szczegółowy harmonogram zbiórki rozpisany prawie na minuty.

Korzystając z obecności druhny Naczelnik, druh hm. Stefan Romanowski z upoważnienia prowadzącego obrady dh hm. Zbigniewa Południkiewicza zapoznał zebranych z propozycjami organizacyjnymi i kadrowymi dotyczącymi Wydziału SiSH GK ZHP.

Propozycje zmian kadrowych i organizacyjnych zostały uprzednio zaprezentowane przez druha hm. Stefana Romanowskiego na planowej zbiórce instruktorów Wydziału SiSH w dniu 16 marca br. Następnie te same propozycje padły na spotkaniu instruktorów wydziału z kierownikami referatów chorągwianych, w piątkowy wieczór, poszerzone o pomysł, by instruktorzy wydziału wraz z kierownikami referatów stanowili tzw. Radę Wydziału. Na czele Rady Wydziału stałby Kierownik Wydziału w osobie hm. Zbigniewa Południkiewicza. Do składu dwojga dotychczasowych zastępców kierownika: druhny hm. Jadwigi Kowalik oraz druhny hm. Teresy Tarkowskiej –Dudek, proponuje powołać trzeciego zastępcę ds. organizacyjnych w osobie druha hm. Stefana Romanowskiego. Skład osobowy pozostałych członków wydziału pozostaje niezmieniony zgodnie z ostatnim mianowaniem w rozkazie Naczelniczki z grudnia 2008 r. W takiej wersji projekt zostanie przedłożony do rozkazu Naczelniczki ZHP.

Po zapoznaniu z propozycjami kadrowymi, druh hm. Zbigniew Południkiewicz, dotychczas pełniący obowiązki kierownika Wydziału w krótkich słowach wspomniał swojego poprzednika ś.p. Andrzeja Miłkowskiego, jeszcze raz dziękując za nabyte od druha Andrzeja doświadczenie, zapewniał, iż dołoży wszelkich starań, aby móc z powodzeniem kontynuować prace ze środowiskiem starszyzny i seniorów.

O postępach prac nad przygotowaniami do publikacji monografii kręgów, o tym jak poruszać się po witrynie internetowej starszyzny oraz jak wygląda tzw. oglądalność naszej witryny w statystyce, opowiadali i prezentowali multimedialnie: druhna hm. Irena Pawletko – Redaktor Naczelna Witryny i phm. Adam Smoliński.

Pracowitą sobotę zakończył kominek harcerski przygotowany przez Przewodniczącego Stowarzyszenia Harcerskich Seniorów Warszawa „Okęcie” przy Komendzie Hufca Warszawa Ochota, druha hm. Henryka Dąbrowskiego, wraz ze swoimi instruktorami.

Niedzielne obrady rozpoczęła msza polowa celebrowana przez Kapelana ZHP ks. phm. Ronalda Rafała Kasowskiego. Po mszy padła propozycja ze strony Instruktora z Morskiego Kręgu Rzeszów, żeby na 100-lecie harcerstwa ufundować dzwon pamięci, dzwon wotywny, który poświęcony w Krakowie na centralnych obchodach 100.lecia, objechałby wszystkie chorągwie i zawisł w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Założenia organizacyjne XVIII Ogólnopolskiego Złazu Seniorów „Harcerskie Dęby” planowanego na 19-23 sierpnia 2009 roku w Katowicach omówił Komendant XIII Złazu hm. Krzysztof Witkowski. Wszyscy zainteresowani otrzymali broszurę wydaną przez Komendę Chorągwi Śląskiej.

Odśpiewaniem stosownych pieśni kończących tradycyjnie każde spotkanie braci harcerskiej w kręgu, zakończyło spotkanie Kierowników Referatów, Komendantów Kręgów oraz Instruktorów Wydziału SiSH GK ZHP.17. Apel Kierownika Wydziału Starszyzny do Komendantów Chorągwi

Druhny i Druhowie Komendanci. Intencją naszą jest zapoznanie jak najszerszego gremium naszego środowiska garścią informacji czym żyją instruktorzy zrzeszeni w Kręgach Seniorów i Starszyzny Harcerskiej. Zwracam się więc z gorącą prośbą o przekazanie niniejszego Zeszytu pt. „Co słychać u starszyzny i seniorów?” Kierownikom Referatów Chorągwianych tam, gdzie jest to możliwe – drogą elektroniczną, a w pozostałych przypadkach proszę o powielenie, żeby każdy Krąg miał szansę dowiedzieć się co u innych słychać i odwrotnie: pochwalić się innym co w „ich trawie piszczy”.

 Szanowne druhny, Szanowni druhowie!

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy pragnę złożyć Wam serdeczne
życzenia zdrowia, spokoju oraz wszelkiej pomyślności.
Życzę, aby ten czas był okazją do refleksji, duchowego wzmocnienia,
wzajemnej życzliwości oraz pielęgnowania więzi rodzinnych.
Niech radość i miłość zastąpią troski codziennego dnia oraz pozwolą w
pełni cieszyć się bliskością.

                            Kierownik Wydziału Seniorów i Starszyzny


                          Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego
                                  hm. Zbigniew Południkiewicz

Pobieranie 79.51 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna